לוגו סיכוי, העין השביעית, יפעת

בחודש שעבר הופיעו בכל תוכניות החדשות והאקטואליה של כאן ב', כאן 11, גלי-צה"ל, קשת ורשת כ-12,800 דוברים. מתוכם, רק 277 היו ערבים, כ-2.2%, כך עולה מנתוני מדד הייצוג, כפי שפרסמנו לאחרונה. מלבד הייצוג הגולמי, בודק המדד גם נתונים נוספים: ההקשר בו הופיעו הדוברים מהחברה הערבית, כמה מהם הופיעו כמומחים לתחומם וכמה מהם היו נשים.

המדד, מיזם מתמשך בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי, ויחד עם חברת יפעת מחקרי מדיה, בודק את אחוז הייצוג של האוכלוסייה הערבית בתוכניות החדשות והאקטואליה בערוצים המרכזיים בישראל. בעוד שיעור הייצוג שלהם בתקשורת המשודרת המרכזית עמד במאי על 2.2% בלבד, שיעור הערבים בקרב אזרחי ישראל עומד על כ-18%.

שיעור הנשים ושיעור המומחים מבין הדוברים הערבים ירד במהלך חודש מאי. כפי שניתן לראות, שיעור הנשים מקרב הדוברים הערבים עלה ברבעון הראשון של השנה והגיע לשיא בחודש מרץ, כשהגיע ל-23% מקרב כלל הדוברים הערבים (עדיין פחות ממחצית שיעור הנשים בקרב החברה הערבית בישראל). בחודש אפריל חלה ירידה חדה ובחודש שעבר המשיכה הירידה, כשרק 10% מכלל הדוברים הערבים בתקשורת המשודרת המרכזית היו נשים.

גם בחודש מאי נשים ערביות הודרו פעמיים, פעם אחת בשל היותן נשים ופעם שנייה בשל היותן ערביות. מתוך כ-12,800 דוברים סך הכל שהופיעו בתוכניות החדשות והאקטואליה בקשת, רשת, גלי-צה"ל, כאן 11 וכאן ב', רק 49 היו נשים, כ-0.4% בלבד. חלקן של הנשים הערביות בישראל עומד על כ-9% מכלל אזרחי המדינה.

חלוקה לפי כלי תקשורת מעלה כי בערוץ קשת דווקא הגיעו לשיעור הנשים הגבוה ביותר מתוך כלל הדוברים הערבים. עם זאת, ראוי לזכור כי בשידורי קשת הדירו את החברה הערבית כמעט לחלוטין בחודש שעבר, כך שבמספרים אבסולוטיים מדובר עדיין במספר נמוך (12 נשים מתוך 44 דוברים ערבים).

דווקא בכאן 11 יכולים להיות מרוצים יחסית. מצד אחד הערוץ הגיע לשיעור הייצוג הגבוה ביותר מבין כל הערוצים (3.4%) ובכל זאת הצליח לשמור על שיעור גבוה יחסית של נשים, 19% (14 נשים מתוך 73 דוברים ערבים). בחברת רשת שוב מסיימים במקום האחרון, לא רק ששיעור הייצוג הכללי של הערוץ היה הנמוך ביותר במאי (1.3% בלבד), מתוך 39 דוברים ערבים שהופיעו ברשת בחודש מאי רק 4 היו נשים.

בדיקה לפי תוכניות מעלה כי ב"חדשות הערב" של כאן 11 היה ייצוג נאה של נשים ערביות. כ-10 נשים הופיעו במהדורה המרכזית של חדשות כאן, שמגישה דוריה למפל ועורך עילי לוין. להישג הנאה זה אחראי, בין היתר, הכתב ערן זינגר שמקפיד על שילוב דוברות ערביות בפינתו הקבועה "קול איסראיל".

בנוסף לבדיקה מגדרית, במדד הייצוג שמים דגש גם על מאפיין חשוב נוסף של הדוברים הערבים בתקשורת הישראלית: מומחיות. כאשר אדם מופיע בתקשורת כמומחה, הוא יקבל בדרך כלל זמן רב להביע את דעתו ויופיע בהקשר חיובי. מאז תחילת פרסום מדד הייצוג בתחילת 2016 חלה עלייה חדה בשיעור המומחים מבין כלל הדוברים הערבים, מ-17% בשנה הראשונה של המדד ועד ל-22% בשנת 2019. בחודש אפריל הגיעה שיעור המומחים מכלל הדוברים הערבים לשיא של 35%, אולם בחודש שעבר הוא שב וירד אל כ-23%.

חלוקה לפי ערוצים מעלה כי ההבדלים בחודש שעבר היו קטנים. ובכל זאת, רשת 13, שמיעטה מאוד לתת זכות ביטוי לדוברים ערבים בשידוריה, העדיפה לתת, יחסית, למומחים להשמיע את עמדתם. גם בבדיקה זו בולט ההישג של כאן 11. ערוץ הטלוויזיה של תאגיד השידור הגיע לשיעור מומחים כמעט כמו של רשת, אך עם מספר דוברים ערבים גדול בהרבה.

בדיקה לפי תוכניות מעלה כי "סדר יום" של כאן ב' בלטה בחודש שעבר לטובה, עם חמישה דוברים ערבים מומחים מתוך עשרה דוברים ערבים שהופיעו בתוכנית. "סדר יום", שמגישה קרן נויבך ועורכת מירית הושמנד, מקפידה דרך קבע להעלות לשידור מומחים ומומחיות מהחברה הערבית. למרות המספרים הנאים, הנתון לא סייע לכאן ב' שסיימה במקום האחרון מבין הערוצים. רק 23% מהדוברים הערבים שהופיעו בתוכניות הרשת בחודש מאי היו מומחים.

בדיקה נפרדת להקשרים של האייטמים שכללו דוברים ערבים בתקשורת המשודרת מעלה כי חלה עלייה חדה בשיעור האייטמים על נושאי פשיעה, ביטחון והסכסוך הישראלי-פלסטיני. כ-30% מהאייטמים שכללו דוברים ערבים בחודש מאי שודרו בהקשרים אלו ובעיקר בפשיעה ואלימות (25%). נושא רפואה ובריאות, שבחודש אפריל על רקע מגפת הקורונה תפס למעלה ממחצית כלל האייטמים, הצטמצם מאוד בחודש מאי (13%).

* * *

פרויקט "מדד הייצוג" של "העין השביעית" מתפרסם בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי ויפעת מחקרי מדיה​​