השיח התקשורתי, הפוליטי והחברתי במדינות ערב הוא עשיר ביותר, עוסק בסוגיות חברתיות, תרבותיות ופוליטיות מרתקות ומגוונות, ומכיל תכנים שיכולים לעניין כל אדם חפץ דעת, ובמיוחד את מי שחי במזרח התיכון. מחלוקות בין זרמים מחשבתיים, מאבקים חברתיים, שאלות תרבותיות, לאומיות וזהותיות מעסיקות את תושבי האיזור ובאות לידי ביטוי באמצעי התקשורת המסורתיים, בכתבי עת, באתרים של מכוני מחקר ומידע וכמובן ברשתות החברתיות.

העושר העצום הזה נסתר בדרך כלל מעיני הציבור הישראלי-יהודי. על כן הקמנו את פרויקט אופק.

פרויקט אופק פועל בשני מישורים. במסגרת "אופק לתקשורת הערבית", שנחנך בראשית 2017, מתפרסמות בתקשורת הישראלית גרסאות מתורגמות של מאמרי דעה מהתקשורת הערבית, בסיועו של מרכז "אעלאם" בנצרת. מתחילת הפרויקט התפרסמו במסלול זה עשרות רבות של מאמרים באתרים שונים בעברית, בראשם ynet, "ידיעות אחרונות", "וואלה" ו"הארץ".

במסגרת המסלול המורחב של אופק, שנחנך באמצע שנת 2019, מתפרסם באתר "הפורום לחשיבה איזורית" תוכן מגוון מאתרי תקשורת, מגזינים, מרכזי מחקר ומידע וכתבי עת אקדמיים בערבית. באתר "העין השביעית" יתפרסמו באופן סדיר תוצרים של הפרויקט הנוגעים לתקשורת ולביקורת התקשורת הערבית.

טקסטים מסוימים, בעיקר אלה הנוגעים בישראל, עלולים לעורר תרעומת בקרב קוראים יהודים-ישראלים. אנו מאמינים שחשוב להכיר את האופן שבו שכניה של ישראל תופסים אותה גם אם קשה הדבר בעיני הקורא

רוב הפרסום הוא בשיטה של תקצירים, תקצירים מורחבים או תקצירים מוּערים (annotated) של טקסטים, הנערכים על ידי צוות דו-לשוני מקצועי, יהודים וערבים, גברים ונשים. מקצתו מאמרים שתורגמו במלואם, בשיתוף פעולה עם מרכז "אעלאם". לצד זאת מתפרסמים במסגרת אופק סרטוני וידיאו במתכונת של כתבות קצרות המבוססות על סרטונים מקוריים בערבית.

אנו מתייחסים לטקסטים המתורגמים מערבית, ועל אחת כמה וכמה לאלה המעובדים לתקצירים ולסרטונים, בכבוד וברצינות. מטרתו של המסלול המורחב של אופק היא סיקור, הנגשת מידע וביסוס תשתית מחקרית עבור דוברי עברית. רוב הטקסטים המופיעים באתר אופק אינו מתורגם מערבית אלא מעובד לעברית בהגינות וברגישות טקסטואלית ואנליטית גבוהה, ככל שידיעתנו ויכולתנו משיגות. אנו עושים זאת מתוך הערכה גדולה ליצירות המקוריות ולמחברים/ות, וכמובן תוך ציון שמותיהם/ן והבמות שבהם התפרסמו הטקסטים.

איננו "מתרגמים" את הטקסטים הללו; אנו מסכמים את עיקריהם עבור קוראותינו וקוראינו, מבארים אותם ובמידת הצורך אף מנתחים אותם. איננו מאמתים את העובדות והנתונים המוזכרים בהם אלא מביאים דברים בשם כותביהם. לכל היותר נציג קושיות שעלו במהלך העבודה על הטקסטים, ולעתים נתמודד איתן. טקסטים מסוימים, בעיקר אלה הנוגעים בישראל, עלולים לעורר תרעומת בקרב קוראים יהודים-ישראלים. אנו מאמינים שחשוב להכיר את האופן שבו שכניה של ישראל תופסים אותה גם אם קשה הדבר בעיני הקורא.

*  *  *

פרויקט אופק מנוהל על ידי מרכז מנאראת במכון ון-ליר ומתפרסם בשיתוף פעולה עם הפורום לחשיבה איזורית. הפרויקט נתמך על ידי המכון וכן על ידי הקרן החדשה לישראל והנציגות בישראל של קרן רוזה לוקסמבורג, באמצעות מימון המתקבל מהמשרד הפדרלי הגרמני לשיתוף פעולה כלכלי ולפיתוח. הטקסטים המתפרסמים במסגרת הפרויקט אינם משקפים בהכרח את עמדת המממנים והם באחריות מכון ון-ליר.