בית-המשפט העליון נענה הבוקר לבקשתו של איש העסקים דוד דוידוביץ' ועיכב את מכירת "גלובס" למשפחת בר-און. במקביל חייב בית-המשפט את דוידוביץ' להפקיד ערבות של 2 מיליון שקל בתוך השבוע הקרוב.

אתמול הגיש האוליגרך הרוסי ערעור לבית-המשפט העליון ובו טען כי בהחלטת בית-המשפט המחוזי למכור את העיתון למשפחת בר-און נפלו פגמים, וכי יש לבטלה. במקביל הגיש דוידוביץ' בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של המחוזי עד להכרעה בערעור. "יודגש", נכתב בבקשה לעיכוב ביצוע פסק-הדין, "כי המבקש נכון להעמיד ערבויות, ככל שיידרש, בהתאם לשיקול דעתו של בית-המשפט הנכבד, להבטחת הנזקים שייגרמו לאילקורפ [החברה של משפחת בר-און] כתוצאה ממתן צו עיכוב הביצוע, במקרה שהערעור ידחה".

הבוקר החליט שופט העליון יצחק עמית לתת צו ארעי זמני לעיכוב ביצוע פסק-הדין של המחוזי. "מובהר בזה כי כונסי הנכסים רשאים להמשיך בקידום המימוש של ההסכם כאמור בסיפא של פסק הדין", נכתב בהחלטתו, "אך מבלי לנקוט בצעדים בלתי הפיכים, אם וככל שיתקבל הערעור". בנוסף חייב השופט עמית את דוידוביץ' להפקיד ערבות בסך 2 מיליון שקל כדי להבטיח את הפיצוי למשפחת בר-און במקרה שהערעור יידחה.

הצו הזמני ניתן במעמד צד אחד, מבלי לשמוע את עמדת משפחת בר-און, ועל כן השופט מציין בהחלטתו כי למשפחה עומדת הזכות לעתור בבקשה לביטול הצו עוד קודם לשמיעת הערעור. הדיון בערעור, והן בבקשה לקבלת צו קבוע לעיכוב ביצוע פסק הדין, יתקיים בתחילת החודש הבא.

ע"א 2954/17

להורדת הקובץ (PDF, 67KB)