"הגנזך", מדור חופש המידע של "העין השביעית" ועמותת "הצלחה", מתרחב. המדור, המנגיש לקהל הגולשים מסמכים על ומתוך גופים הפועלים בענף התקשורת, כולל כעת שלושה עמודים חדשים (המתווספים ל-22 העמודים הקיימים) ולמעלה ממאה מסמכי מקור שטרם נחשפו עד כה. להלן סקירה קצרה של החידושים והתוספות שכולל כעת המדור.

פייסבוק ישראל

חברת פייסבוק, ענקית הרשת העולמית, פועלת בארץ באמצעות חברה ישראלית שרכשה לפני שנים אחדות. אל מול החשאיות הקבועה האופפת את פייסבוק, ובכלל זה השלוחה הישראלית שלה, יש מסמכים שהיא מחויבת להעמיד לעיון הציבור: אלו שהיא מחויבת להעביר למדינה כדי לנהל מולה את ענייניה.

היום אנו מעלים לגנזך עמוד שבו מרוכזים מסמכים שמסרה השלוחה הישראלית של פייסבוק לרשם החברות. מי שיעיין בהם יוכל למצוא מידע על חלוקת המניות בחברה, דו"חות שונים, פירוט של הרכב הדירקטוריון והשינויים שחלו בו לאורך השנים, תכתובות של נציגי משרד המשפטים עם החברה ועוד. בעתיד אנו מקווים להוסיף לעמוד מסמכים נוספים.

הטלוויזיה החינוכית

עוד גוף המתווסף כעת לגנזך הוא הטלוויזיה החינוכית, הפועלת כיום כיחידת סמך במשרד החינוך. בעמוד של הטלוויזיה החינוכית ניתן למצוא נכון להיום פירוט של התקשרויותיה עם גורמים חיצוניים (לרבות מנחים ונותני שירותים אחרים), דו"חות חופש מידע, תנאי המכרז להגשת "ערב חדש" ועוד.

גלי-צה"ל

עמוד הגנזך של גלי-צה"ל עלה לאתר רק לפני חודשים אחדים, וכלל עד עתה רק שתי חוות דעת בנוגע להתערבות הדרג הפוליטי בשידורי התחנה הצבאית. כעת התווספו לו הדו"ח שחיבר מנכ"ל משרד הביטחון, אודי אדם, בדבר עתיד התחנה, ושורה של מסמכים בנושא ניגוד עניינים: קוד אתי בנושא, הצהרת ניגוד העניינים של המגיש יעקב ברדוגו (שנחשף לראשונה ב"דה-מרקר") וטפסים שעליהם נדרשים לחתום עובדי התחנה.

"יתד נאמן"

עוד גוף חדש בגנזך הוא היומון החרדי "יתד נאמן", המופעל באמצעות עמותה שנוסדה בשנת 1986. העמוד של "יתד נאמן" כולל מידע פיננסי על העמותה מהשנים 2008–2014 כפי שנמסר לרשם העמותות, וגם מכתב ובו מפורטים ממצאים של ביקורת מתמשכת שבוצעה בעיתון מטעם הרשם.

הרשות השנייה

בעמוד של הרשות השנייה נוספו, בין היתר, הצהרות ניגוד העניינים של ראש אגף הטלוויזיה אופיר רייכמן, ראש אגף הרדיו אורן טל וסמנכ"ל התוכן עידן אור. עוד תוספת טרייה לעמוד זה היא כתבי הזיכיון של כל תחנות הרדיו האזוריות בישראל.

ערוץ 20

בעמוד של ערוץ 20 נוסף קוד האתיקה של הערוץ, הכולל התייחסות לסוגיות כמו פלורליזם, חופש עיתונות וקידום מטרות פוליטיות.

"ידיעות אחרונות"

העמוד של "ידיעות אחרונות", הכולל שלל מסמכים מתיק החברה לצד מסמכים פנימיים שנחשפו כאן בשנים האחרונות, התרחב גם הוא. כעת ניתן לעיין שם במסמכים על ההליך שבסופו הוענק לקבוצת התקשורת רחוב על שם נח מוזס בראשון-לציון, בעקבות ריכוז כלי התקשורת של הקבוצה במקום (כאן ניתן לקרוא את הכתבה המבוססת על המסמכים). נוסף גם מסמך חדש המפרט את תנאי השקעת "ידיעות אחרונות" בחברת הפרסום המקוון אלגומייזר וההסכם שחתמה החברה-הבת yschool עם עיריית אילת.

* * *

הגנזך ממשיך להתעדכן באופן שוטף באמצעות העלאה של מסמכים שהתקבלו בעקבות בקשות חופש מידע של עמותת "הצלחה" (וגופים אחרים), מסמכים שגופים שונים מפרסמים מיוזמתם ומסמכים הנאספים במסגרת עבודת המערכת היומיומית של "העין השביעית".

על הרציונל העומד מאחורי המדור ניתן לקרוא כאן. גולשים המחזיקים בידיהם מסמכים שיש תועלת בחשיפתם לאור השמש מוזמנים לפנות אלינו ולמסור אותם באמצעות כתובת האימייל contact@the7eye.org.il