הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

נוהל עבודת המועצה

נוהל עבודת מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו 2010

פרוטוקולים

פרוטוקול ישיבת מועצת הרשות השנייה, 12.9.11

פרוטוקול ישיבת מועצת הרשות השנייה, 3.11.11

פרוטוקול ישיבת ועדת הטלוויזיה, 16.2.12, חלק א'

פרוטוקול ישיבת ועדת הטלוויזיה, 16.2.12, חלק ב'

פרוטוקול ישיבת ועדת הטלוויזיה, 28.6.12

קידום אסור של תוכניות במהדורות חדשות

מכתב הבהרה לגבי שילוב אייטמים על תוכניות בידור במסגרת שידורי חדשות, 31.12.13

אישור לוח השידורים של ערוץ 10 לשנת 2016

החלטת המועצה בנוגע לבקשה להארכת מהדורת חדשות 10, 11.1.16

הצבעת ועדת הטלוויזיה בנוגע לתוכנית העבודה של ערוץ 10 לשנת 2016, 31.12.15

פרוטוקול ישיבת מועצת הרשות השנייה, 14.12.15

פרוטוקול ישיבת ועדת הטלוויזיה, 21.12.15

פרוטוקול ישיבת מועצת הרשות השנייה, 11.1.16

מימון תוכן על-ידי גופים חיצוניים

כללי הרשות השנייה: תוכן פרסומי בטלוויזיה, 2021

הרשות השנייה, תכתובות עם קשת, רשת וערוץ 10 בנושא אישור "שיתופי פעולה" עם גופי ממשל וארגונים, 2014–2019

התקשרות בין ערוץ 10 למשרד החינוך. "ערב טוב עם גיא פינס", 2014

התקשרות בין רשת לקרן לידידות והאגודה למען החייל. משדר מיוחד, 2014

התקשרות בין קשת, ארגון מסע והסוכנות היהודית. "מאסטר שף", 2015

התקשרות בין קשת והתוכנית הלאומית למצוינות באנגלית, 2015

התקשרות בין קשת ומשרד הכלכלה. "מאסטר שף", 2015

התקשרות בין קשת, ארגון מסע והסוכנות היהודית. "אנשים", 2015

התקשרות בין קשת, ארגון מסע והסוכנות היהודית. "אנשים", 2014

התקשרות בין קשת ומשרד המדע. "האח הגדול", 2015

התקשרות בין קשת ועמותת עלם, 2015

התקשרות בין קשת והמכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015

התקשרות בין קשת ומשרד המדע, 2015

התקשרות בין קשת ועמותת לקט ישראל, 2014

התקשרות בין קשת ועמותת שערים, 2015

התקשרות בין קשת ומשרד הרווחה. "אנשים", 2014

התקשרות בין קשת ומשרד התיירות, 2014

התקשרות שבוטלה בין קשת ומשרד האוצר, 2014

התקשרות בין קשת ורשות הטבע והגנים, 2014

התקשרות בין קשת ומשרד החינוך. "אנשים", 2014

התקשרות בין קשת ומשרד התחבורה, 2014

התקשרות בין קשת והקרן לידידות, 2014

התקשרות בין רשת ומשרד הקליטה. "מרחק נגיעה", 2008

התקשרות בין רשת, משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, 2007

תשלום עבור שיתוף פעולה בכנס

משרד התמ"ת: הצהרה על מימון חלקי של כנס in.tv של חברת קשת, 2012

כתב מינוי

כתב המינוי של הצוות לבחינת יישום הוראות החוק בדבר הפקות מקור בערוצים המסחריים, 14.5.14

מסמכים נוספים

מדיניות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו לשיפור איכות תמהיל ומגוון השידורים בערוצים 2 ו-10

סיכום מחקר בנושא ייצוג מגדרי בשידורי אקטואליה בערוצים 2 ו-10, 2017

הסכם לייסוד והפעלת ועדת המדרוג לשידורי טלוויזיה (1995) והסכם הארכה (2014) – רשות השידור, רשת, קשת, הרשות השנייה, הטלוויזיה החינוכית, ערוץ 10, איגוד השיווק הישראלי ואיגוד חברות הפרסום

מסמכים בנוגע למינוי יוליה שמאלוב-ברקוביץ' לראשות מועצת הרשות השנייה, 2018

חטיפת הנערים (2014)

דו"ח נציב פניות הציבור, 7.7.14

דו"חות הרשות השנייה

2019: הדו"ח המלא

2018: הדו"ח המלא

2017: הדו"ח המלא

2016: הדו"ח המלא

2015: הדו"ח המלא | נספח

2014: הדו"ח המלא | נספח

2013: הדו"ח המלא | נספח

2012: הדו"ח המלא | נספח

2011: הדו"ח המלא | נספח

2010: הדו"ח המלא | נספח | מכתב נלווה

2009: הדו"ח המלא | נספח | מכתב נלווה

2008: הדו"ח המלא | נספח

2007: הדו"ח המלא | נספח

2006: הדו"ח המלא

2005: הדו"ח המלא

2004: הדו"ח המלא

2003: הדו"ח המלא

2002: הדו"ח המלא

2001: הדו"ח (גרסה חלקית) | נספח

2000: הדו"ח (גרסה חלקית) | נספח

1999: הדו"ח (גרסה חלקית)

רשיונות

רישיון לשידורי חדשות (נוסח לשימוע), 15.6.15

רישיון לשידורי טלוויזיה (נוסח לשימוע), 3.6.15

זכיונות: טלוויזיה מסחרית

כתב הזיכיון של חברת קשת | נספחים לכתב הזיכיון

כתב הזיכיון של חברת רשת | נספחים לכתב הזיכיון

כתב הזיכיון של חברת טלעד | הארכת זיכיון טלעד

זכיונות: רדיו אזורי

כתב הזיכיון של רדיו 90, 2009

כתב הזיכיון של רדיו א-שמס, 2011

כתב הזיכיון של רדיו אקו99, 2009

כתב הזיכיון של רדיו גלי-ישראל, 2009

כתב הזיכיון של רדיו דרום, 2008

כתב הזיכיון של רדיו חיפה, 2008

כתב הזיכיון של רדיו ירושלים, 2009

כתב הזיכיון של רדיו לב המדינה, 2010

כתב הזיכיון של רדיו ללא הפסקה, 2008

כתב הזיכיון של רדיו צפון ללא הפסקה, 2009

כתב הזיכיון של רדיו קול הים האדום, 2008

כתב הזיכיון של רדיו קול-ברמה, 2008

כתב הזיכיון של רדיו קול-חי, 2003

כתב הזיכיון של רדיו קול-רגע, 2010

כתב הזיכיון של רדיו רדיוס (ללא תאריך)

כתב הזיכיון של רדיו תל-אביב, 2009

תקציב הרשות השנייה

תקציב הרשות השנייה לשנת 2011

תקציב הרשות השנייה לשנת 2012

תקציב הרשות השנייה לשנת 2013

תקציב הרשות השנייה לשנת 2014

תקציב הרשות השנייה לשנת 2015

מועצת הרשות השנייה

ועדות המשנה של מועצת הרשות השנייה

נציב פניות הציבור

דו"ח נציב פניות הציבור של הרשות השנייה לשנת 2019

דו"ח נציב פניות הציבור של הרשות השנייה לשנת 2018

דו"ח נציב פניות הציבור של הרשות השנייה לשנת 2017

דו"ח נציב פניות הציבור של הרשות השנייה לשנת 2016

דו"ח נציב פניות הציבור של הרשות השנייה לשנת 2015

דו"ח נציב פניות הציבור של הרשות השנייה לשנת 2014

דו"ח נציב פניות הציבור של הרשות השנייה לשנת 2013

דו"ח נציב פניות הציבור של הרשות השנייה למחצית הראשונה של 2013

דו"ח נציב פניות הציבור של הרשות השנייה לשנת 2012

דו"ח נציב פניות הציבור של הרשות השנייה לשנת 2011

דו"ח נציב פניות הציבור של הרשות השנייה לשנת 2010

דו"ח נציב פניות הציבור של הרשות השנייה לשנת 2009

דו"ח נציב פניות הציבור של הרשות השנייה לשנת 2008

דו"ח נציב פניות הציבור של הרשות השנייה לשנת 2007

דו"ח נציב פניות הציבור של הרשות השנייה לשנת 2006

דו"ח נציב פניות הציבור של הרשות השנייה לשנת 2005

דו"ח נציב פניות הציבור של הרשות השנייה לשנת 2004

דו"ח נציב פניות הציבור של הרשות השנייה לשנת 2003

דו"ח נציב פניות הציבור של הרשות השנייה לשנת 2002

דו"ח נציב פניות הציבור של הרשות השנייה לשנת 2001

דו"ח נציב פניות הציבור של הרשות השנייה לשנת 2000

מסמכים נוספים בעניין פניות הציבור

מכתבו של נציב פניות הציבור בעניין תשדיר של משרד האנרגיה על גז טבעי, בצירוף מכתב הסבר מטעם המשרד, 2017

מבקר המדינה

דו"ח מבקר המדינה על סוגיות מינהל ברשות השנייה, 24.5.16

דו"ח מבקר המדינה בעניין הפיקוח על תחנות הרדיו האזוריות, 24.5.16

תעמולת בחירות

עו"ד אופיר ביתן: מסמך הנחיות לקראת הבחירות לכנסת, 2019

הסדרי מניעת ניגוד עניינים: מועצת הרשות השנייה

אהוד רצאבי

אוה מדז'יבוז'

אורנה לביא-שטיינר

אייל מלובן

איילת ברעם-צברי

איתן זינגר

דורלי אלמגור

דליה זליקוביץ'

זוהר קדמון-סלע

יוכי פלר

יצחק בורבא

מיכל שפירא-אולפן

מרה מרו סנבטו

סוהיר נחאס

עדי ברשדסקי

רחל דון-יחיא

רמי סדן

שפיק עבד

תמי רווה

הסדרי מניעת ניגודי עניינים: עובדי הרשות השנייה

הצהרת ניגוד עניינים: עידן אור, סמנכ"ל תוכן, 2.8.15

הצהרת ניגוד עניינים: אורן טל, ראש אגף רדיו, 6.10.16

הצהרת ניגוד עניינים: אופיר רייכמן, ראש אגף טלוויזיה, 21.8.16

טופס התחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד עניינים

לעיון נוסף

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.

גולשים המחזיקים בידיהם מסמכים שיש תועלת בחשיפתם לאור השמש מוזמנים לפנות אלינו ולמסור אותם באמצעות כתובת האימייל contact@the7eye.org.il