הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

חוות דעת

חוות דעת של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד דינה זילבר, בעניין התערבות שרים בשידורי גלי-צה"ל. 17.12.15

חוות דעת של האגודה לזכות הציבור לדעת, המחייבת התערבות של שר הביטחון בשידורי גלי-צה"ל. 12.9.16

דו"ח אדם

המלצות מנכ"ל משרד הביטחון, אודי אדם, לשינוי מעמדה של גלי-צה"ל. 18.10.16

ניגודי עניינים

קוד אתי למניעת ניגודי עניינים

טופס הצהרת ניגוד עניינים (ריק)

יעקב ברדוגו, הצהרת ניגוד עניינים, 15.5.16

היתר עבודה חיצונית, טפסים ריקים: כתבים | עורכים | יועצים | קריינים

יומן הפגישות של ירון דקל

יומן הפגישות של מפקד התחנה ירון דקל, 1.2.16–2.2.17: חלק א' | חלק ב' | חלק ג'

תמלוגים

הסכם בין משרד הביטחון לאקו"ם, 2014

הסכם בין משרד הביטחון לחברת אשכולות, 2014

הסכם בין משרד הביטחון לעמותת עילם, 2014

הסכם בין משרד הביטחון לפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות, 2014

לעיון נוסף

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.

גולשים המחזיקים בידיהם מסמכים שיש תועלת בחשיפתם לאור השמש מוזמנים לפנות אלינו ולמסור אותם באמצעות כתובת האימייל contact@the7eye.org.il