הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

אתיקה

הקוד האתי של ערוץ 20

רישיון מיוחד למשדר ערוץ ייעודי למורשת ישראל

רשיון השידורים של ערוץ 20

נספח ג' לרשיון השידורים: מתכונת ואפיון הערוץ

נספח ד'1 לרשיון השידורים: הפרדה מבנית ועסקית

נספח ד'2 לרשיון השידורים: אתיקה | לעיון בקובץ

נספח ט' לרשיון השידורים: התחייבות בעלי עניין

בעלי מניות ודירקטורים

רשימת דירקטורים, 29.8.12

רשימת דירקטורים, 5.9.12

רשימת בעלי המניות, 5.9.12

דו"ח שנתי: בעלי מניות ודירקטוריון, 24.12.13

דו"ח שנתי: בעלי מניות ודירקטוריון, 30.12.14

דו"ח שנתי: בעלי מניות ודירקטוריון, 24.11.15

דו"ח שנתי: בעלי מניות ודירקטוריון, 20.11.16

הודעה על שינויים בהרכב הדירקטוריון: עזיבת יהורם גאון, 16.8.17

הודעה בדבר הרכב הדירקטוריון, 17.8.17

הודעה על שינויים בהרכב הדירקטוריון: עזיבת מרדכי שקלאר ושלמה קליש, 6.12.17

הודעה בדבר הרכב הדירקטוריון, 8.1.18

בקשה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון: עזיבת יצחק מירון, 15.1.18

הודעה בדבר הרכב הדירקטוריון, 15.1.18

הודעה בדבר הרכב הדירקטוריון, 1.4.18

בקשה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון: מינוי יחזקאל פורטוביץ' וניר אלכס גל-און, 1.4.18

בקשה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון: עזיבת ישראל זעירא, יצחק דוד גרוסמן, רחל ליסטנברג ושאול מיזליש, 1.4.18

בקשה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון: מינוי איתי חורב ואורן בכור, עזיבת אבי בר, 13.5.18

הודעה בדבר הרכב הדירקטוריון, 13.5.18

נסחי חברה, ערוץ יהודי ישראלי בע"מ: 9.2.16 | 22.4.18 | 11.3.21

נסח חברה: כיתעים ריאל אסטייט אינווסטמנטס לימיטד: 9.2.16 | 22.4.18 | 20.3.21

נסח חברה: ערוץ לשידורי הכנסת בע"מ, 12.7.17

נסחי חברה, עופרים השקעות ואחזקות (א.י 2014) בע"מ: 12.7.17 | 20.3.21

מסמכים נוספים

המכרז להקמת ערוץ המורשת, 2012

תקנון חברת ערוץ יהודי-ישראלי בע"מ, 2012

תיק חברה: ערוץ יהודי-ישראלי בע"מ, 30.5.18

לעיון נוסף

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.

גולשים המחזיקים בידיהם מסמכים שיש תועלת בחשיפתם לאור השמש מוזמנים לפנות אלינו ולמסור אותם באמצעות כתובת האימייל contact@the7eye.org.il