הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

מניות

שינוי בהון החברה, 7.10.10

שינוי בהון החברה (ב'), 7.10.10

דו"ח הקצאת מניות, 12.12.10

דו"ח הקצאת מניות, 3.4.11

דו"ח הקצאת מניות, 1.9.11

הגדלת הון מניות, 11.9.11

אישור בדבר רישום הודעה על הגדלת הון מניות, 11.9.11

אישור בדבר רישום הודעה על הקצאת מניות, 12.9.11

דו"ח הקצאת מניות, 24.11.11

הודעה בדבר הגדלת הון, 24.11.11

אישור בדבר רישום הודעה על הקצאת מניות, 2.1.12

הודעה על הגדלת הון מניות, 21.2.12

אישור בדבר רישום הודעה על הקצאת מניות, 21.2.12

הודעה על הקצאת מניות, 2.4.12

דו"ח הקצאת מניות, 28.3.12

דו"ח הקצאת מניות, 7.1.13

הודעה על הקצאת מניות, 7.1.13

דו"ח הקצאת מניות, 17.4.13

מכתב מרשם החברות, 22.4.13

הודעה על הקצאת מניות, 24.4.13

דו"ח הקצאת מניות, 9.5.13

הודעה על הקצאת מניות, 12.5.13

דו"ח הקצאת מניות, 12.5.13

דו"ח הקצאת מניות, 10.7.13

סירוב לפנייה בנושא הקצאת מניות, 14.7.13

אישור בדבר רישום הודעה על הקצאת מניות, 19.8.13

הודעה על העברת מניות, 13.10.13

דו"ח הקצאת מניות, 20.10.13

אישור בדבר רישום הודעה על הקצאת מניות, 20.10.13

אישור בדבר רישום חלקי של הודעה על העברת מניות, 11.11.13

אישור בדבר רישום הודעה על העברת מניות, 22.12.13

דירקטוריון

שינויים בהרכב הדירקטוריון, 7.10.10

שינויים בהרכב הדירקטוריון, 3.4.11

שינויים בהרכב הדירקטוריון, 28.12.11

שינויים בהרכב הדירקטוריון, 2.1.12

שינויים בהרכב הדירקטוריון, 22.4.13

שינויים בהרכב הדירקטוריון, 11.7.13

שינויים בהרכב הדירקטוריון, 14.7.13

שינויים בהרכב הדירקטוריון, 4.12.13

שינויים בהרכב הדירקטוריון, 5.12.13

תקנון החברה

תקנון ההתאגדות, וירקאדו בע"מ, 26.4.10

שינוי תקנון החברה, 7.10.10

מכתב לרשם החברות: שינוי בהון החברה, שינוי תקנון, שינוי בהרכב הדירקטוריון, הגדלת הון, הקצאת מניות. 17.10.10

רשם החברות: סירוב לרישום תקנון בשפה זרה, 13.12.10

רשם החברות: מכתב בדבר שינוי תקנון ושינוי בהון החברה. 8.5.11

תקנון החברה, בתוספת אישור בדבר רישום הודעה על שינוי התקנון. 10.1.12

רשם החברות: סירוב לרשום דיווח בדבר שינוי התקנון, 21.2.12

אישור בדבר רישום הודעה על שינוי תקנון, 11.12.13

דו"חות חברה

דו"ח שנתי, 22.2.12

דו"ח שנתי (בתוספת הודעה על שינויים בהרכב הדירקטוריון). 2.12.13

אישור בדבר רישום הודעה על דו"ח שנתי, 20.1.14

אישור בדבר רישום הודעה על דו"ח שנתי, 4.7.16

התראה לפני רישום החברה כחברה מפירת חוק, 3.5.16

מסמכים נוספים

בקשה לרישום חברה, 26.4.10

תעודת התאגדות, וירקאדו בע"מ, 28.4.10

הודעה על מען רשום, 8.11.10

הודעה על מען רשום, וירקאדו. 8.11.10

הודעה על שינוי שם, 8.11.10

מכתב עם נספחים: שינוי בהון החברה, הגדלת הון, שינוי מען, שינוי שם. 28.11.10

רשם החברות: מכתב בדבר שינוי שם החברה, 5.12.10

מכתב לרשם החברות בדבר שינוי שם החברה, 21.12.10

מכתב מרשם החברות ותעודת שינוי שם, 27.12.10

תעודת שינוי שם של חברה, וירקאדו בע"מ. 27.12.10

הודעה על מען רשום, אונאבו מובייל. 11.6.12

רשם החברות: שינוי מען רשום, אונאבו מובייל. 12.6.12

הודעה על שינוי מען רשום, 25.1.14

קשם החברות: סירוב לפנייה בנושא שינוי שם, 1.6.14

תעודת שינוי שם חברה, 13.7.14

אישור בדבר רישום הודעה על שינוי כתובת המשרד, 4.2.15

משכונים ושיעבודים

מכתב לרשם החברות: תעודת רישום שיעבוד. 2010

תעודת רישום שיעבוד או משכנתה, אונאבו מובייל. 20.9.10

תעודת רישום שיעבוד או משכנתה, אונאבו מובייל (ב'). 20.9.10

תעודת רישום שיעבוד או משכנתה, אונאבו מובייל. 7.11.10

תעודת רישום שיעבוד או משכנתה, אונאבו מובייל. 26.12.10

תעודת רישום שיעבוד או משכנתה, אונאבו מובייל. 5.1.11

תעודת רישום שיעבוד או משכנתה, אונאבו מובייל. 23.2.11

תעודת רישום שיעבוד או משכנתה, אונאבו מובייל. 4.4.12

תעודת רישום שיעבוד או משכנתה, אונאבו מובייל. 18.4.12

רישום ביטול משכון, אונאבו מובייל. 13.8.13

אישור סילוק שעבוד, אונאבו מובייל. 21.8.13

רישום ביטול משכון, 13.2.14

אישור סילוק שיעבוד, 25.2.14

לעיון נוסף

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.

גולשים המחזיקים בידיהם מסמכים שיש תועלת בחשיפתם לאור השמש מוזמנים לפנות אלינו ולמסור אותם באמצעות כתובת האימייל contact@the7eye.org.il