הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

דו"חות כספיים

דו"ח כספי, 2008

דו"ח כספי, 2009

דו"ח כספי, 2010

דו"ח כספי, 2011

דו"ח כספי, 2012

דו"ח כספי, 2013

דו"ח כספי, 2014

דו"חות מילוליים

דו"ח מילולי, 2008

דו"ח מילולי, 2009

דו"ח מילולי, 2010

דו"ח מילולי, 2011

דו"ח מילולי, 2012

דו"ח מילולי, 2013

דו"ח מילולי, 2014

מסמכים נוספים

תקציר הליכי ביקורת מטעם רשם העמותות, 2015

חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה, 2009

חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה, 2010

חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה, 2011

חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה, 2013

חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה, 2014

עמותת יתדות תשמ"ו להחדרת ערכי היהדות: תעודת רישום, 1986

נסחי חברה, יתדות ת.ש.מ.ו הוצאה לאור ופרסומים בע"מ: 22.4.18 | 8.4.21

לעיון נוסף

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.

גולשים המחזיקים בידיהם מסמכים שיש תועלת בחשיפתם לאור השמש מוזמנים לפנות אלינו ולמסור אותם באמצעות כתובת האימייל contact@the7eye.org.il