הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

התקשרויות

התקשרויות עם גופים חיצוניים, 2015

התקשרויות עם גופים חיצוניים, 2016, רבעון 1

התקשרויות עם גופים חיצוניים, 2016, רבעון 2

התקשרויות עם גופים חיצוניים, 2016, רבעון 3

התקשרויות עם גופים חיצוניים, 2016, רבעון 4

התקשרויות עם גופים חיצוניים, 2017, רבעון 1

התקשרויות עם גופים חיצוניים, 2017, רבעון 2

התקשרויות עם גופים חיצוניים, 2017, רבעון 3

התקשרויות עם גופים חיצוניים, 2017, רבעון 4

פרוטוקולים

אישור התקשרות עם חברת רשת-נגה: מוקד שירותי שידור, 2015

מכרזים

מכרז להגשת התוכנית "ערב חדש", 2016

חופש המידע

דו"ח חופש המידע לשנת 2011

דו"ח חופש המידע לשנת 2012

דו"ח חופש המידע לשנת 2013

דו"ח חופש המידע לשנת 2014/2015

דו"ח חופש המידע לשנת 2015/2016

נתונים על טיפול בבקשות חופש מידע, 2012

נתונים על טיפול בבקשות חופש מידע, 2013

נתונים על טיפול בבקשות חופש מידע, 2014

נתונים על טיפול בבקשות חופש מידע, 2015

דו"ח: חופש המידע ושקיפות במשדרי הטלוויזיה החינוכית, 2015

מסמכים נוספים

הנחיות מינהלתיות לפעילות הטלוויזיה החינוכית

שיתוף פעולה כלכלי בין אתר ynet לטלוויזיה החינוכית, 23.11.10

המלצה לאישור שיתוף פעולה כלכלי בין אתר "וואלה" לטלוויזיה החינוכית, 16.11.09

רשימת מאגרי מידע המצויים בידי הטלוויזיה החינוכית, 2017

סיכום תפוקות מחלקת הבאה לשידור לשנת 2017 | פירוט בקובץ אקסל

הסכם לייסוד והפעלת ועדת המדרוג לשידורי טלוויזיה (1995) והסכם הארכה (2014) – רשות השידור, רשת, קשת, הרשות השנייה, הטלוויזיה החינוכית, ערוץ 10, איגוד השיווק הישראלי ואיגוד חברות הפרסום

נתונים על הנגשת שידורים לכבדי שמיעה בערוץ 23 ובערוץ 1, 2017 | סיכום הנתונים

לעיון נוסף

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.

גולשים המחזיקים בידיהם מסמכים שיש תועלת בחשיפתם לאור השמש מוזמנים לפנות אלינו ולמסור אותם באמצעות כתובת האימייל contact@the7eye.org.il