הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

מסמכים שונים

בקשה לרישום חברה, 27.4.43

דין וחשבון מייסד, 28.9.43

דו"ח שנתי, 17.12.47

תעודה מאת חברה פרטית בע"מ בנוגע למניות + מאזן ליום 31.3.48

מאזן, 31.3.50

מכתב בעניין הפיכת החברה מציבורית לפרטית, 3.7.52

בקשה לרישום הפיכה של חברה ציבורית לחברה פרטית, 3.7.52

תעודת רישום החברה (משוחזרת), 22.7.52

הודעה על קבלת החלטה מיוחדת, 29.6.60

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 13.10.61

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 7.8.61

פרטי משכנתאות ושעבודים, 14.8.61

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 13.10.61

הודעה על כתובת המשרד הרשום, 25.9.63

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 9.2.64

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 20.4.64

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 11.11.65

תיקון תקנון "ידיעות אחרונות", 17.11.69

הסכם משכון ושעבוד בין ידיעות אחרונות בע"מ לנצבא חברה להתנחלות בע"מ, 23.7.70

בקשה לרישום שעבוד, 21.5.71

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 21.9.73

ביטול שעבוד, 9.12.73

דו"ח שנתי, 16.12.73

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 26.4.74

בקשה למחיקת משכנתא, 27.6.75

בקשה למחיקת שעבוד, 21.7.75

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 23.10.75

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 23.10.75

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 27.11.75

רישום סילוק שעבוד, 11.12.75

ביטול רישום משכנתא, 30.8.76

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 20.9.76

סילוק שעבודים, 15.11.76

פרטי משכנתאות ושעבודים, 26.12.77

תיקון שעבודים, 9.1.78

אגרת חוב לבנק הפועלים, 17.9.84

מכתב ש. הורוביץ לרשם החברות בעניין הצבעת זאב מוזס באסיפה הכללית, 20.1.86

תשובת רשם החברות למכתב ש. הורוביץ, 27.1.86

צוואת חמדה נופך-מוזס, 20.6.90

הצהרת יורשיה של חמדה נופך-מוזס, 30.11.92

תיקון התקנון "לצורך שיפוי דירקטורים ונושאי משרה", 28.4.98

הסכם קיבוצי מיוחד, 6.10.14

הסכם קיבוצי מיוחד לפרישה מרצון, 28.5.15

מניות

רשימת בעלי המניות, 22.10.46

בעלי המניות והמניות שברשותם, 1983-1979

שינויים בהרכב הדירקטוריון

פרטים בנוגע להרכב חבר המנהלים ומנהלי העסקים וכל שינוי בפרטים אלה, 28.9.43

פרטים בנוגע למנהלים או מנהלי העסקים וכל שינוי בהם, 1.7.60

פרטים בנוגע למנהלים או מנהלי העסקים וכל שינוי בהם, 3.8.60

מינוי דב יודקובסקי לדירקטוריון, 10.8.84

מינוי עודד מוזס לדירקטוריון במקום נח מוזס, 16.1.86

מכתב ש.הורוביץ לרשם החברות בדרישה למנות את זאב מוזס, ולא את עודד מוזס, כדירקטור במקום נח מוזס, 19.1.86

מינוי ארנון וזאב מוזס לדירקטורים ופרישת דב יודקובסקי מתפקידי ניהול, 2.10.89

שינויים בהרכב דירקטוריון, פרישת דב יודקובסקי, 11.1.01

הגבלים עסקיים

נימוקי ההתנגדות למיזוג בין חברת בראון-פישמן ו"ידיעות אחרונות", 20.10.02

רשות ההגבלים העסקיים, 11.2.09: פטור מאישור הסדר כובל בין Hot ו-ynet

הסכמי פרסום ותוכן שיווקי

הסכם עם משרד הרווחה, 2013 (דרך וואלה)

הסכם עם המשרד להגנת הסביבה, 2013 (הרחבה)

הסכם עם משרד החינוך, 2013 (הרחבה)

הסכם "שיתוף פעולה" באתר ynet (הרחבה)

תכתובות ומסמכים בנוגע ל"שיתוף פעולה" של ynet עם מועצת החלב (הרחבה)

רשות הטבע והגנים: בקשה להארכת "שיתוף פעולה" עם מוסף "מסלול", 1.12.15

רשות הטבע והגנים: "שיתוף פעולה" עם מוסף "מסלול", 13.5.13

רשות הטבע והגנים: לקראת התקשרות חוזרת עם "ידיעות אחרונות" ומערכת המוסף "מסלול", פברואר 2017

שיתוף פעולה כלכלי בין אתר ynet לטלוויזיה החינוכית, 23.11.10

ניגוד עניינים

חוות דעת משפטית בנוגע לזיקה בין יאיר לפיד ל"ידיעות אחרונות" (הרחבה)

השקעה בחברת אלגומייזר

הודעה על הסכם בין ידיעות-אינטרנט לחברת אלגומייזר, 18.12.16

ראשון-לציון

מסמכים על הליך הענקת השם של רחוב נח מוזס בראשון-לציון, 2014

yschool: מיזם שיעורים מקוונים

חוזה עם עיריית גבעתיים, 2017

חוזה עם עיריית אילת, ספטמבר 2015

חוזה עם עיריית רמת-גן, אוגוסט 2015

חוזה עם עיריית רמת-גן, אוגוסט 2015 (גרסה מצונזרת)

עיריית אשדוד: נתונים לגבי התקשרות עם חברת yschool בשנת 2015

חוזה עם עיריית אשדוד, 2015

לעיון נוסף

כל חלקי "הגנזך" באתר "העין השביעית"

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו.או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו.או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.