בחודש ספטמבר נרשם שיא חדש בייצוג ערבים בתוכניות החדשות והאקטואליה של ערוצי התקשורת המרכזיים בישראל, כך עולה מבדיקת העומק החודשית של מדד הייצוג.

מדד הייצוג, מיזם מתמשך של אתר "העין השביעית" בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי וקרן ברל כצנלסון ויחד עם חברת יפעת מחקרי מדיה, בודק באופן שוטף את מספר ושיעור המרואיינים הערבים בחמשת כלי התקשורת המרכזיים במדינת ישראל: ערוצי הטלוויזיה 1, 2 ו-10, ותחנות הרדיו רשת ב' וגלי-צה"ל. כמו כן נבדקות דרך קבע 19 תוכניות החדשות והאקטואליה המרכזיות המשודרות בחמשת כלי התקשורת.

אחת לחודש, נוסף לבדיקה השבועית, מבצעת חברת יפעת מחקרי מדיה בדיקת עומק הבוחנת את מספר המרואיינים הערבים שהופיעו בכלי התקשורת בשל מקצועם ותחום התמחותם. בדיקה זו מבקשת לשים דגש על ההקשר של הופעות מרואיינים ומרואיינות ערבים וערביות בכלי התקשורת, מתוך הנחה שמרואיין המופיע כמומחה יוצג באופן טבעי בהקשר חיובי ומחוץ למשבצת "הערבי". בבדיקה זו, יש לציין, לא נספרים חברי-הכנסת הערבים.

מבדיקת העומק עולה כי בחודש ספטמבר התארחו בחמשת הערוצים המרכזיים 115 מומחים ומומחיות ערבים וערביות. נתון זה שווה ערך לכמעט פי ארבעה ממספר המומחים שהתראיינו בערוצים אלה בחודשיים הראשונים של השנה, טרם השקת מדד הייצוג.

מספר המומחים הערבים בכלי התקשורת המרכזיים, ינואר-ספטמבר 2016

מספר המומחים הערבים בכלי התקשורת המרכזיים, ינואר-ספטמבר 2016

בחודש מרץ האחרון, במקביל להשקת מדד הייצוג, החל להתפרסם באתר "העין השביעית" טור שבועי שהציג מומחה או מומחית ערבים בנושאים שעל סדר היום. בחודש מאי האחרון נוסף מאגר A-list, יוזמה של ארגון אנו ועמותת סיכוי, שבא לתת מענה לביקוש למומחים ומומחיות ערבים וערביות. על רקע העלייה בחודשיים האחרונים נראה כי מורגשת ההשפעה של שתי היוזמות – מדד הייצוג, המייצר ביקוש למומחים ערבים, ומאגר A-list, המסייע לכלי תקשורת לאתר מומחים ומומחיות ערבים וערביות.

חלוקת הופעותיהם של מומחים לפי כלי התקשורת השונים מעלה כי רשת ב' שיבצה בשידורי החדשות והאקטואליה שלה את מספר המומחים הערבים הגדול ביותר בחודש ספטמבר, והגדול ביותר בכלל מאז תחילת איסוף הנתונים למדד הייצוג – 36. לשם השוואה, מדובר במספר הגדול בלמעלה מפי שבעה לעומת מספר המומחים הערבים שהופיעו בתחנת הרדיו בחודשיים הראשונים של השנה, אז שובצו מדי חודש רק חמישה מומחים ערבים בלבד.

למעשה, בחודש האחרון שובצו ברשת ב' יותר מומחים ומומחיות ערבים וערביות מאשר בכל כלי התקשורת בכל אחד מהחודשים ינואר ופברואר.

מספר המומחים הערבים בערוצים המרכזיים, ינואר-פברואר וספטמבר

מספר המומחים הערבים בערוצים המרכזיים, ינואר-פברואר וספטמבר

בערוץ 10 שובצו בחודש האחרון 30 מומחים ומומחיות ערבים וערביות, גם כן למעלה מפי שבעה ממספר המומחים ששובצו בערוץ זה בחודש ינואר השנה. תחנת הרדיו הצבאית גלי-צה"ל הציגה גם היא זינוק: מ-5 מומחים בחודשיים הראשונים של השנה ל-24 מומחים בחודש האחרון.

בערוץ 2 המספר קפץ מ-7 ו-4 בחודשיים הראשונים, טרם השקת מדד הייצוג, ל-18 בספטמבר. רק ערוץ 1, אף שבו נצמא שיעור ייצוג כללי גבוה יחסית לכלי תקשורת אחרים, לא רשם בחודש האחרון גידול במספר המומחים לעומת החודשיים הראשונים של השנה.

לא רק מספר המומחים הגיע לשיא חדש בחודש האחרון, גם המספר הכללי של מרואיינים ומרואיינות ערבים וערביות. 404 מרואיינים ערבים השתתפו בתוכניות החדשות והאקטואליה של חמשת הערוצים המרכזיים, יותר מבכל חודש אחר מאז תחילת השנה.

בהתאם, גם שיעור המרואיינים הערבים מתוך כלל המרואיינים הגיע בספטמבר לשיא חדש: 3%. מנתון זה ניכר כי עדיין קיימת הדרה חריפה של הציבור הערבי, המונה כ-20% מאוכלוסיית ישראל, ובכל זאת מדובר בעלייה לעומת החודשים האחרונים. לא זו אף זו, כל הערוצים למעט ערוץ 1 קבעו בחודש האחרון שיא חדש בשיעור הייצוג של ערבים בתוכניות החדשות והאקטואליה שלהם.

אף שבחודש ספטמבר נרשם מספר שיא של מרואיינים ערבים בכלי התקשורת השונים, בחודש זה הגיע שיעור המומחים הערבים מבין כלל המרואיינים הערבים בכלי התקשורת אף הוא למספר הגבוה ביותר מאז תחילת השנה – 28% – יותר מפי שניים מהשיעור בחודשיים הראשונים של השנה.

אחוז המומחים הערבים מבין כלל המרואיינים הערבים בכלי התקשורת, ינואר-ספטמבר 2016

אחוז המומחים הערבים מבין כלל המרואיינים הערבים בכלי התקשורת, ינואר-ספטמבר 2016

בכל הקשור למספר המרואיינות הערביות, בחודש ספטמבר נרשמה ירידה מזערית לעומת החודש הקודם, מ-55 ל-53 מרואיינות. עם זאת, בשל העלייה במספר המרואיינים הכללי יש לראות ירידה זו כגדולה מעט יותר.

החשיבות של שיבוץ מומחים ערבים בתוכניות החדשות והאקטואליה עולה גם מבחינה שעשתה חברת יפעת מחקרי מדיה לנושאי האייטמים שבהם התראיינו המומחים והשוואתם לנושאי האייטמים שבהם התראיינו כלל המרואיינים הערבים.

פילוח נושאי השיח שבמסגרתם הופיעו מרואיינים ערבים, ספטמבר 2016

פילוח נושאי השיח שבמסגרתם הופיעו מרואיינים ערבים, ספטמבר 2016

פילוח נושאי השיח שבמסגרתם הופיעו מומחים ערבים במדיה המשודרת, ספטמבר 2016

פילוח נושאי השיח שבמסגרתם הופיעו מומחים ערבים במדיה המשודרת, ספטמבר 2016

כפי שניתן לראות, בעוד הנושא הפופולרי ביותר באייטמים שבהם הופיעו דוברים ערבים היה פשיעה, הרי שהנושא הפופולרי ביותר באייטמים שבהם הופיעו מומחים ערבים היה תרבות וחינוך. נושא הפשיעה הצטמצם ביותר ממחצית כשהבדיקה נוגעת למומחים, ואילו תחום הבריאות זינק והופך דומיננטי.

מבט אל טבלת 19 תוכניות החדשות והאקטואליה המובילות, המופיעות מדי שבוע במדד הייצוג, מלמד כי הן מקפידות על ייצוג ערבים יותר מאשר תוכניות שאינן נכללות בבדיקה השבועית של המדד.

בחודש ספטמבר נרשם שיא חדש במספר ובשיעור המרואיינים הערבים ב-19 תוכניות החדשות והאקטואליה המובילות של חמשת ערוצי התקשורת המרכזיים. למעלה ממאתיים מרואיינים ומרואיינות ערבים וערביות השתתפו בהן, יותר מבכל חודש אחר מאז תחילת המדידה בראשית השנה. שיעור המרואיינים הערבים בתוכניות אלה הגיע אף הוא לשיא חדש של 5%.

אחוז המרואיינים הערבים מבין כלל המרואיינים ב-19 תוכניות החדשות והאקטואליה המובילות, ינואר-ספטמבר

אחוז המרואיינים הערבים מבין כלל המרואיינים ב-19 תוכניות החדשות והאקטואליה המובילות, ינואר-ספטמבר

מבין 19 התוכניות המובילות שוב בולטת לטובה "לונדון את קירשנבאום" של ערוץ 10, בהגשת ירון לונדון ובעריכת דרור זרסקי, שהציגה בחודש החולף הן שיעור דו-ספרתי של מרואיינים ערבים מבין כלל המרואיינים והן שיעור גבוה ביותר של מומחים ערבים מבין כלל המרואיינים הערבים – הישג יוצא מגדר הרגיל.

למעשה, היה לתוכנית את שיעור המומחים הגבוה ביותר מבין כלל התוכניות המובילות, 69%. מתוך 109 מרואיינים של "לונדון את קירשנבאום" בחודש ספטמבר (מספר כלל המרואיינים מתבסס על בדיקה חד-פעמית שנעשתה בחודש ינואר), 13 היו ערבים. מתוך אותם 13, תשעה היו מומחים.

שיעור מומחים גבוה נרשם בחודש ספטמבר גם ב"פוגש את העיתונות", התוכנית הפוליטית של חדשות ערוץ 2, בהגשת רינה מצליח ותחת עריכתו של יניב אלון. מאז שנכנס אלון לתפקיד העורך, לפני שבועות אחדים, קפץ שיעור הייצוג של הערבים בתוכנית במידה ניכרת.

מבדיקת העומק של חברת יפעת מחקרי מדיה עולה כי גם שיעור המומחים בתוכנית גבוה יותר מבעבר. במקום שיעמוד על 0%, כפי שהיה בחודשים ינואר עד אוגוסט, הוא הגיע בספטמבר ל-60%. שתי תוכניות נוספות שבהן שיעור המומחים היה גבוה בחודש האחרון הן "הכל דיבורים" ו"סדר יום", ששתיהן משודרות ברשת ב' של קול-ישראל.

* * *

פרויקט "מדד הייצוג" של "העין השביעית" מתפרסם בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי וקרן ברל כצנלסון ויחד עם יפעת מחקרי מדיה