לוגו קרן ברל כצנלסון, עמותת סיכוי, קבוצת יפעת48 מרואיינים ערבים התראיינו בחודש האחרון בשל תחומי מומחיותם בתוכניות החדשות והאקטואליה של חמשת הערוצים המרכזיים בתקשורת הישראלית, כך עולה מבדיקת עומק של נתוני מדד הייצוג. אף שמדובר במספר זניח ביחס למספר המרואיינים הערבים בכלל, ובוודאי שביחס למספר כלל המרואיינים באותם חמשת ערוצים, יש בכך שיפור של ממש לעומת המצב שנמדד בחודשים הראשונים של השנה, טרם השקת מדד הייצוג.

מדד הייצוג, מיזם מתמשך באתר "העין השביעית" בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי וקרן ברל כצנלסון ויחד עם חברת יפעת מחקרי מדיה, בודק באופן שוטף את מספר ושיעור המרואיינים הערבים בחמשת כלי התקשורת המרכזיים במדינת ישראל: ערוצי הטלוויזיה 1, 2 ו-10, ותחנות הרדיו רשת ב' וגלי-צה"ל. כמו כן נבדקות דרך קבע 19 תוכניות החדשות והאקטואליה המרכזיות המשודרות בחמשת כלי התקשורת.

נוסף לבדיקה השבועית של מספר המרואיינים הערבים בערוצים השונים ובתוכניות המרכזיות, אחת לחודש מבצעת חברת יפעת מחקרי מדיה בדיקת עומק לבחינת מספר הערבים שהתראיינו לכלי התקשורת בעברית לא מפני שהם ערבים, אלא בשל מקצועם ותחום התמחותם.

עלייה במספר המומחים הערבים המתראיינים לתקשורת הישראלית חשובה פי כמה מעלייה במספר כלל הערבים המתראיינים בה, שכן ראיון עם מומחה בדרך כלל מבטיח מראש הקשר חיובי, ואגב כך מחלץ את המרואיין ממשבצת "הערבי" ומציג אותו בפני הצופים קודם כל כרופא, איש חינוך וכדומה.

מספר המומחים הערבים בכלי התקשורת, ינואר-יולי 2016

מספר המומחים הערבים בכלי התקשורת, ינואר-יולי 2016

בחודשיים הראשונים של השנה עמד מספר המומחים הערבים שהתראיינו בתוכניות החדשות והאקטואליה של חמשת הערוצים על כ-30. בחודש מרץ, עם השקת מדד הייצוג, חלה עלייה משמעותית במספר המומחים, וחרף ירידה מסוימת שנרשמה בחודש אפריל, המגמה המסתמנת היא של התייצבות על קרוב ל-50 מומחים בחודש.

כשמפרקים את הנתונים ובוחנים את מספר המומחים בכל כלי תקשורת בנפרד בולט לטובה ערוץ 10, שריאיין בחודש החולף 20 מומחים ערבים. במלים אחרות, מספר כלל המומחים שהתראיינו בחודש שעבר לחמשת ערוצי התקשורת המרכזיים הושפע מאוד מהתרומה הגדולה של ערוץ 10, האחראי לייצוגם של למעלה מ-40% מכלל המומחים. אחריו ניצבת רשת ב' עם תשעה מומחים ערבים, גלי-צה"ל עם שבעה מומחים וערוצים 1 ו-2, שריאיינו במהלך כל חודש יולי שישה מומחים ערבים כל אחד.

מספר המומחים הערבים בכלי התקשורת, יולי 2016

מספר המומחים הערבים בכלי התקשורת, יולי 2016

גם עבור ערוץ 10 מדובר במספר מומחים חריג, כפי שניתן לראות מבחינת מספר המומחים בערוצים השונים לאורך זמן. בחודש יוני התראיינו בערוץ 10 רק 11 מומחים, כך שבחודש החולף כמעט הוכפל מניינם. ברשת ב', לעומת זאת, חלה ירידה קלה במספר המומחים בחודש האחרון. שלושת הערוצים האחרים הציגו בחודש יולי מספרים דומים לאלה שהציגו בחודשיים הראשונים של השנה.

מספר המומחים הערבים בכלי התקשורת, לפי ערוצים, ינואר-יולי 2016

מספר המומחים הערבים בכלי התקשורת, לפי ערוצים, ינואר-יולי 2016

מתוך אותם עשרים מומחים שהתראיינו בערוץ 10 בחודש יולי ומשכו את המדד הכללי כלפי מעלה, עשרה הופיעו בתוכנית "לונדון את קירשנבאום".

תוכנית האירוח היומית בהגשת ירון לונדון ובעריכת דרור זרסקי ניצבת כמעט באופן קבוע גם בראש מדד התוכניות השבועי, ובמדד התוכניות המשוקלל, שבוחן את שיעור המרואיינים הערבים מתחילת השנה, מובילה התוכנית על פני כל האחרות בפער ניכר.

דרור זרסקי, עורך "לונדון את קירשנבאום" (צילום מסך)

דרור זרסקי, עורך "לונדון את קירשנבאום" (צילום מסך)

בחודש האחרון לא רק ש"לונדון את קירשנבאום" כמעט והכפילה את מספר המומחים הערבים שהופיעו בה, שיעור המומחים מבין כלל המרואיינים הערבים בתוכנית גדל גם הוא במידה משמעותית והגיע ל-71%, השיעור הגבוה ביותר מכל התוכניות שנבדקות במסגרת מדד הייצוג. זהו הישג הראוי לשבח מיוחד לאור המספר הגבוה של המומחים.

בקצה השני של הטבלה החודשית שוב ניצבת התוכנית "אולפן שישי". ממש כמו בחודשים מרץ, אפריל ומאי, גם בחודש יולי בלט לרעה מגזין סוף השבוע של חדשות ערוץ 2 (מגיש: דני קושמרו, עורך: איתי דנקנר). לא רק שהתוכנית נמנעה כליל מלראיין מומחים ערבים, בכל המהדורות שלה לא היה אפילו מרואיין ערבי אחד. לא מומחה ולא שאינו מומחה, לא שיחת עומק ולא סינק קצר במסגרת כתבת מגזין. הערבים, מתברר, שוב לא קיבלו הזמנה לשולחן השבת של חדשות ערוץ 2.

מספר המרואיינים הערבים ומספר המומחים מתוכם, בתוכניות האקטואליה המובילות בחודש יולי. מספר כלל המרואיינים מבוסס על בדיקה חד-פעמית שנעשתה בחודש ינואר

מספר המרואיינים הערבים ומספר המומחים מתוכם, בתוכניות האקטואליה המובילות בחודש יולי. מספר כלל המרואיינים מבוסס על בדיקה חד-פעמית שנעשתה בחודש ינואר

בדיקה נפרדת שנערכת על-ידי חברת יפעת מחקרי מדיה מודדת את סוגיית המרואיינים הערבים מהזווית המגדרית. כאן דווקא ערוץ 1, שנמצא במקום האחרון מבחינת מספר המומחים הערבים שהתראיינו בו במהלך חודש יולי, יכול להתגאות. 17 מרואיינות ערביות התראיינו בחודש החולף בערוץ 1 (מתוכן ארבע במהדורת "מבט"), מספר גבוה בהרבה מאשר רשת ב', ערוץ 10 וערוץ 2, שריאיינו בחודש החולף 11 ערביות כל אחד.

תחנת הרדיו הצבאית גלי-צה"ל ניצבת במדד זה במקום אחרון, ובפער ניכר. רק ארבע ערביות התראיינו בכל תוכניות החדשות והאקטואליה של התחנה במהלך חודש יולי. זהו החודש הרביעי ברציפות שגלי-צה"ל ניצבת במקום האחרון במדד הייצוג המגדרי.

אגב, בדיקת מספר המרואיינות לפי תוכנית מעלה כי גם במדד הזה מובילה "לונדון את קירשנבאום", עם חמש מרואיינות ערביות בחודש יולי, יותר מכל תוכנית אחרת.

מספר המרואיינות הערביות בכלי התקשורת, יולי 2016

מספר המרואיינות הערביות בכלי התקשורת, יולי 2016

*  *  *

פרויקט "מדד הייצוג" של "העין השביעית" ‒ בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי וקרן ברל כצנלסון ויחד עם יפעת מחקרי מדיה