לוגו קרן ברל כצנלסון, עמותת סיכוי, קבוצת יפעתבמהלך החודש שעבר נקבע שיא חדש במספר הנשים הערביות שהשתתפו בתוכניות החדשות והאקטואליה בחמשת הערוצים המרכזיים, כך עולה מנתוני מדד הייצוג.

המדד, מיזם מתמשך של "העין השביעית" בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי וקרן ברל כצנלסון, ויחד עם חברת יפעת מחקרי מדיה, בודק מדי שבוע את מספר ושיעור המרואיינים הערבים בתחנות הרדיו ובערוצי הטלוויזיה המרכזיים בארץ וב-19 התוכניות המובילות המשודרות בהם (מספר כלל המרואיינים בכל תוכנית מתבסס על בדיקה חד-פעמית שנעשתה בחודש ינואר).

בנוסף, אחת לחודש מבצעת חברת יפעת מחקרי מדיה בדיקת עומק החושפת נתונים נוספים על השתתפות מרואיינים ודוברים ערבים בחמשת ערוצי התקשורת המרכזיים בישראל (ערוצי הטלוויזיה 1, 2 ו-10, רשת ב' וגלי-צה"ל). בין היתר נבדקת כמות המרואיינות הערביות שמקבלות פתחון פה בתוכניות החדשות והאקטואליה של הערוצים. נשים ערביות סובלות מהדרה כפולה, הן בשל היותן ערביות והן בשל היותן נשים.

מבדיקה זו עלה כי בחודש אוקטובר התראיינו 62 נשים בתוכניות החדשות והאקטואליה של חמשת הערוצים המרכזיים, יותר מכל חודש קודם ובהפרש ניכר. מספר המרואיינות הגבוה יחסית בולט לטובה עוד יותר כשלוקחים בחשבון שחודש אוקטובר היה חודש שבו צוינו חגים רבים. בשל החגים תוכניות רבות לא שודרו ומספר כלל המרואיינים בחודש, ובתוכם כלל המרואיינים הערבים, היה נמוך באופן יחסי.

בחודש ספטמבר רואיינו 52 נשים ערביות מתוך 373 מרואיינים ערבים (כ-14% בלבד), ואילו בחודש אוקטובר רואיינו 62 נשים ערביות אף שמספר כלל המרואיינים הערבים עמד על 292 בלבד (כ-21%). אמנם שיעור הנשים הערביות מתוך כלל המרואיינים הערבים עדיין רחוק משיעור הנשים באוכלוסייה, ובכל זאת זוהי עלייה ראויה לציון.

מספר המרואיינות הערביות בתוכניות החדשות והאקטואליה, מרץ-אוקטובר

מספר המרואיינות הערביות בתוכניות החדשות והאקטואליה, מרץ-אוקטובר

כפי שקורה פעמים רבות בבדיקות "מדד הייצוג", גם מבדיקת מספר הנשים עולה כי שני הערוצים שבלטו לטובה הם שני הערוצים של השידור הציבורי – ערוץ 1, שבתוכניותיו השתתפו 18 מרואיינות ערביות; ורשת ב', ששיבצה בתוכניותיה 17 מרואיינות ערביות. בערוצי הטלוויזיה המסחריים 2 ו-10 שותפו רק 9 ו-8 מרואיינות ערביות (בהתאמה). בגלי-צה"ל שותפו בחודש אוקטובר 10 מרואיינות ערביות.

השוואה לחודשים מרץ ואפריל, שבהם החלה מדידת המרואיינות והדוברות הערביות במסגרת מדד הייצוג, מלמדת כי בעוד שני ערוצי הטלוויזיה המסחריים וגלי-צה"ל שמרו פחות או יותר על רמה אחידה של הדרת נשים, ברשת ב' של קול-ישראל ובערוץ 1 חלה עלייה משמעותית במספר המרואיינות הערביות.

מספר הנשים הערביות שהתראיינו בחמשת כלי התקשורת המרכזיים, מרץ-אפריל, אוקטובר

מספר הנשים הערביות שהתראיינו בחמשת כלי התקשורת המרכזיים, מרץ-אפריל, אוקטובר

נראה כי אחת הסיבות לריבוי היחסי של מרואיינות ערביות בחודש אוקטובר היא תשומת הלב שניתנה במהלך החודש למקרי רצח נשים בחברה הערבית. לפי ניתוח של חברת יפעת מחקרי מדיה, כ-12% מכלל הדוברים הערבים שהשתתפו בתוכניות החדשות והאקטואליה בערוצים השונים הוזמנו כדי לדבר על רצח נשים. באופן טבעי, רבים מדוברים אלה היו דוברות. למעשה, כ-35% מכלל הדוברות הערביות שהשתתפו בתוכניות החדשות והאקטואליה בחודש אוקטובר דיברו בהקשר של רצח נשים בחברה הערבית.

הדיון על רצח נשים בחברה הערבית בחודש שעבר היה מעמיק ונרחב. הזווית הפלילית נדחקה הצדה לטובת זווית חברתית, מקצועית ואקטיביסטית

כפי שנראה להלן, רבים מהאייטמים בתקשורת הזרם המרכזי שעוסקים בחברה הערבית נוגעים לסוגיות פליליות. אולם מבחינה זו העיסוק ברצח נשים הוא בעל מאפיינים שונים. בעוד שאייטמים על מקרים פליליים מתאפיינים בדרך כלל בראיונות עם חשודים ועורכי-דינם, הדיון על רצח נשים בחברה הערבית בחודש שעבר היה מעמיק ונרחב בהרבה. הזווית הפלילית נדחקה הצדה לטובת זווית חברתית, מקצועית ואקטיביסטית.

נתון מעודד נוסף שעולה מבדיקת העומק החודשית של נתוני מדד הייצוג נוגע לשיעור הייצוג ב-19 תוכניות החדשות והאקטואליה המרכזיות שמשודרות בחמשת הערוצים. תוכניות אלה, שנתונות למעקב שבועי במסגרת מדד הייצוג, רשמו מאז תחילת השנה עלייה משמעותית שהגיעה לשיאה לפני חודשיים, בספטמבר. אחרי כמה חודשים שבהם שיעור הייצוג של דוברים ומרואיינים ערבים בתוכניות אלה עמד על בין 3%-4%, בחודש ספטמבר טיפס השיעור והגיע ל-5%.

באוקטובר, כך עולה מהנתונים, שיעור הייצוג ירד מעט ל-4.6%, ובכל זאת היה השני בגובהו שנמדד מאז תחילת השנה. מכאן ניתן להסיק שהעלייה בחודש ספטמבר היתה אמנם חריגה, אולם היא אכן חלק ממגמה.

אחוז הייצוג של דוברים ומרואיינים ערבים ב-19 תוכניות החדשות והאקטואליה המרכזיות

אחוז הייצוג של דוברים ומרואיינים ערבים ב-19 תוכניות החדשות והאקטואליה המרכזיות

בדיקה נוספת שנערכת אחת לחודש, והיא אולי המשמעותית ביותר במדד הייצוג, נוגעת למספר המרואיינים והדוברים הערבים שמקבלים פתחון פה בשל תחום התמחותם ולא משום שהם ערבים. ההנחה היא שמרואיין המקבל את זכות הדיבור כמומחה יוצג באופן טבעי כבעל סמכות ובהקשר חיובי, וזאת להבדיל מההקשר השלילי שבדרך כלל מאפיין דיווחים על עניינים הנוגעים לחברה הערבית.

בחודשים האחרונים, מאז הושק מדד הייצוג, חלה עלייה משמעותית במספר ובשיעור המומחים הערבים שמגיעים לתוכניות החדשות והאקטואליה בחמשת הערוצים המרכזיים. בחודש אוקטובר נרשמה ירידה לעומת החודשיים שלפני כן, ובכל זאת הגיע שיעור המומחים ל-20% מתוך כלל המרואיינים והדוברים הערבים, עלייה של ממש לעומת החודשיים הראשונים של השנה, אז נמדדו 8% ו-10%.

אחוז המומחים הערבים מבין כלל המרואיינים הערבים בכלי התקשורת, ינואר-אוקטובר 2016

אחוז המומחים הערבים מבין כלל המרואיינים הערבים בכלי התקשורת, ינואר-אוקטובר

ניתוח השוואתי שביצעה חברת יפעת מחקרי מדיה בין הראיונות עם דוברים ערבים מומחים לבין הראיונות עם דוברים ערבים שאינם מומחים מעלה כי ישנם הבדלים ברורים בנושאי האייטמים של כל קבוצה. כשהתקשורת מזמינה לאולפן ערבים בשל היותם ערבים היא משוחחת עימם על נושאים הקשורים לסכסוך ולפלילים, ואילו כשהיא מזמינה אותם לאולפן בשל מומחיותם היא מרחיבה את היריעה.

רק שני הנושאים המדוברים ביותר בחודש שעבר, רצח נשים בחברה הערבית וענייני אמנות ותרבות, חפפו בשתי קבוצות המרואיינים, וגם זאת בסדר הפוך. יתר הנושאים הפופולריים השתנו בהתאם לסוג המרואיין. מרואיינים ערבים מומחים דנו בעניינים אזרחיים, ענייני בריאות, העולם הערבי והתקשורת. מרואיינים ודוברים ערבים שאינם מומחים נכללו באייטמים שעסקו בנער בדואי שנהרג בגבול מצרים, בעניינים פליליים, בהלווייתו של שמעון פרס ובסכסוך הישראלי-ערבי.

מומחים ערבים במדיה המשודרת. פילוח נושאי השיח, אוקטובר 2016

מומחים ערבים במדיה המשודרת. פילוח נושאי השיח, אוקטובר 2016

דוברים ערבים במדיה המשודרת, פילוח נושאי השיח, אוקטובר 2016

דוברים ערבים במדיה המשודרת, פילוח נושאי השיח, אוקטובר 2016

* * *

פרויקט "מדד הייצוג" של "העין השביעית" מתפרסם בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי וקרן ברל כצנלסון ויחד עם יפעת מחקרי מדיה