לוגו קרן ברל כצנלסון, עמותת סיכוי, קבוצת יפעתמספר המומחים הערבים שהתראיינו בחודש אוגוסט לערוצי התקשורת המרכזיים בישראל הכפיל את עצמו ביחס לחודשים הקודמים, כך עולה מבדיקת עומק של מדד הייצוג.

מדד הייצוג, מיזם מתמשך של אתר "העין השביעית" בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי וקרן ברל כצנלסון ויחד עם חברת יפעת מחקרי מדיה, בודק באופן שוטף את מספר ושיעור המרואיינים הערבים בחמשת כלי התקשורת המרכזיים במדינת ישראל: ערוצי הטלוויזיה 1, 2 ו-10, ותחנות הרדיו רשת ב' וגלי-צה"ל. כמו כן נבדקות דרך קבע 19 תוכניות החדשות והאקטואליה המרכזיות המשודרות בחמשת כלי התקשורת.

אחת לחודש, נוסף לבדיקה השבועית, מבצעת חברת יפעת מחקרי מדיה בדיקת עומק הבוחנת את מספר המרואיינים הערבים שהופיעו בכלי התקשורת בשל מקצועם ותחום התמחותם. מהבדיקה האחרונה עולה כי במהלך חודש אוגוסט התראיינו לחמשת הערוצים המרכזיים בישראל 103 מומחים ערבים. זהו מספר כפול מהממוצע של החודשים האחרונים, ויותר מפי שלושה ממספר המומחים שהתראיינו לערוצים אלה בחודשיים הראשונים של השנה, טרם השקת המדד.

מספר המומחים הערבים בכלי התקשורת המרכזיים, ינואר-אוגוסט 2016

מספר המומחים הערבים בכלי התקשורת המרכזיים, ינואר-אוגוסט 2016

בין המומחים הערבים שהתראיינו בכלי התקשורת בעברית ניתן למנות פרמדיקים שטיפלו בנפגעי תאונות, מנהלי בתי-ספר ומורים שהופיעו לקראת פתיחת שנת הלימודים, נציגי הסנגוריה ופרקליטים ערבים שהתראיינו (בנוגע לתיקים שאינם קשורים לאוכלוסייה הערבית), וחוקרים ומומחים שונים, שהופיעו בעיקר ב"לונדון את קירשנבאום" של ערוץ 10, אולם גם בשלל תוכניות אחרות. בין היתר ראוי לציין את ד"ר סלמאן זרקא, מנהל בית-החולים זיו בצפת, שהפך לפאנליסט קבוע בתוכנית "מחוץ לבועה" בערוץ 10.

לא רק מספר המומחים הכללי זינק בחודש האחרון, גם בחלוקה לכלי תקשורת הנכללים במדד הייצוג ניכר כי בכולם נמדד בחודש אוגוסט מספר שיא של מומחים ערבים.

בערוץ 10 רואיינו 31 מומחים ערבים במהלך החודש, ממוצע של אחד ביום, וזאת בהשוואה לארבעה מומחים ערבים בלבד שרואיינו בערוץ זה במהלך כל חודש ינואר השנה. ברשת ב' רואיינו באוגוסט 21 מומחים ערבים, בהשוואה לחמישה בלבד בחודש ינואר. בערוץ 1 רואיינו 20 מומחים ערבים, בעוד שבכל החודשים הקודמים רואיינו מספר חד-ספרתי של מומחים. בגלי-צה"ל רואיינו 16 מומחים ערבים בהשוואה לחמישה בלבד בחודש ינואר השנה, ובערוץ 2 רואיינו 15 מומחים בהשוואה לשבעה בלבד בחודש ינואר.

מספר המומחים הערבים בכלי התקשורת המרכזיים, ינואר-אוגוסט 2016

מספר המומחים הערבים בכלי התקשורת המרכזיים, ינואר-אוגוסט 2016

מספר כלל המרואיינים הערבים בחודש אוגוסט לא עלה במידה ניכרת, וכך גם שיעור המרואיינים הערבים מתוך כלל המרואיינים בערוצים המרכזיים. המשמעות היא שבמערכות העיתונאיות של כלי התקשורת בחרו לראיין יותר ויותר ערבים בשל מומחיותם, במקום מרואיינים שהוזמנו להביע את דעתם בשל היותם ערבים.

ההתמקדות במרואיינים ערבים שהגיעו לכלי התקשורת בשל תחום התמחותם נובעת מרצון לשים את הדגש על ההקשר שבו מתבצע הראיון. לספירת ראשים יש חשיבות, כמובן, אך ספירת ראשים בלבד עשויה להחמיץ את התמונה הרחבה. בתקופה של עליית מתח בטחונית, למשל, אפשר לצפות לעלייה גם במספר המרואיינים הערבים, אולם רבים מאלו עשויים להיות קרובי משפחה של חשודים בביצוע תקיפות או עדי ראייה לאירועים בטחוניים.

לעומת זאת, מרואיינים ערבים שזכו לחשיפה תקשורתית בשל תחום התמחותם יופיעו כברירת מחדל בהקשר חיובי. בין אם מדובר ברופאים, מחנכים או אקדמאים, כשהראיון איתם נובע משום היותם מומחים לתחום מסוים הרי שהם מוצגים קודם כל כבני אדם, בעלי עמדה ותובנות הראויות לתשומת לב, ורק אחר-כך, אם בכלל, כערבים.

במקביל לעלייה הדרמטית במספר המומחים הערבים שהתראיינו לכלי התקשורת בחודש האחרון נרשמה ירידה במספר חברי-הכנסת הערבים שהתראיינו בערוצים השונים (חברי-הכנסת הערבים אינם נחשבים ל"מומחים" בבדיקת העומק של מדד הייצוג). חברי-כנסת ערבים הופיעו רק 40 פעם בכלי התקשורת המרכזיים בחודש אוגוסט, לעומת 64 בחודש יולי.

אפשר שהירידה בהופעת חברי-הכנסת הערבים, אם בשל פגרת הקיץ או מכל סיבה אחרת, פינתה מקום על המסך ומעל גלי האתר ליותר מומחים ערבים. בנוסף יש לזכור כי בחודש אוגוסט ממילא קל יותר באופן יחסי להופיע בכלי התקשורת המרכזיים בשל המיעוט היחסי של האירועים השוטפים ("עונת המלפפונים"), ואולי גם עובדה זו תרמה לעלייה הגדולה במספר הערבים שהתראיינו בתקשורת בשל תחום התמחותם.

מספר שיא גם של מרואיינות ערביות

מלבד הבחינה החודשית של מספר המומחים הערבים עורכת חברת יפעת מחקרי מדיה בחינה חודשית של מספר הערביות שהתראיינו בכלי התקשורת. גם במדד זה נרשם שיא חדש בחודש אוגוסט, אם כי בפער קטן. 55 נשים ערביות התראיינו בחודש שעבר בחמשת ערוצי התקשורת המרכזיים, יותר מבכל חודש מאז תחילת השנה.

עלייה חלה גם בשיעור הייצוג הכללי של מרואיינים ערבים ב-19 התוכניות שנבחנות באופן ממוקד במדד הייצוג. בחודש אוגוסט רואיינו ב-19 תוכניות החדשות והאקטואליה המרכזיות בחמשת כלי התקשורת המרכזיים 185 מרואיינים ערבים, יותר מאשר בכל חודש מאז תחילת השנה. מספר השיא של המרואיינים הערבים הביא גם לעלייה בשיעור הייצוג הממוצע בתוכניות אלו, והוא עומד כעת על 4.1%.

מדובר עדיין בשיעור נמוך המעיד כי קיימת הדרה חריפה של האוכלוסייה הערבית, שכן זו מונה כ-20% מכלל האוכלוסייה בישראל. עם זאת, זהו שיעור גבוה במידה ניכרת לעומת החודש הקודם (3.5%), והוא למעשה הגבוה ביותר בכל החודשים שחלפו מאז החל איסוף הנתונים למדד הייצוג, תחילת השנה.

נורית קנטי, עורת "מה בוער" (צילום מסך)

נורית קנטי, עורת "מה בוער" (צילום מסך)

מבין התוכניות המרכזיות בולטת לטובה "מה בוער" של גלי-צה"ל, בהגשת רזי ברקאי ובעריכת נורית קנטי, שריאיינה בחודש אוגוסט עשרה מומחים ערבים, יותר מכל תוכנית אחרת. עוד יצוין כי בתוכנית זו רואיינו בחודש אוגוסט בסך הכל 18 מרואיינים ערבים, כלומר למעלה ממחצית המרואיינים הערבים בתוכנית הופיעו בה בשל תחום התמחותם.

בסך הכל 3.4% מכלל המרואיינים ב"מה בוער" בחודש אוגוסט היו מומחים ערבים. רק "לונדון את קירשנבאום" של ערוץ 10, בהגשת ירון לונדון ובעריכת דרור זרסקי, הציגה שיעורי ייצוג גבוהים יותר למומחים ערבים בחודש החולף. 5 מתוך 117 המרואיינים בתוכנית זו במהלך החודש היו מומחים ערבים, כ-4.3%. עוד שתי תוכניות ראויות לציון מבחינה זו הן "ערב חדש" של הטלוויזיה החינוכית (עורכים: בינה לוז ושמואל כורזים) ו"יומן" של ערוץ 1 (מגיש: עודד שחר; עורכים: אורי לוי ועמית וינטר), עם שיעורי ייצוג של כ-2.9% ו-2.8% בהתאמה.

ארבע תוכניות לא ריאיינו כלל מומחים ערבים בחודש אוגוסט: "שישי עם אילה חסון" של ערוץ 10 (עורך: אבי זילברברג), "שש עם" של ערוץ 2 (מגיש: עודד בן-עמי, עורכת: תירזה אליה-זיסמן), "אולפן שישי", אף היא בהפקת חברת החדשות של ערוץ 2 (מגיש: דני קושמרו, עורך: איתי דנקנר) ו"נכון להבוקר" של גלי-צה"ל (מגיש: ניב רסקין, עורך: אפי טריגר).