במהלך שנת 2016, השנה הראשונה לקיומו של מדד הייצוג, נרשמה עלייה בכל הפרמטרים שנבחנו על-ידי המדד: במספר הכולל ובאחוז הדוברים והמרואיינים הערבים בתוכניות החדשות והאקטואליה המשודרות בכלי התקשורת המרכזיים, במספר הכולל ובאחוז הדוברים והמרואיינים הערבים ב-19 תוכניות החדשות והאקטואליה המובילות, במספר ובאחוז הדוברים והמרואיינים הערבים שהופיעו בתוכניות החדשות והאקטואליה בשל מומחיותם ואף במספר ובאחוז הדוברות והמרואיינות הערביות שהופיעו בתוכניות אלו.

מדד הייצוג, מיזם מתמשך של "העין השביעית" בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי וקרן ברל כצנלסון, ויחד עם חברת יפעת מחקרי מדיה, בדק מדי שבוע במהלך השנה החולפת את מספר ושיעור המרואיינים הערבים בתחנות הרדיו ובערוצי הטלוויזיה המרכזיים בארץ וב-19 התוכניות המובילות המשודרות בהם (מספר כלל המרואיינים בכל תוכנית התבסס על בדיקה חד-פעמית שנעשתה בחודש ינואר 2016). עם תום השנה הראשונה אנו נפרדים מקרן ברל כצנלסון, שותפה ומממנת של המיזם, וממשיכים בפרויקט יחד עם עמותת סיכוי וחברת יפעת.

העלייה המרשימה ביותר במהלך השנה הראשונה של מדד הייצוג נרשמה בזירה שקיבלה את תשומת הלב הממוקדת ביותר – 19 תוכניות החדשות והאקטואליה המובילות בערוצי הטלוויזיה 1, 2 ו-10, ברשת ב' ובגלי-צה"ל. מדי שבוע פורסמה במסגרת מדד הייצוג טבלה המדרגת את 19 התוכניות הללו לפי שיעור הדוברים והמרואיינים הערבים שהופיעו בהן בשבוע שלפני כן. שבחים חולקו לתוכניות המובילות, ביקורת הוטחה בתוכניות המפגרות מאחור. חשוב מכך, מדי שבוע ושבוע הובלטו שמותיהם של מקבלי ההחלטות בכל תוכנית, המגישים והעורכים, שבכוחם להחליט על הרכב הדוברים והמרואיינים שישתתפו בה.

נראה שהביקורת הממוקדת פעלה היטב. כפי שניתן לראות מהגרף שלהלן, שיעור הדוברים והמרואיינים הערבים הממוצע ב-19 התוכניות המובילות עמד בתחילת השנה על בין 3% ל-4%. מאז חלה עלייה עקבית שהגיעה לשיא בחודש דצמבר, אז הגיע שיעור הייצוג בתוכניות אלו ל-6%, קרוב לפי שניים משיעור הייצוג שנרשם בחודשים הראשונים של השנה.

אחוז המרואיינים הערבים מבין כלל המרואיינים ב-19 תוכניות החדשות והאקטואליה המובילות, ינואר-דצמבר 2016

עלייה, אף כי מתונה יותר, נרשמה גם בשיעור הייצוג הכללי של דוברים ומרואיינים ערבים בחמשת הערוצים שנכללו במדד. הכוונה לשיעור הייצוג בכלל תוכניות החדשות והאקטואליה בכל ערוץ וערוץ, הן אלה שנכללות ברשימת 19 המובילות והן כל היתר, שלא נהנו מתשומת לב ממוקדת של הדירוג. בחודשים הראשונים של השנה נע שיעור הייצוג של דוברים ומרואיינים ערבים בכלל תוכניות החדשות והאקטואליה בחמשת הערוצים המרכזיים סביב 2%-2.5%. לאורך השנה חלה עלייה בשיעור הייצוג, שהגיעה גם היא לשיאה בחודש דצמבר, עת נרשם שיא של 3.6%.

מובן שעדיין ארוכה הדרך לייצוג נאות של החברה הערבית בתוכניות החדשות והאקטואליה בתקשורת הישראלית של הזרם המרכזי. לפי האומדן האחרון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיעור האזרחים הערבים באוכלוסיית המדינה עומד על קרוב ל-21%. כדי שיהיה להם ייצוג הולם בתוכניות החדשות והאקטואליה יש להכפיל את מספר המרואיינים והדוברים הערבים בערך פי שישה. ובכל זאת, אי-אפשר להתעלם מהעלייה שחלה במהלך השנה האחרונה, צעד ראשון בדרך לשיפור המצב.

שיעור הייצוג של מרואיינים ערבים בתוכניות החדשות והאקטואליה של חמשת הערוצים המרכזיים, ינואר-דצמבר 2016

לצד מדד הייצוג השבועי, שבחן באופן תדיר ועקבי את שיעורי הייצוג בחמשת הערוצים וב-19 התוכניות המובילות, פרסמנו לאורך השנה מדד חודשי ששם את הדגש על מספר ושיעור הדוברים והמרואיינים הערבים שהופיעו בתוכניות החדשות והאקטואליה "מחוץ למשבצת", כלומר לא משום ערביותם אלא בשל תחום מומחיותם – בין אם זה חינוך, רפואה, זכויות נשים או בישול.

זהו במידה רבה הפרמטר החשוב ביותר שנמדד במדד הייצוג, שכן הוא אינו מסתפק ב"ספירת ראשים", ובוחן גם את ההקשר שבו המרואיין יופיע. גם אם מספר המרואיינים והדוברים הערבים אכן יוכפל פי שישה, אבל כל ההופעות יהיו בהקשרים של פלילים או עבירות ביטחון, כמו רבים מהאייטמים המשודרים בתקשורת הישראלית ועוסקים בחברה הערבית, לא תהיה בכך תועלת רבה לשיפור הייצוג הנאות של החברה הערבית. עלייה במספר המומחים הערבים שמופיעים בתקשורת הישראלית, לעומת זאת, תסייע לא רק בהגדלת החשיפה לנציגים של האוכלוסייה הערבית אלא גם לשיפור היחסים בין חלקי החברה בישראל.

פילוח הנושאים שבהם הופיעו דוברים ומרואיינים ערבים, דצמבר 2016

פילוח הנושאים שבהם הופיעו מומחים ערבים, דצמבר 2016

מבדיקת חברת יפעת מחקרי מדיה ניתן ללמוד על ההבדל בין האייטמים שבהם משתתפים מומחים ערבים לבין האייטמים שבהם הדוברים והמרואיינים הערבים אינם מופיעים בשל תחום התמחותם. פילוח הנושאים בכל קבוצת אייטמים מלמד כי בחודש דצמבר, כמו בחודשים קודמים, יש הבדל ברור בין שתי הקבוצות. ככל שהסיקור נשען יותר על מומחים כך ההקשרים יהיו חיוביים יותר.

כך, בכלל האייטמים שבהם השתתפו דוברים ומרואיינים ערבים בחודש החולף הנושא המרכזי היה מעצרו של ח"כ באסל גטאס, שתפס קרוב לשליש מכלל האייטמים. כ-15% מהאייטמים עסקו בסכסוך, כ-11% בנושאים אזרחיים וכ-10% בנושאי פשיעה. באייטמים שבהם השתתפו מומחים החלוקה שונה. כ-27% מהם עסקו בנושאי בריאות והצלה, כ-17% מהם עסקו בנושאים אזרחיים, כשנושאי אוכל, תרבות והעולם הערבי זכו לכ-10% מהאייטמים כאל אחד.

בחינת מדד המומחים לאורך כל השנה מעלה, כפי שניתן לראות בגרף שלהלן, כי גם בפרמטר הזה חלה עלייה, אם כי זו הגיעה לשיאה בחודשי הקיץ, אולי משום שבחודשים אלה הכנסת בפגרה (חברי-הכנסת הערבים אינם נחשבים ל"מומחים"), ובכלל קל יותר באופן יחסי להיכנס לליין-אפ של התוכניות.

מכל מקום, אף ששיא הייצוג של מומחים ערבים נרשם בחודש ספטמבר ומאז לא שוחזר, עדיין ניכרת עלייה לאורך כל השנה. הנתונים של החודשיים הראשונים של השנה, בסביבות 30 מומחים לחודש, לא חזרו על עצמם מאז חודש מרץ, אז הושק מדד הייצוג. בחודש דצמבר, לדוגמה, הופיעו 81 מומחים.

מספר המומחים הערבים שהתראיינו בערוצי התקשורת המרכזיים, ינואר-דצמבר 2016

בהקשר זה יש לציין כי לצד ספירת המומחים הערבים במדד הייצוג הושק השנה, על-ידי העמותות סיכוי ואנו, מאגר מומחים ערבים בשם A-List. המאגר נועד לתת מענה לעורכים ומפיקים בתוכניות החדשות והאקטואליה, שמעוניינים להעלות את מספר המומחים הערבים בתוכניתם אך זקוקים לסיוע באיתורם.

חלוקה של מספר המומחים הערבים לפי הערוצים השונים מעלה תמונה שאינה אחידה. במרבית הערוצים נרשמה עלייה במספר המומחים הערבים שמתארחים בתוכניות החדשות והאקטואליה, בין החודשיים הראשונים של השנה לרבעון האחרון, אולם לא בכולם.

ברשת ב' של קול-ישראל חלה העלייה המשמעותית ביותר במספר המומחים, מ-5 ו-9 בחודשיים הראשונים של השנה, טרם השקת מדד הייצוג, ל-26 מומחים בדצמבר. בערוצי הטלוויזיה 1 ו-10 חלה גם כן עלייה מרשימה, ממספר חד-ספרתי של מומחים בחודשיים הראשונים של השנה ל-18 בחודש דצמבר. גם תחנת הרדיו הצבאית גלי-צה"ל הצליחה להכפיל את מספר המומחים הערבים שהופיעו בתוכניותיה.

עם זאת, בתוכניות החדשות והאקטואליה של ערוץ 2 לא חלה עלייה של ממש במספר המומחים הערבים. בחודשיים הראשונים של השנה השתתפו בין ארבעה לשבעה מומחים ערבים בלבד בכל תוכניות החדשות והאקטואליה של הערוץ, ובחודשים האחרונים של השנה השתתפו בהן מספר דומה של מומחים.

מספר המומחים הערבים שהופיעו בחמשת הערוצים המרכזיים, ינואר-פברואר, אוקטובר-דצמבר 2016

בדיקה נוספת שמתבצעת במדד הייצוג אחת לחודש, מאז חודש מרץ, בוחנת את מספר הדוברות והמרואיינות הערביות שמשתתפות בתוכניות החדשות והאקטואליה. גם כאן נרשמה עלייה, אם כי זו נזקפת בעיקר לחודש דצמבר, שבו הופיעו קרוב לפי שניים דוברות ומרואיינות ערביות מאשר הממוצע השנתי.

נתון זה מפתיע, במיוחד לאור העובדה כי הנושא המרכזי שבו עסקו אייטמים בהשתתפות דוברים ומרואיינים ערבים בחודש האחרון היה מעצרו של ח"כ גטאס. לפי בדיקת חברת יפעת מחקרי מדיה, פחות מ-10% מהדוברים והמרואיינים הערבים שהשתתפו באייטמים על הנושא היו נשים. עם זאת, שיעור הנשים מבין כלל הדוברים והמרואיינים הערבים בחודש דצמבר היה גבוה יחסית (19% לעומת ממוצע של 16%), משמע כי למרות שהנושא המרכזי שבו הופיעו דוברים ומרואיינים ערבים היה בטחוני, היו די אייטמים בנושאים אזרחיים, שבהם בדרך כלל מופיעות דוברות ומרואיינות ערביות.

מספר המרואיינות הערביות בתוכניות החדשות והאקטואליה של חמשת הערוצים המרכזיים, מרץ-דצמבר

סיבה נוספת לעלייה במספר הדוברות והמרואיינות הערביות בחודש דצמבר, שעליה מצביעים בחברת יפעת מחקרי מדיה, היא השיעור הגבוה של דוברים ומרואיינים מומחים בחודש האחרון. מבדיקת כל השנה החולף נמצא כי לאשה ערביה סיכוי גבוה יותר להיות מוצגת כמומחית בערוצי התקשורת של הזרם המרכזי לעומת גבר ערבי. 31% מהנשים שהופיעו השנה בחמשת הערוצים המרכזיים הופיעו כמומחיות, לעומת 17% בלבד מהגברים.

* * *

פרויקט "מדד הייצוג" של "העין השביעית" מתפרסם בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי וקרן ברל כצנלסון ויחד עם יפעת מחקרי מדיה