לוגו קרן ברל כצנלסון, עמותת סיכוי, קבוצת יפעתבמהלך החודש החולף הזמינו כלי התקשורת המרכזיים בישראל 46 מרואיינים ערבים כדי לדבר איתם על תחום התמחותם, כך עולה ממדד הייצוג. מדובר במספר נמוך, ובכל זאת ניכר כי מאז החלו להתפרסם ממצאי מדד הייצוג בחודש מרץ האחרון – חלה עלייה במספר המומחים הערבים המופיעים כמרואיינים בתקשורת הזרם המרכזי בישראל.

מדד הייצוג, מיזם מתמשך באתר "העין השביעית" בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי וקרן ברל כצנלסון ויחד עם חברת יפעת מחקרי מדיה, בודק באופן שוטף את מספר ושיעור המרואיינים הערבים בחמשת כלי התקשורת המרכזיים במדינת ישראל: ערוצי הטלוויזיה 1, 2 ו-10, ותחנות הרדיו רשת ב' וגלי-צה"ל. כמו כן נבדקות דרך קבע 19 תוכניות החדשות והאקטואליה המרכזיות המשודרות בחמשת כלי התקשורת.

בנוסף, אחת לחודש עורכת חברת יפעת מחקרי מדיה בדיקת עומק לבחינת מספר הערבים שהתראיינו לכלי התקשורת בעברית לא מפני שהם ערבים, אלא בשל מקצועם ותחום התמחותם. זו, במידה רבה, הבדיקה החשובה ביותר שנכללת במדד, שכן הממצאים בה מעידים יותר מכל על הטעון שינוי בסיקור החברה הערבית בישראל.

המספר הכללי של מרואיינים ערבים בתקשורת הישראלית עולה ויורד בשל אירועים חיצוניים, רבים מהם אירועים בעלי אופי בטחוני. בחודש שבו הסכסוך הישראלי-פלסטיני מתלהט וגולש לתחומי מדינת ישראל צפוי שיגדל גם מספר המרואיינים הערבים המופיעים בהקשר זה. משום כך, מספר כללי גבוה של מרואיינים ערבים בתקשורת הישראלית מעיד על עלייה בתשומת הלב שניתנת לערבים, אך אינו מעיד דווקא על שיפור ביחס התקשורת לחברה הערבית בישראל.

עלייה במספר המומחים הערבים שמופיעים בתקשורת הישראלית, לעומת זאת, היא סימן טוב לכך שהכתבים, העורכים והמגישים של תוכניות החדשות והאקטואליה משנים את גישתם. הזמנתה של רופאה, סוציולוגית או אשת חינוך ערבייה לתוכנית חדשות ואקטואליה ישראלית כדי לדבר על תחום התמחותה, ולא בשל היותה ערבייה, תמקם את המומחית באופן טבעי בהקשר חיובי, מחוץ להגדרתה הלאומית, מחוץ למשבצת "הערבייה" (לצורך הבדיקה, חברי-כנסת ערבים אינם נספרים כ"מומחים").

מספר המומחים הערבים בכלי התקשורת (ערוצים 1, 2 ו-10, גלי צה"ל ורשת ב'), ינואר-יוני 2016

מספר המומחים הערבים בכלי התקשורת (ערוצים 1, 2 ו-10, גלי-צה"ל ורשת ב'), ינואר-יוני 2016

מאז החלו להתפרסם נתוני מדד הייצוג בחודש מרץ האחרון חלה עלייה במספר המומחים הערבים שהתראיינו בכלי התקשורת המרכזיים בישראל. לפני נתוני חברת יפעת, בחודשים ינואר ופברואר הופיעו, בהתאמה, 29 ו-31 מומחים ערבים. בחודש מרץ קפץ המספר ל-51, ומאז, חרף ירידה שנרשמה בחודש אפריל, לא שב המדד לשפל של החודשיים הראשונים של השנה.

46 המומחים הערבים שהופיעו בתקשורת הישראלית בחודש יוני מהווים שיפור משמעותי לעומת החודשיים הראשונים של השנה, אולם אין זה המספר הגבוה ביותר מאז החל מדד הייצוג. לעומת זאת, שיעור המומחים הערבים מבין כלל המרואיינים הערבים הגיע בחודש החולף לשיא חדש – 19%, וזאת לעומת 8% בחודש ינואר ו-12% בפברואר, טרם תחילת פרסום ממצאי המדד. במלים אחרות, גם אם בתקשורת הישראלית ריאיינו בחודש יוני פחות ערבים בכלל ופחות מומחים ערבים מאשר בחודשים אחרים, יותר מרואיינים ערבים מבין אלה שכן הוזמנו והופיעו בתקשורת הישראלית באו בתור מומחים.

שיער המומחים הערבים מתוך כלל המרואיינים הערבים בכלי התקשורת, ינואר-יוני 2016

שיעור המומחים הערבים מתוך כלל המרואיינים הערבים בכלי התקשורת, ינואר-יוני 2016

החלוקה הפנימית בין הערוצים השונים בכל הקשור לראיונות עם מומחים ערבים אינה יציבה. בעוד שבחודש מאי בלט ערוץ 2 עם מספר המומחים הערבים הגדול ביותר, בחודש יוני הוא ירד למקום האחרון. לפניו הגיעו גלי-צה"ל, ערוץ 1 של רשות השידור, ערוץ 10 ורשת ב' של קול-ישראל, ששיבצה בתוכניות החדשות והאקטואליה שלה את מספר המומחים הערבים הגבוה ביותר.

עבור רשת ב' מדובר בחזרה לשגרה. תחנת האקטואליה של קול-ישראל ריאיינה את המספר הרב ביותר של מומחים ערבים גם בחודשים פברואר, מרץ ואפריל. גם עבור ערוץ 2 סימן חודש יוני חזרה מצערת לשגרה. הערוץ ריאיין את המספר הנמוך ביותר של מומחים ערבים גם בחודשים פברואר, מרץ ואפריל.

מספר המומחים הערבים בכלי התקשורת, יוני 2016

מספר המומחים הערבים בכלי התקשורת, יוני 2016

בדיקת שיעור המומחים מבין המרואיינים הערבים ב-19 תוכניות החדשות והאקטואליה המובילות מעלה כי קיימים פערים בין שיעור המומחים לבין שיעור הייצוג הכללי של מרואיינים ערבים בתקשורת הישראלית.

בעוד ש"לונדון את קירשנבאום" של ערוץ 10 מובילה בשיעור הייצוג הכללי בהפרש ניכר, לפי נתוני המדד רק כ-20% מהמרואיינים הערבים שהופיעו בה הוזמנו בשל תחום התמחותם. בתוכנית "סדר יום" של רשת ב', לעומת זאת, הופיעו רק חמישה מרואיינים ערבים במהלך חודש יוני, אולם שניים מהם (40%) הוזמנו בשל תחום התמחותם.

שלוש תוכניות עם מספר זניח של מרואיינים ערבים תופסות את שלושת המקומות הראשונים בטבלה, בשל האחוז הגבוה יחסית של מומחים ערבים: "יומן" של ערוץ 1, "נכון להבוקר" של גלי-צה"ל ו"החדשות הלילה" של ערוץ 2.

בתחתית הטבלה נמצאות תשע תוכניות שלא אירחו בחודש יוני אף מומחה ערבי. מתוכן בלטו לרעה במיוחד שתי תוכניות שלא אירחו במהלך כל חודש יוני אפילו מרואיין ערבי אחד: "פגוש את העיתונות", התוכנית הפוליטית של ערוץ 2 בהגשת רינה מצליח ובעריכת יונתן למזה, ו"שישי", מגזין האקטואליה השבועי של ערוץ 10, בהגשת איילה חסון.

מספר המרואיינים הערבים ומספר המומחים מתוכם, בתוכניות האקטואליה המובילות בחודש יוני. מספר כלל המרואיינים מבוסס על בדיקה חד-פעמית שנעשתה בחודש ינואר

מספר המרואיינים הערבים ומספר המומחים מתוכם, בתוכניות האקטואליה המובילות בחודש יוני. מספר כלל המרואיינים מבוסס על בדיקה חד-פעמית שנעשתה בחודש ינואר

*  *  *

פרויקט "מדד הייצוג" של "העין השביעית" ‒ בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי וקרן ברל כצנלסון ויחד עם יפעת מחקרי מדיה