הנהלת ערוץ 9 מושכת את מכתבי הפיטורים שהוציאה לשתי עובדות בערוץ, החברות בוועד העיתונאים. כך הודיעו בא-כוח הנהלת החברה ביום חמישי האחרון לבית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב - יפו. משיכת מכתבי הפיטורים באה בעקבות בקשה בהולה שהגיש ארגון העיתונאים בישראל בשם הוועד בערוץ.

לפי בקשת ארגון העיתונאים, עליה דווח לראשונה באתר "וואלה", זמן קצר לאחר הודעת הארגון להנהלת ערוץ 9 על יציגות בחברה זומנו שתיים מחברות הוועד, מתוך ארבעת החותמים על מכתב היציגות, לשימוע לפני פיטורין. קמילה אגרונוב ומרינה שניידר, העובדות כתחקירניות בריכוז החדשות של החברה ומתוארות כרוח החיה מאחורי התארגנות העובדים, התבקשו להגיע לשימועים בשל "אי שביעות רצון" מתפקודם ו"צמצום כוח אדם".

באי כוח ארגון העיתונאים, עורכי-הדין אמיר בשה, מורן סבוראי ושני בן-שחר, ציינו בבקשתם כי נוסחי מכתבי השימוע שהוצאו לשתי העובדות היו זהים והנימוקים שבהם כלליים. "העיתוי התמוה שבו החליטה החברה לפטר שתי חברות ועד עקב צמצום כוח אדם והעובדה כי מעולם לא הובעה בפני העובדות אי שביעות רצון ממילוי תפקידן טרם התארגנות העובדים, אינם מותירים ספק כי המדובר בשימוע למראית עין וכי מטרת החברה הנה לסכל את התארגנות העובדים", כתבו באי-כוח הארגון.

השימועים לשתיים נערכו בזריזות, טענו באי-כוח הארגון, וזאת על אף בקשות דחיה חוזרות ונשנות ובלא שעורכי הדין של הארגון השתתפו בהם. זאת ועוד, לטענתם בשימוע הוצגו דוגמאות לתפקודן הלקוי לכאורה של התחקירניות ממועדים שלאחר קבלת הזימון לשימוע. "ישיבת השימוע היתה טקס ריק מתוכן שתוצאתו ידועה מראש", נכתב בבקשת הארגון. ימים ספורים אחר כך קיבלו שתי העובדות מכתבי פיטורים זהים לחלוטין, כך הארגון.

בנוסף לפיטורי השתיים נטען בבקשת ארגון העיתונאים כי הנהלת ערוץ 9 בע"מ מסרבת להכיר ביציגות הארגון מטעמים זרים וכן פועלת על מנת לסכל את ההתארגנות ולהניא עובדים מלהצטרף לארגון.

"נראה כי המשיבה בחרה במודע לפטר את שתי העובדות עקב פעילותן בהתארגנות הראשונית וחברותן בוועד העובדים", נכתב בבקשה מטעם הארגון, "ככל הנראה מתוך הנחה שגויה כי קיימים סיכויים שפעולה זו לא תובא למבחן בית משפט ויושג אפקט הרתעה מידי כלפי עובדים אחרים". בהמשך הבקשה נכתב כי "על כף המאזניים מצויים גם שיקולי רוחב", שכן "אין ספק, כי תוצאות הסכסוך ישפיעו השפעה עמוקה על המוטיבציה ו/או על רצונם ו/או על אומץ ליבם של עובדים אחרים במשיב ובכלי תקשורת אחרים".

לאור המצוין לעיל דרש הארגון מבית-הדין לאסור על ערוץ 9 לפטר את חברות הוועד ולחייב את הנהלת החברה בפיצוי בסך 200 אלף שקל בגין מהלך הפיטורים.

ביום חמישי האחרון הודיע בא-כוח ערוץ 9 בע"מ, יחד עם באי-כוח הארגון, כי במהלך הידברות שניהלו הצדדים ביניהם הגיעו להסכמות ביניים לפיהן תיערך ישיבה משותפת במהלכה ינסו הצדדים להסכים על הכרה ביציגות הארגון מחוץ לכתלי בית-הדין. במקביל הודיע בא-כוח הנהלת ערוץ 9, עו"ד ירון גונן, כי החברה מושכת את מכתבי הפיטורים של שתי חברות הוועד.

33868-05-15