רסס קאטערינקע

ביידיש: תיבת נגינה. אחד מכינוייה של תחנת הרדיו המחתרתית של הארגון הצבאי הלאומי, קול ציון הלוחמת בפי חברי הארגון. ראו קול ציון הלוחמת