רסס ישראל היום

חינמון יומי בבעלות איל ההון שלדון אדלסון. מאז צאתו לאור בשנת 2007 הפך לעיתון בעל שיעורי החשיפה הגבוהים בישראל. מאופיין בקו פוליטי האוהד את בנימין נתניהוראו הרחבה