רסס ישראל היום

חינמון יומי בבעלות איל ההון שלדון אדלסון. מאז צאתו לאור בשנת 2007 הפך לעיתון בעל שיעורי החשיפה הגבוהים בישראל. מאופיין בקו פוליטי האוהד את בנימין נתניהוראו הרחבה 

27.05.2018