ועדת המשנה להסרת חסמים בתקשורת בשפה הערבית רסס - הכל