החברה לפיתוח קריית הישיבה בית-אל רסס - הכל

20.08.2013