רסס אגרת רשות השידור

מס המוטל על כל משק-בית בישראל שברשותו מכשיר טלוויזיה או רדיו. המס מיועד למימון פעילותה של רשות השידור ראו הרחבה 

22.12.2015