רועי ילין, ממקימי קבוצת הפייסבוק "אם תרצו – תנועה פשיסטית (אז יש)", לא יפצה את תנועת אם-תרצו בשל תגובה שכתב בפייסבוק ובה רמז כי היא דוגלת באידיאולוגיה הנאצית. כך קבע בשבוע שעבר השופט רפאל יעקובי מבית-המשפט המחוזי בירושלים. מנגד, השופט יעקובי פסק כי התנועה לא תשלם הוצאות משפט לנתבעים, חרף דחיית רוב תביעת הענק שהגישה.

בתביעה המקורית, שהוגשה לפני קרוב לארבע שנים, דרשה התנועה פיצוי בסך 2.6 מיליון שקל ממקימי קבוצת הפייסבוק, אולם בית-המשפט דחה את מרביתה וקבע כי למקימי הקבוצה עומדות ההגנות בחוק איסור לשון הרע, בין היתר הגנת אמת הפרסום, שכן יש לאם-תרצו קווי דמיון לתנועה פשיסטית. רק פרסום אחר, שנוסף לאחר הגשת התביעה, נמצא כדיבתי ונטול הגנה. היתה זו תגובה שפירסם ילין בפייסבוק ובה שאל: "שלום 'אם תרצו'. סבו של אבי לא היה יהודי טהור. האם אוכל לצעוד בקבוצתכם מחר במצעד זכויות האדם?".

בגין תגובה זו דרשה אם-תרצו פיצוי בסך 100 אלף שקל, וזאת באמצעות בא-כוחה עו"ד נדב העצני. ילין, באמצעות עורכי-הדין ישי שנידור, שלומי זכריה ומיכאל ספרד, דרש מנגד להטיל על התנועה הוצאות משפט גבוהות.

להורדת הקובץ (PDF, 308KB)

השופט יעקובי דחה את שתי הדרישות. "השורה התחתונה היא שלא יוטל חיוב כספי על צד כלשהו כלפי רעהו", פסק.

אשר לפיצוי בגין הוצאת הדיבה, השופט יעקובי הזכיר בפסק דינו כי הגישה המקובלת בפסיקה אינה מאפשרת לתאגיד לקבל פיצויים בלא הוכחת נזק, ובמקרה זה אם-תרצו לא הגישה כלל ראיות בעניין הנזק. אשר להוצאות המשפט, השופט יעקובי קבע כי אין לחייב צד פלוני כלפי רעהו, וזאת בשל דחיית מרבית התביעה והפער הגדול בין הסכום המקורי לסכום שבסופו של דבר דרשה אם-תרצו, ומנגד העובדה שילין אכן הוציא את דיבת התנועה.

השופט יעקובי חזר וציטט את הדברים שכתב בפתח פסק הדין החלקי שנתן בשנה שעברה: "אני סבור שמוטב היה להימנע מהגשת התביעה דנן. לדעתי רצוי לאפשר את השיח הנובע מן המחלוקות הערכיות והפוליטיות הקיצוניות שבין התובעת לבין הנתבעים ללא הגבלות שאינן הכרחיות, וכפועל יוצא מכך – רצוי שאותו שיח לא יהיה מלווה בתביעות משפטיות".

42868-05-10