פרק בתוכנית "האח הגדול" ששודר ביום שלישי שעבר הגיע לשיעורי הצפייה הגבוהים ביותר במהלך השבוע האחרון. דירוג תוכניות הטלוויזיה לפי חתך של צופים בודדים בני ארבע ומעלה ("פרטים 4+") בכלל האוכלוסייה, כפי שמספקת הוועדה הישראלית למדרוג, ממקם את הפרק במקום הראשון, עם 15.3% רייטינג.

להורדת הקובץ (PDF, 54KB)

יחד עם זאת, כיוון שהוועדה למדרוג אינה שולחת בזמן אמת לכלי התקשורת המדווחים על שיעורי הצפייה בטלוויזיה את נתוני הרייטינג לפי חתך של "פרטים 4+", וכיוון שכלי התקשורת אינם טורחים לדלות את הנתונים הללו מאתר הוועדה למדרוג, רוב הציבור נחשף לנתונים אחרים, גבוהים בהרבה, המסתמכים על שיעור הצפייה לפי חתך של משקי בית.

התבססות על נתוני רייטינג לפי חתך משקי הבית, ועוד יותר מכך בחתך משקי הבית היהודיים, מעוותת ומנפחת את נתוני הרייטינג. הפער עומד דרך קבע על פי שניים ומעלה.

כך ניתן היה לראות את הכותרת "'האח הגדול' יציב: 36.4% רייטינג לפרק ההדחה" ב"גלובס", ואת הכותרת "36.4% לפרק ההדחה של ענת מבית 'האח הגדול'" באתר אייס. אותו הנתון, של 36.4%, הופיע גם באתר "וואלה". באתר "וואלה" כלל לא צוין חתך האוכלוסייה שלפיו נמדד הרייטינג. לא נמסר כי שיעור הצפייה הגבוה נמדד בקרב משקי בית ולא בקרב פרטים, וכן לא נמסר כי שיעור הצפייה הגבוה נמדד לפי משקי בית יהודיים, ולא בקרב כלל משקי הבית (חתך אחרון זה העניק לפרק של "האח הגדול" שיעור צפייה של 31.4%).

גם על הרייטינג של יתר מובילות הטבלה השבועית דווח בשעת אמת לפי חתך משקי הבית באוכלוסייה היהודית, מה שהניב שיעורי צפייה גבוהים. הפרק הנוסף של "האח הגדול" התהדר ברייטינג של 35.4%, אף על-פי שלפי חתך "פרטים 4+" בכלל האוכלוסייה השיג 14.7% רייטינג בלבד. על פרק בתוכנית "המירוץ למיליון" דווח כי זכה ל-28.4%, אף שלפי חתך "פרטים 4+" בכלל האוכלוסייה עמד הרייטינג שלו על 13.4% בלבד. פרק נוסף של "המירוץ למיליון" התהדר ברייטינג של 30.3% במקום 13.1%. על תוכנית על ט' באב ששודרה ביום שני דווח כי זכתה ל-25.2% רייטינג, אף שלפי חתך "פרטים 4+" בכלל האוכלוסייה התוכנית הסתפקה ב-10.3% רייטינג. פרק בסדרה "עבודה ערבית" זכה ל-23.5% רייטינג בקרב משקי הבית באוכלוסייה היהודית, אך רק ל-9.8% רייטינג בקרב "פרטים 4+" בכלל האוכלוסייה.