נתוני הרייטינג המדויקים מהשבוע האחרון כפי שנמסרו על-ידי הוועדה הישראלית למדרוג, לפי שיעור הצפייה של פרטים בני 4 ומעלה בקרב מדגם המייצג את כלל האוכלוסייה, מבליטים פעם נוספת את הפערים הקבועים שבין הנתונים המתקבלים משיעור צפייה זה לבין הנתונים שמתקבלים משיעור הצפייה שמפיצה הוועדה לכלי התקשורת מדי יום ביומו.

הנתונים המופצים לתקשורת ומתפרסמים בה מתבססים על שיעורי הצפייה לפי מדגם המייצג את משקי הבית בכלל האוכלוסייה ובקרב משקי הבית של האוכלוסייה היהודית בלבד. התבססות על נתונים אלה מעוותת ומנפחת את נתוני הרייטינג.

להורדת הקובץ (PDF, 54KB)

לפי שיעור הצפייה של פרטים בני 4+ בכלל האוכלוסייה, התוכנית הנצפית ביותר בשבוע האחרון היתה פרק של "האח הגדול" מיום שלישי, עם 16.1% רייטינג, וזאת לעומת  32.3% רייטינג שקיבל הפרק לפי שיעור הצפייה במשקי הבית של כלל האוכלוסייה, ו-37.3% רייטינג (הנתון שצוטט במרבית כלי התקשורת) שקיבל הפרק לפי שיעור הצפייה במשקי הבית היהודיים. זהו הבדל של למעלה מהכפלת שיעור הצפייה בתוכנית.

ד"ר יפעת בן-חי-שגב, מנכ"ל הוועדה למדרוג (צילום מסך)

ד"ר יפעת בן-חי-שגב, מנכ"ל הוועדה למדרוג (צילום מסך)

פערים דומים נרשמים גם בתוכניות המובילות האחרות. פרק "האח הגדול" מיום ראשון זכה ל-14.1% רייטינג לפי שיעור הצפייה של פרטים 4+ בכלל האוכלוסייה, במקום 28.6% לפי שיעור הצפייה במשקי הבית של כלל האוכלוסייה או 33.1% לפי שיעור הצפייה במשקי הבית היהודיים; "המירוץ למיליון" עם 12.9% במקום 25.6% ו-29.7%; התוכנית "כלוב הזהב" עם 12.5% במקום 22.6% ו-25.9%; פרק נוסף של "המירוץ למיליון" עם 12.4% במקום 23.3% ו-26.8%; "סופר נני" עם 11.0% במקום 22.8% ו-26.3%; ו"מצב האומה" עם 10.3% רייטינג לפי שיעור צפייה של פרטים 4+ בכלל האוכלוסייה במקום 19.6% לפי משקי בית בכלל האוכלוסייה ו-22.5% לפי משקי בית יהודיים.

הוועדה למדרוג סירבה לבקשת "העין השביעית" להעביר לה מדי יום את דירוג הרייטינג לפי שיעורי הצפייה בפרטים בני 4+, בטענה כי הדבר יגרום לעומס עבודה רב. זאת, חרף העובדה שהנתונים מתפרסמים בשלב כלשהו גם באתר הוועדה למדרוג. הנתונים הללו אינם נשלחים לכלי התקשורת המבקשים לדווח על שיעורי הצפייה בתוכניות הטלוויזיה, ועל כן אינם זוכים לתפוצה רחבה.