נתוני הרייטינג המדויקים מהשבוע האחרון כפי שנמסרו על-ידי הוועדה הישראלית למדרוג, לפי שיעור הצפייה של פרטים בני 4 ומעלה בקרב מדגם המייצג את כלל האוכלוסייה, מבליטים את הפערים הקבועים שבין הנתונים המתקבלים משיעור צפייה זה לבין הנתונים שמתקבלים משיעור הצפייה שמפיצה הוועדה לציבור מדי יום ביומו.

הנתונים המופצים לציבור ומצוטטים בתקשורת מתבססים על שיעורי הצפייה לפי מדגם המייצג את משקי הבית בכלל האוכלוסייה ובקרב משקי הבית של האוכלוסייה היהודית בלבד. התבססות על נתונים אלה מעוותת ומנפחת את נתוני הרייטינג.

להורדת הקובץ (PDF, 54KB)

לפי שיעור הצפייה של פרטים בני 4+ בכלל האוכלוסייה, התוכנית הנצפית ביותר בשבוע האחרון היתה פרק של "האח הגדול" מיום שלישי, עם 16.5% רייטינג, וזאת לעומת  33.4% רייטינג שקיבל הפרק לפי שיעור הצפייה במשקי הבית של כלל האוכלוסייה, ו-38.5% רייטינג (הנתון שצוטט במרבית כלי התקשורת) שקיבל הפרק לפי שיעור הצפייה במשקי הבית היהודיים. מדובר בהבדל של למעלה מהכפלת שיעור הצפייה בתוכנית.

ד"ר יפעת בן-חי-שגב, מנכ"ל הוועדה למדרוג (צילום מסך)

ד"ר יפעת בן-חי-שגב, מנכ"ל הוועדה למדרוג

פערים דומים נרשמים גם בתוכניות המובילות האחרות. "המירוץ למיליון" עם 15.3% רייטינג לפי שיעור הצפייה של פרטים 4+ בכלל האוכלוסייה במקום 28.3% לפי שיעור הצפייה במשקי הבית של כלל האוכלוסייה או 32.6% לפי שיעור הצפייה במשקי הבית היהודיים; פרק נוסף של "האח הגדול" עם 14.9% במקום 30.9% ו-35.7%; התוכנית "סופר נני" עם 13.0% במקום 22.9% ו-26.2%; "מצב האומה" עם 11.5% במקום 21.9% ו-25.1%; "כלוב הזהב" עם 10.7% במקום 20.6% ו-23.7%; ו"המעגל עם דן שילון" עם 9.8% רייטינג לפי שיעור צפייה של פרטים 4+ בכלל האוכלוסייה במקום 17.1% לפי משקי בית בכלל האוכלוסייה ו-19.6% לפי משקי בית יהודיים.

הוועדה למדרוג סירבה לבקשת "העין השביעית" להעביר מדי יום ביומו את דירוג הרייטינג לפי שיעורי הצפייה בפרטים בני 4+, וזאת בטענה כי הדבר יגרום לעומס עבודה רב.