"יש בקשה של היוצרים לחשוף את הפרוטוקולים של ישיבות הוועד המנהל", הודיע יו"ר רשות השידור אמיר גילת לנוכחים בישיבת הוועד המנהל שהתקיימה ב-27.2.12. גילת הוסיף: "זה באמצעות חוק חופש המידע".

בסופו של דבר, אותה ישיבת ועד מנהל של רשות השידור מסוף פברואר 2012 לא כללה דיון בבקשת היוצרים לחשיפת הפרוטוקולים. חבר הוועד המנהל יעקב בורובסקי תהה מדוע כל כך דחוף לדון בבקשה, וגילת מיהר לקבל את עצתו להחליט כי הממונה על חוק חופש המידע ברשות תבקש הארכה של 30 יום במתן התשובה ליוצרים. "אנחנו נדון בזה בוועד מנהל אחר", פסק.

נכון לעכשיו, אין לדעת מה נאמר בישיבת הוועד המנהל שדנה בבקשת היוצרים. הפרוטוקול של ישיבה זו טרם הגיע לידי "העין השביעית". לעומת זאת, פרוטוקולים רבים אחרים של ישיבות הוועד המנהל של רשות השידור הגיעו לאחרונה ל"העין השביעית" בעקבות בקשת חופש מידע שהגיש עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של עמותת הצלחה. בישיבות אלו היו דיונים שעסקו ביוצרים, ולא רק לגבי בקשתם לעיון בפרוטוקולים של הוועד המנהל.

כך, לדוגמא, מפרוטוקול ישיבת הוועד המנהל שהתקיימה ב-10.7.11 עולה כי באותה שנה הסתמן מצד אחד עודף בתקציב הרשות ומנגד נותר גירעון עצום בסכומים שהועברו להפקות החיצוניות, כפי שמחייב החוק.

"אנחנו באיחור רב ניגשים לאישור תקציב 2011", ציין גילת בפתח הישיבה מיולי אותה שנה, "אבל במהירות שיא ביחס לכינונם של המוסדות החדשים". דוד חיון, יו"ר ועדת הכספים, פירט באזני הנוכחים לגבי מצבה הכספי של הרשות. "נכון להיום אנחנו באפס, אנחנו בתקציב מאוזן לחלוטין", ציין, והוסיף כי בעקבות הסכמת האוצר לדחות גביית הלוואה בסך 10 מיליון שקל והעמקה צפויה של גביית רשות השידור בסכום של כ-30 מיליון שקל לפחות, המצב למעשה טוב עוד יותר.

"עקב העובדה שיש לנו כך יחד עם ה-30 מיליון שקל האלה פלוס 8 מיליון שקל בתקציב", אמר, "החלטנו למען אובר הזהירות גם בגלל הערה של חבר ועדת הכספים והוועד המנהל יעקב נווה, וגם בגלל מחשבה נוספת של ערן [הורן, סמנכ"ל הכספים ברשות עד לאחרונה] ושלי, החלטנו להיות זהירים ולקחת 22 מיליון שקל מתוך ה-30 מיליון שקל לתוך התקציב, גם ככה אנחנו נשמור על תקציב מאוזן, לא חייבים לצאת בראשי חוצות שאנחנו בפלוס ואנחנו נסתפק במקרה הזה במועט אחרי שנים גירעוניות מאוד ושנים ללא תקציב חוץ מהשנה האחרונה אשר אמנם לא היה בה תקציב אבל ההוצאות מול ההכנסות הסתיימו אפילו בעודף של 18 מיליון שקל, ב-2010".

מיד בהמשך דבריו ציין חיון כי הרשות עדיין אינה עומדת במחויבויותיה להפקות תוכן, המשימה העיקרית של השידור הציבורי. "נושא שאנחנו מותקפים עליו בוקר וערב, בנושא התוכן, אנחנו עדיין רחוקים מלעמוד בדרישות שהם מעל 200 מיליון שקל", אמר וסייג: "אבל אף אחד לא דורש ממנו להגיע למצב הזה כאשר יד אחת דורשת מאיתנו להיות עם תקציב מאוזן ויד שניה דורשת מאיתנו למלא את כל המחויבויות של התוכן". לדבריו, אחרי שהרפורמה תצא לדרכה אפשר וצריך יהיה להגדיל את תקציב התוכן.

"אנחנו לא עומדים ב-2011 בחוק שמחייב אותנו להשקיע 36% מהכנסות הטלוויזיה בהפקות חיצוניות", החרה החזיק אחריו גילת. "הסכום הוא 180 מיליון שקל ואנחנו רחוקים מזה. [...] מאחר והרפורמה מתעכבת אני פניתי למשרד הממונה בבקשה שיפעלו לתת לנו פטור מעמידה בדרישות החוק השנה ואנחנו מקווים שהשנה הבאה תהיה שנת רפורמה שזה מכל הסיבות שבעולם נוכל להשקיע יותר בהפקות חיצוניות".

לזכותו של הוועד המנהל יצוין כי הרשות אכן הגדילה את השקעתה בהפקות חיצוניות בשנים האחרונות. לגנותה יצוין כי הרפורמה טרם יצאה אל הפועל ועדיין חסרים מאות מיליוני שקלים בתקציב התוכן, עד כדי כך שבדצמבר האחרון מינה את עצמו בג"ץ למעין רגולטור של הרשות בכל הנוגע להשקעתה בהפקות חיצוניות.

גם אם היו היוצרים מקבלים לרשותם את כל הפרוטוקולים של הוועד המנהל מהשנים האחרונות, לא בטוח שהיו מצליחים להשיג את מלוא מבוקשם. מעיון בפרוטוקולים שהגיעו לידי "העין השביעית" באמצעות עמותת הצלחה עולה ממצא מעניין נוסף - לא כל הדיונים המתנהלים בוועד המנהל מוקלטים ומתומללים. פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל מה-17.6.12 מסתיים במשפט הבא, מפי יו"ר הרשות אמיר גילת: "אני נועל את החלק הפורמאלי של הישיבה, אני מבקש שתישארו פה לחלק הלא מוקלט".

מרשות השידור נמסר בתגובה: "הוועד המנהל לא אימץ כל המלצה לשמור בחשאי עובדה כזו או אחרת ביחס לתקציב הרשות, אדרבא הוועד המנהל כמתחייב בניהול כספי ציבור באופן זהיר ושמרני, נקט משנה זהירות, בהרחיבו את תקציב הרשות, בגין צפי זהיר שהעביר אגף הגבייה על גידול בהכנסות הגבייה ב- 2011. בנסיבות הענין, קבלת החלטה אחרת, עלולה היתה להביא את התקציב לגרעון במקרה בו לא היתה מתממשת במלואה הערכת אגף הגבייה, אשר כמובן היתה בגדר תחזית בלבד.

"זה המקום להזכיר שבשנת 2011 הושקעו על ידי הרשות כ-25 מליון ש"ח לעומת כ-8 מליון ש"ח בשנת 2010. כל ארגון ציבורי שמנהל את כספיו באופן אחראי חייב לשקול משנה זהירות בבואו להכליל בתוך התקציב השנתי תחזית לגידול בהכנסות מעבר לצפוי, כמו במקרה דנן, אחרת הוא מועל באחריותו הציבורית. נציין גם כי לראשונה אחרי 7 שנים, מוסדות רשות השידור אישרו תקציב בשנת 2011, וכך גם עשו לגבי 2012 ו-2013. מתוך אחריות ציבורית, וכן עקב לשון החוק והביקורת שמתח בעבר מבקר המדינה החליטו מוסדות רשות השידור באופן חד משמעי כי תקציב רשות השידור לא יהיה גרעוני ולו בשקל אחד.

"מוסדות רשות השידור מקפידים מאוד מאז שנת 2011 (מועד כינון המליאה הנוכחית) על תגבור אינטנסיבי, ככל הניתן במגבלות החוק והתקציב, הן של ההפקות החיצוניות והן של ההפקות הפנימיות. עובדה היא כי כבר ב- 2012 - מועד כניסת החוק החדש לתוקף - עמדה הרשות בדרישות החוק לגבי הפקות חיצוניות במלואן והוציאה יותר מ-70 מיליון ש"ח, וכך תעשה גם ב- 2013".

אשר להחלטת יו"ר הרשות לנהל חלק מישיבת הוועד המנהל בלי הקלטה ופרוטוקול, נמסר מרשות השידור כך: "לפי חוק רשות השידור הוועד המנהל מוסמך לקבוע את סדרי עבודתו. הוועד המנהל הסמיך בנהליו את היו"ר או המשנה לו לנהל את הישיבות. במקרה הספציפי, דיון ההמשך עסק בנושא פרסונאלי ובשל צנעת הפרט, בהתאם להתייעצות משפטית לא ניתן היה להמשיך בהקלטה. עוד יצוין כי אין כל חובה להקלטת ישיבות הוועד המנהל".

כתבה זו היא חלק מפרוייקט "הגנזך", המשותף ל"העין השביעית" ועמותת הצלחה, במסגרתו נחשוף כאן פרוטוקולים ומסמכים של גופים שונים בעולם התקשורת

לפרוייקט "הגנזך"◄