בית-המשפט העליון, בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק, מינה את עצמו בשבוע שעבר למעין רגולטור של רשות השידור בכל הנוגע להשקעה בהפקות מקור. זאת, תוך שהוא מותח ביקורת על מידת ההקפדה של הרשות בעמידה בדרישות החוק המחייב אותה להשקיע בהפקות מקור.

ביום רביעי שעבר נערך דיון בעתירה שהגישו ארגוני היוצרים (פורום היוצרים הדוקומנטריים, איגוד במאי הקולנוע והטלוויזיה, איגוד תסריטאי הקולנוע והטלוויזיה, איגוד המפיקים לקולנוע וטלוויזיה, איגוד עורכי תמונה וקול, איגוד עובדים בקולנוע ובטלוויזיה וארגון השחקנים) נגד ראש הממשלה, שר האוצר, רשות השידור ויו"ר הרשות. ארגוני היוצרים, באמצעות עורכי-הדין יהושע רזניק וינון סרטל, עתרו לבג"ץ בדרישה לחייב את הרשות לעמוד בחוק המורה על השקעת שיעור מהכנסותיה למימון רכישה של הפקות מקומיות בכלל והפקות מסוגה עילית בפרט.

נשיא בית-המשפט העליון אשר גרוניס (צילום: יואב ארי דודקביץ')

נשיא בית-המשפט העליון אשר גרוניס (צילום: יואב ארי דודקביץ')

"במשך שנים ארוכות לא קיים פיקוח בנושא זה על רשות השידור", טענו עורכי-הדין רזניק וסרטל בפני בית-המשפט. "מליאת רשות השידור, שזה תפקידה, כמו גם השר הממונה עליה שאחראי על ביצוע החוק, אינם מקיימים את חובת הפיקוח, ותחת השגחתם הופרו במשך השנים הוראות החוק בנושא זה. גם הדיווח שנמסר בהתאם לחוק לוועדה המשותפת של הכנסת, והשנה נמסר גם לערכאה נכבדה זו, אינו מאפשר פיקוח על פעולותיה של רשות השידור בתחום ואינו מפרט את החייב בפירוט בכל הנוגע לחלוקה שבין הפקות מקומיות קנויות והפקות מסוגה עילית".

לפי פרוטוקול הדיון מהשבוע שעבר, בית-המשפט העליון הביע אף הוא חשש מפני אי-קיום ההתחייבויות שלקחה על עצמה רשות השידור ואי-דיווח מלא בדבר הוצאותיה על הפקות מקור.

"איך מבטיחים שלא תהיינה התחכמויות?", שאל בפתח הדיון נשיא בית-המשפט העליון השופט אשר גרוניס. בהמשך דבריו הביע השופט גרוניס אי-אמון ברשות השידור כשציין כי "חזקת התקינות המינהלית לא חלה במקרה הזה". בא-כוחה של רשות השידור, עו"ד ענר הלמן, טען כי במסגרת הרפורמה מחויבת הרשות ממילא להעביר דיווח שנתי על המימון.

"אבל את החוקים הקודמים לא קיימו, ואנו חשדנים", השיב השופט גרוניס. "יש את הדיווח לכנסת, ועם כל הכבוד, אנו מציעים שיהיה דיווח לבית-משפט זה והתיק יישאר פתוח במשך שנה ונקבל דיווח בעוד שישה חודשים, ודיווח עם תום שנת 2013, ואם המצב בסדר, אז בסדר".

הצדדים הסכימו להצעת בית-המשפט. "תרמת תרומה", אמר השופט ניל הנדל לבא-כוחם של היוצרים, עו"ד סרטל, "וגם ההליך הזה של עוד שנה מעקב, זה לא תפקידנו, אך אנו הולכים בצד הזה, והנטל עליהם להוכיח. אתם את שלכם עשיתם".

בסיום הדיון החליט הרכב השופטים, שכלל נוסף לגרוניס והנדל גם את השופט עוזי פוגלמן, כי רשות השידור תגיש עד לאמצע יולי "דיווח מפורט לגבי החוזים שנחתמו לעניין הפקות מקומיות בשנת 2012, התשלומים שבוצעו לעניין אותם חוזים בשנת 2012, וכן התשלומים שבוצעו לגבי אותם חוזים במחצית הראשונה של שנת 2013".

לפי החלטת בית-המשפט, הדיווח יכלול הבחנה בין הפקות רגילות להפקות מסוגה עילית. דיווח דומה, כך הוחלט, יינתן באמצע ינואר 2014, ביחס למחצית השנייה של שנת 2013. "הדיווחים שיוגשו", הובהר בהחלטה, "ייתמכו בתצהירים של מנכ"ל רשות השידור ושל סמנכ"ל הכספים". עתירת היוצרים תישאר תלויה ועומדת, וגורלה יוכרע בהתאם לדיווחים שתמסור רשות השידור.

בג"ץ 9607/11