נשים עדיין מודרות משידורי ערוצי הטלוויזיה המרכזיים, כפי שנחשף במחקר עליו דיווחנו כאן בשבוע שעבר, אך ישנם בכל זאת הבדלים בין הערוצים השונים.

במסגרת המחקר, שערכה חברת יפעת מחקרי מדיה עבור עמותת הצלחה, נבחנו שידורי שלושת ערוצי הטלוויזיה המרכזיים בישראל, כאן 11, קשת 12 ורשת 13, לאורך החודש שבין 15.3-15.4 (למעט תוכניות מתוסרטות כגון סדרות דרמה, קומדיה וריאליטי). מדובר בתקופת שיא של משבר הקורונה. למרות שמדובר במשבר אזרחי, ולא ביטחוני, בלטה היעדרותן של נשים בקרב המומחים והפאנליסטים שהופיעו באולפנים.

השוואה בין הערוצים העלתה כי הערוץ הציבורי, כאן 11, סיפק את הייצוג השוויוני ביותר. כ-56% מההופעות התקשורתיות בכאן 11 לאורך חודש המחקר היו של גברים, כ-44% של נשים. בקשת 12 הופיעו 61% גברים ו-39% נשים ואילו ברשת 13 הופיעו 64% גברים ורק 36% נשים.

פילוח מגדרי של ההופעות התקשורתיות בכל ערוץ (מתוך מחקר ייצוג נשים בשידורי הטלוויזיה, 3-4.2020, של חברת יפעת מחקרי מדיה)

פילוח מגדרי של ההופעות התקשורתיות בכל ערוץ (מתוך מחקר ייצוג נשים בשידורי הטלוויזיה, 3-4.2020, של חברת יפעת מחקרי מדיה)

בחברת יפעת מחקרי מדיה ערכו לבקשתנו גם השוואת עומק של הערוצים השונים, כדי לגלות הבדלים מגדריים בתפקידים השונים, בשעות שידור שונות ואף בתוכניות השונות. מבדיקה זו עלו כמה ממצאים ראויים לציון.

כך, לדוגמה, בעמדת ההנחייה קיים פער של ממש בין כאן 11 לשני הערוצים המסחריים. אמנם כל מהדורות החדשות המרכזיות מוגשות בידי נשים, אולם מתברר כי בכאן 11 מקפידים על הגשה נשית גם בתוכניות אחרות. כ-57% מכלל הופעות המנחים שנרשמו בתקופת המחקר בכאן 11 היו של נשים. יותר משיעור הנשים באוכלוסייה. ברשת 13 וקשת 12 המספרים היו נמוכים באופן משמעותי, 45% ו-44% בהתאמה.

בכל הקשור לכתבי החדשות, בולט לרעה ערוץ רשת 13. רק 29% מהכתבים שהופיעו בערוץ במהלך תקופת הבדיקה היו נשים, לעומת 42% בכאן 11 ו-50% בקשת.

בגזרת הפאנליסטים נמצאה הדרה חריפה בקרב כל שלושת הערוצים, עם ממוצע של 20% נשים בלבד. פילוח לפי ערוצים מעלה כי המצב בכאן 11 מעט טוב יותר מאשר בערוצים המסחריים. 28% מהפאנליסטים שהופיעו במהלך תקופת הבדיקה בכאן 11 היו נשים, לעומת 22% בתוכניות רשת 13 ו-20% בלבד בתוכניות קשת.

פילוח לפי רצועות שידור מעלה כי התמונה פחות או יותר דומה בשלושת הערוצים, למעט ברצועת הלייט-נייט (בין 23:00 ל-1:00 בלילה). ברצועה זו נמצא כי 60% מההופעות בשידורי תאגיד השידור הישראלי היו של נשים, לעומת רק 24% ברשת 13 ו-22% בקשת 12. את הנתונים הללו ניתן לזקוף לזכות מהדורת "חדשות הלילה" שמגישה רומי נוימרק.

פילוח מגדרי של ההופעות התקשורתיות בכל ערוץ ברצועת הלייט-נייט (מתוך מחקר ייצוג נשים בשידורי הטלוויזיה, 3-4.2020, של חברת יפעת מחקרי מדיה)

פילוח מגדרי של ההופעות התקשורתיות בכל ערוץ ברצועת הלייט-נייט (מתוך מחקר ייצוג נשים בשידורי הטלוויזיה, 3-4.2020, של חברת יפעת מחקרי מדיה)

השוואה בין שלוש תוכניות הלייט-נייט, "חדשות הלילה" של כאן 11, "חי בלילה" של קשת 12 ו"היום שהיה" של רשת 13 מעלה פערים ניכרים. כ-70% מההופעות שנמצאו ב"חדשות הלילה" בתקופת הבדיקה היו של נשים, לעומת רק 17% ב"חי בלילה" ו-16% ב"היום שהיה".

את "חדשות הלילה" של כאן 11 מגישה רומי נוימרק, את "חי בלילה" מגיש נדב בורנשטיין ואת "היום שהיה" מגיש טל ברמן, אולם הפערים כה גדולים שלא ניתן לייחס אותם רק לזהות המגדרית בעמדת ההגשה. נוימרק גם מארחת ומציגה יותר נשים בתוכניתה לעומת בורנשטיין וברמן.

כזכור, בראש שלוש מערכות החדשות בערוצים עומדים גברים: ברוך שי מנהל את חטיבת החדשות בתאגיד השידור הישראלי, אבי וייס מנהל את חדשות 12 ואילו ישראל טויטו מנהל את חדשות 13. גם המנהלים שמעליהם, יש לציין, הם גברים: מנכ"ל התאגיד אלדד קובלנץ, מנכ"ל קשת אבי ניר ומנכ"ל רשת אבי בן-טל.

רומי נוימרק, מגישת "חדשות הלילה" של כאן11 (צילום מסך)

רומי נוימרק, מגישת "חדשות הלילה" של כאן11 (צילום מסך)

על אף הנתונים המאוזנים יותר מבחינה מגדרית בתאגיד השידור הישראלי, גם שם מודעים לכך שהדרך לשוויוניות מגדרית עוד ארוכה. בדיון של מועצת תאגיד השידור שנערך בחודש פברואר השנה אמר יו"ר המועצה גיל עומר: "המצב הוא סביר, אך אנחנו כמועצה, ברמה הצהרתית רוצים שוויון בכל הרמות והשכבות וגם בחלוקה של השידורים. אני לא אומר שבסוף השנה נגיע בדיוק ל-50-50, אך אנחנו רוצים לראות תהליך הדרגתי של שיפור שיגיע לשוויון מגדרי".

לפי פרוטוקול הדיון במועצה, שנמסר בעקבות בקשת חופש מידע של עמותת הצלחה, חברת המועצה דלית שטאובר הוסיפה: "לתת עדיפות לנשים במכרזים זה לא מספיק. צריך שבניסוח המכרז תהיה חשיבה מגדרית שמתייחסת למצב בשוק. הפרמטרים צריכים להיות בהלימה לתחום, מתוך חשיבה מגדרית פרו-אקטיבית לאפשר לנשים להתקדם".

בתום הדיון החליטו חברי מועצת התאגיד להנחות את ההנהלה "לבצע מהלך הדרגתי אשר יביא לשינוי הנתונים שהוצגו בפניה לייצוג מגדרי שוויוני – כך שככל שניתן, יתקיים שוויון מגדרי מלא". עוד קבעה המועצה כי "הייצוג השוויוני יבוא לידי ביטוי בכל השכבות והתפקידים השונים בתאגיד – בהנהלה, בחטיבות השונות ובשידורי התאגיד".

מאחר שפרוטוקולים של הדיונים בדירקטוריונים של חברות החדשות בערוצים המסחריים אינם מתפרסמים, והנעשה בהם נותר עלום מעין הציבור, לא ידוע אם גם שם ניתנת תשומת לב למציאות המוכחת, לפיה נשים מודרות באופן עקבי מן המסך.