הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

נסחי חברות ומסמכים בנושא בעלות

7 בשבע תקשורת יהודית ציונית בע"מ, נסחי חברה: 17.12.16 | 1.5.18

ארץ הצבי – ערוץ 7 בע"מ, נסחי חברה: 16.7.12 | 17.12.16

"בשבע", השבועון לציבור הדתי בע"מ, נסחי חברה: 16.7.12 | 17.12.16

יוזמות ערוץ 7 בע"מ, נסחי חברה: 16.7.12 | 17.12.16

יריד עם יהדות בע"מ: נסח חברה, 10.7.12 | נסח חברה, 17.12.16 | תיק חברה, 2012

ישראל נשיונל ניוז.קום בע"מ: נסח חברה, 16.7.12 | נסח חברה, 17.12.16תיק חברה, 2012

ש.פ.ה פרסום בע"מ: נסח חברה, 16.7.12 | נסח חברה, 17.12.16 | תיק חברה, 2012

נסח חברה: ביום השביעי בע"מ, 10.7.12

נסח חברה: המעצמה השביעית בע"מ, 16.7.12

נסח חברה: דן סלע, חברת עורכי-דין, 17.12.16

נסח חברה: דן סלע נכסים (1996) בע"מ, 17.12.16

עמותת ידידי ערוץ 7

תיק עמותה: עמותת ידידי ערוץ 7, פברואר 2018

הליך פירוק עמותת ידידי ערוץ 7

מכתב מאת יו"ר העמותה יואל צור, ובו הודעה על הכוונה לפרקה, 8.5.16

מכתב מאת עו"ד אופיר כץ מטעם העמותה לרשם העמותות, 21.8.16

עו"ד רונית רובין, רשם העמותות: "תגובה ובקשה מטעם רשם העמותות להצטרף לבקשת הפירוק", 27.12.16

פרוטוקול של דיון שהתקיים בבית-המשפט המחוזי בירושלים בפני השופט אביגדור דורות, 20.4.17

לעיון נוסף

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.

גולשים המחזיקים בידיהם מסמכים שיש תועלת בחשיפתם לאור השמש מוזמנים לפנות אלינו ולמסור אותם באמצעות כתובת האימייל contact@the7eye.org.il