הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

נסחי חברות ומסמכים בנושא בעלות

7 בשבע תקשורת יהודית ציונית בע"מ, נסחי חברה: 17.12.16 | 1.5.18 | 2.2.21

ארץ הצבי – ערוץ 7 בע"מ: נסח חברה, 16.7.12 | נסח חברה, 17.12.16 | תיק חברה, 2.2.21

"בשבע", השבועון לציבור הדתי בע"מ, נסחי חברה: 16.7.12 | 17.12.16 | 7.4.21

יוזמות ערוץ 7 בע"מ, נסחי חברה: 16.7.12 | 17.12.16

יריד עם יהדות בע"מ: נסח חברה, 10.7.12 | נסח חברה, 17.12.16 | תיק חברה, 2012

ישראל נשיונל ניוז.קום בע"מ: נסח חברה, 16.7.12 | נסח חברה, 17.12.16 | נסח חברה, 2.2.21 | תיק חברה, 2012

ש.פ.ה פרסום בע"מ: נסח חברה, 16.7.12 | נסח חברה, 17.12.16 | תיק חברה, 2012

נסח חברה: ביום השביעי בע"מ, 10.7.12

נסח חברה: המעצמה השביעית בע"מ, 16.7.12

נסח חברה: דן סלע, חברת עורכי-דין, 17.12.16

נסח חברה: דן סלע נכסים (1996) בע"מ, 17.12.16

נסח חברה: גני דוד (גבעת שאול) בע"מ (מבעלי "בשבע"), 7.4.21

נסח חברה: גני דוד (תלפיות) בע"מ (מבעלי "בשבע"), 7.4.21

נתונים פיננסיים

הדו"חות הכספיים של חברת ישראל נשיונל ניוז.קום בע"מ, המפעילה את ערוץ 7 (2006–2015)

עמותת ידידי ערוץ 7

תיק עמותה: עמותת ידידי ערוץ 7, פברואר 2018

הליך פירוק עמותת ידידי ערוץ 7

מכתב מאת יו"ר העמותה יואל צור, ובו הודעה על הכוונה לפרקה, 8.5.16

מכתב מאת עו"ד אופיר כץ מטעם העמותה לרשם העמותות, 21.8.16

עו"ד רונית רובין, רשם העמותות: "תגובה ובקשה מטעם רשם העמותות להצטרף לבקשת הפירוק", 27.12.16

פרוטוקול של דיון שהתקיים בבית-המשפט המחוזי בירושלים בפני השופט אביגדור דורות, 20.4.17

דו"ח המנהל המיוחד

דו"ח המנהל המיוחד, עו"ד חגי אולמן, בעניין עמותת ידידי ערוץ 7, 2021

דו"ח משלים מאת המנהל המיוחד, עו"ד חגי אולמן, בעניין עמותת ידידי ערוץ 7, יולי 2021

תמליל חקירתו של הרב זלמן מלמד, 2017

תמליל חקירתו של ניר אלוני, 2017

תמליל חקירתו של יואל צור, 2017

תמליל חקירתו של הרב חנוך הכהן-פיוטרקובסקי, 2017

תמליל חקירתו של רואה החשבון דב קלמנוביץ, 2017

"הסכם לרכישת שירותי תוכן" שנחתם בין עמותת ידידי ערוץ 7 לחברת ישראל נשיונל ניוז.קום בע"מ, 2011

לעיון נוסף

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.

גולשים המחזיקים בידיהם מסמכים שיש תועלת בחשיפתם לאור השמש מוזמנים לפנות אלינו ולמסור אותם באמצעות כתובת האימייל [email protected]