האופן שבו כלי התקשורת של קבוצת "ערוץ 7" מממנים את עצמם העלה בקרב עובדי פירמת רואי-החשבון שבדקה את נתיב הכסף חששות לביצוע עבירות על החוק ועל כללי הניהול התקין. כפי שנחשף בדו"ח שחובר בעקבות אותה בדיקה, קבוצת התקשורת, שבסיסה בהתנחלות בית-אל, נעזרת ב"עמותת ידידים" שכל תכליתה הזרמת כספי תרומות פטורים ממס לחברות העסקיות המפעילות את קבוצת התקשורת – לכאורה, תוך הפרה ברורה של החוק.

עו"ד ירון קידר

עו"ד ירון קידר

רשם העמותות, הגוף הממשלתי שתפקידו לפקח על פעילותם של מוסדות ללא כוונות רווח בישראל, קיבל לידיו את הממצאים החמורים בשנת 2010, והורה על ביטול האישור על ניהול תקין שניתן ל"עמותת ידידי ערוץ 7". על-פי תגובת רשם העמותות ל"העין השביעית", הבדיקה בעניין זה נמשכת גם כיום, יותר מארבע שנים לאחר פתיחת ההליך ויותר משלוש שנים לאחר הגשת הדו"ח, וזאת חרף שורה של ממצאים בעייתיים שהעמותה כשלה בהפרכתם או נמנעה מכך.

עובדי רשם העמותות, יחידה ממשלתית החוסה תחת רשות התאגידים, סירבו להתראיין לכתבה שבה פורטו הממצאים ולהסביר כיצד מתנהל הטיפול במקרים כאלה, עד כמה הם נפוצים ומדוע השלמת הבדיקה מתעכבת. עו"ד ירון קידר, ראש רשם העמותות ורשות התאגידים בדימוס וכיום בעליו של משרד המתמחה בארגונים ללא כוונת רווח, נענה לפניית "העין השביעית" ועיין בדו"ח שבו הובאו ממצאי בדיקת העומק שנערכה ל"עמותת ידידי ערוץ 7".

משמעות הרסנית

"אגודות ידידים" למיניהן, מסביר עו"ד קידר, אינן מחזה נדיר במגזר השלישי, אלא ששימוש בעמותה מסוג זה לצורך תמיכה בחברות עסקיות הוא מעשה חריג העומד בסתירה לעיקרון שבבסיס חוק העמותות. "עקרון היסוד בנושא מימון גופים ללא מטרות רווח הוא שכסף ציבורי לא יעבור לתאגידים עסקיים", מסביר עו"ד קידר.

"עקרון היסוד בנושא מימון גופים ללא מטרות רווח הוא שכסף ציבורי לא יעבור לתאגידים עסקיים"

"מאוד מקובל שגוף ללא כוונת רווח יקים אגודת ידידים שתתמוך בו – אבל מאוד לא מקובל להקים אגודה כזאת שמטרתה תמיכה בגוף בעל כוונת רווח", הוא אומר. "העיקרון של גוף-בת או גוף שקשור לעמותה נועד לרוב לשרת את הצרכים של העמותה, ואז הוא מותר. עמותה יכולה גם להפעיל חברה עסקית – אבל רק אם החברה משרתת אותה, אם בהכנסות ואם במימוש מטרות העמותה, ולא להפך. כך שעמותה יכולה להיות גוף המסייע אך ורק לפעילות של גוף ללא מטרות רווח".

חוק העמותות קובע מהם התנאים שעל גוף לעמוד בהם כדי שיוגדר כמוסד ללא כוונת רווח ויקבל שורה של הטבות מס מהמדינה, שיקלו על פעילותו ועל יכולתו לגייס כספים. משמעות הפרתם של תנאים אלה, מסביר עו"ד קידר, עלולה להיות הטלת מס רטרואקטיבי על הכנסותיה של העמותה. במקרה של "עמותת ידידי ערוץ 7", מדובר במיסוי אפשרי של עשרות מיליוני שקלים שגויסו מתורמים מאז שנת ההקמה, 1993.

"קיימת כאן בעיה, שגוף ללא כוונת רווח שמוכר כמלכ"ר על-ידי מע"מ וכמוסד ציבורי על-ידי מס הכנסה – כל פעולתו נעשית לכאורה עבור גוף עסקי", אומר עו"ד קידר בהתייחס ל"עמותת ידידי ערוץ 7". "לכאורה, מדובר בגוף שמגייס תרומות המתקבלות ללא מס הכנסה ופטור ממע"מ ומעביר את הכנסותיו לגוף עסקי", הוא מוסיף.

"במקרים דומים", אומר עו"ד קידר, "שלטונות המס בהחלט בוחנים את ביטול מעמדה של העמותה כמלכ"ר וכמוסד ציבורי מבחינת רשות המסים, שכן בגוף עם כוונת רווח אין דבר כזה 'תרומה'. במקרה כזה עלולה לעלות שאלה: האם רשות המסים תקבע שכל התרומות שהתקבלו בעמותה והועברו לגוף העסקי הינן בגדר הכנסות המחויבות במס הכנסה ובמע"מ – מצב שבו במקרים מסוימים נדרשו גופים לשלם מס רטרואקטיבי, שמשמעותו הרסנית מבחינתם".