משרד המשפטים חוקר את חוקיותו של נתיב הכסף של "ערוץ 7" – כך נודע ל"העין השביעית". אתר החדשות הדתי, המזוהה עם ציבור המתנחלים, קיבל מאז שנת 2000 תרומות בסך כולל של עשרות מיליוני שקלים באמצעות עמותה שכל תכליתה היא לכאורה תמיכה בגופים המפעילים את "ערוץ 7". צורת מימון זו עמדה במרכזה של כתבת תחקיר שפורסמה באתר זה ב-2013 – וכבר אז סומנה כבלתי חוקית לכאורה.

אתר "ערוץ 7", המופעל באמצעות חברה עסקית, נשלט על-ידי תאגיד בינלאומי הרשום באיי מרשל, מדינה המאפשרת לחברות הרשומות בה להסתיר את זהות בעליהן. זהו ככל הנראה כלי התקשורת המסחרי היחיד בישראל שזהות בעליו אינה ידועה. החברה הישראלית שמחזיקה באתר מקבלת באופן קבוע תרומות מגוף בשם "עמותת ידידי ערוץ 7", שחבריה ממלאים תפקידים שונים ברשת של חברות וגופים הקשורים ל"ערוץ 7" ולשבועון החינמי הנפוץ "בשבע".

"עמותת ידידי ערוץ 7" עמדה בעשור האחרון במרכזן של שלוש בדיקות עומק מטעם רשם העמותות – הליך חקירתי בניהולו של רואה חשבון שנועד לבדוק, בין היתר, האם חברי העמותה משתמשים בהטבות המס המוקנות לעמותות לשם מימון מטרות מסחריות. הבדיקה הקודמת שנערכה בעמותה, שהסתיימה ב-2010, העלתה חשד שלפיו העמותה "מחלקת רווחים" – כלומר מעבירה כספי תרומות לשם תמיכה בגוף עסקי באופן שאינו עולה בקנה אחד עם חוק העמותות ועם דיני המס של מדינת ישראל.

לפי דו"חותיה הכספיים של העמותה, בשנים 2000‒2013 הועברו לקבוצת "ערוץ 7" כספים בהיקף של כ-45.8 מיליון שקל ‒ כ-3.3 מיליון שקל בשנה בממוצע. במסמכי העמותה מסומנים הכספים הללו כתשלומים עבור "רכישת תוכניות ושידורן" או כ"סיוע בהפקת תוכניות", ונתח נכבד של למעלה משישה מיליון שקל הוגדר כתקציב שנועד לממן הקמה של "אולפנים חדשים" ו"פיתוח השידור והתוכניות דרך האינטרנט".

מבחינת החוק, התנהלות כספית מסוג זה עלולה להתברר כבעייתית. "קיימת כאן בעיה, שגוף ללא כוונת רווח שמוכר כמלכ"ר על-ידי מע"מ וכמוסד ציבורי על-ידי מס הכנסה – כל פעולתו נעשית לכאורה עבור גוף עסקי", אמר ב-2013 עו"ד ירון קידר, שבעשור הקודם כיהן כראש רשות התאגידים וכרשם העמותות. "לכאורה, מדובר בגוף שמגייס תרומות המתקבלות ללא מס הכנסה ופטור ממע"מ ומעביר את הכנסותיו לגוף עסקי".

בעקבות תחקיר "העין השביעית" הוחלט ברשם העמותות לשלול את אישור הניהול התקין של "עמותת ידידי ערוץ 7". הבדיקה שנערכת בימים אלה, שעל תוכנה וממצאיה מוטל בשלב זה חיסיון, היא הסיבה לכך שהאישור המיוחל טרם הוחזר לעמותה חרף בקשותיהם החוזרות של נציגיה ‒ כך עולה ממסמך שהגיע לידי "העין השביעית".

"אני לא הכתובת, שלום"

במשרד המשפטים וברשות התאגידים אישרו כי הבדיקה אכן מתקיימת, אך בחרו שלא להתייחס לתוכנה. "בעניינה של העמותה המדוברת מתנהלת ביקורת עומק מטעם רשם העמותות", נמסר מרשם העמותות בתגובה לפניית "העין השביעית". "בהתאם למדיניות רשות התאגידים, אין באפשרותנו להתייחס לגופו של עניין, אלא עם תום הבדיקה".

חברי "עמותת ידידי ערוץ 7", לפי שעה, שומרים על שתיקה גורפת. "אני לא רוצה להגיב", מסר הרב חנוך הכהן-פיוטרקובסקי, האיש המרכזי בעמותה וחבר ועדת הביקורת שלה. "תשאל את חנוך הכהן, לא אותי", מסר עמיתו לוועדת הביקורת, ניר אלוני. "זה לא מעניין אותי", מסר יואל צור, אחד משני חברי ועד העמותה. הרב זלמן מלמד, הסמכות הרוחנית שמאחורי קבוצת "ערוץ 7" וחבר ועד ב"עמותת ידידי ערוץ 7", שמר גם הוא על זכות השתיקה, ומסר: "אני לא הכתובת, שלום".