תנועת אומ"ץ פנתה ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה לבדוק חשדות לעבירות על החוק לכאורה של ראש עיריית חיפה יונה יהב והבעלים של רדיו חיפה דני נישליס.

כפי שחשפנו ב"העין השביעית" (1, 2, 3, 4), נישליס ממשיך להחזיק בתפקידו כיו"ר התאגיד העירוני אתו"ס (ארגון תרבות וספורט חיפה) בניגוד להוראות החוק, המחייבות אותו לעזוב לאלתר את התפקיד מרגע שהתפטר מתפקידו כחבר מועצת עיריית חיפה. נישליס נבחר בבחירות המוניציפליות האחרונות כחבר מועצה מטעם סיעתו של יהב, אולם אולץ להתפטר בעקבות אולטימטום של הרשות השנייה, שאיימה למכור את מניותיו ברדיו אם לא יעשה כן.

על-פי תקנות משרד הפנים, נישליס צריך לעבור הליך מינוי מחודש בוועדה למינויים של המשרד אם ברצונו להמשיך לכהן בדירקטוריון אתו"ס. "נישליס ממשיך כמובן באופן בלתי חוקי בתפקידו ועושה באתו"ס כבשלו תרתי משמע, הגם שטרם אושר בוועדה", כותב אריה אבנרי, יו"ר הנהלת אומץ, בפנייתו, וטוען כי אתו"ס גם מספקת עבודה לקרובי משפחתו של נישליס.

אבנרי מתייחס במכתבו גם למערכת הקשרים הענפה של יהב עם נישליס, שכללה שורה של מינויים לתפקידים עירוניים בכירים לאורך השנים, תוכנית רדיו אישית של יהב בתחנת רדיו חיפה וחסויות רבות של הרדיו לאירועים שבהם מעורבת העירייה.

כמו כן מזכיר אבנרי את נסיונותיו של ראש עיריית חיפה לחדש את ההתקשרות העסקית עם רדיו חיפה, חרף העובדה שהוראות החוק אוסרות התקשרות כזאת, כפי שפירסמנו כאן. "מיד עם התפטרותו [של נישליס], פנה ראש עיריית חיפה, יונה יהב , בצעד נדיר, בלתי ראוי ומדיף ריח רע, בישיבת מועצת העיר, והסביר לחברי המועצה מדוע הוא חושב שחברי המועצה צריכים לאשר ברוב של שני שלישים באופן חריג את ההתקשרות רטרואקטיבית של עיריית חיפה עם רדיו חיפה ומכאן ואילך הקשר העסקי ביניהם. כידוע, החוק אוסר כל קשר עסקי משך של 18 חודשים בין העירייה לבין חבר מועצה לאחר פרישת חבר המועצה".

אבנרי דורש "להורות על חקירה פלילית בכל הנוגע להעסקת דני נישליס כבעלים של רדיו חיפה על-ידי עיריית חיפה ולהורות על חקירה פלילית בגין קשרים עסקיים חמורים בעבר ובהווה של אתו"ס עם בני משפחת נישליס".

דני נישליס סירב בעבר להתייחס להאשמות אלה, ויונה יהב הכחיש את הטענות.