במשרד הפנים מעלימים עין מהוראות החוק ומאפשרים לדני נישליס, הבעלים והמנכ"ל של רדיו חיפה ועד לאחרונה חבר מועצת עיריית חיפה, להמשיך להחזיק בתפקיד יו"ר אתו"ס, החברה העירונית לתרבות וספורט, האחראית על הפקת מרבית אירועי התרבות בעיר. נישליס התפטר מתפקידו כחבר מועצת העירייה ביוני האחרון, בעקבות אולטימטום של הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, ולפיו אם לא יתפטר תיאלץ הרשות למכור את מניותיו שהוחזקו בנאמנות ברדיו, שהוא ממקימיו וממנהליו במשך כשני עשורים.

יונה יהב בפרסומת של רדיו חיפה, אוגוסט 2014

יונה יהב בפרסומת של רדיו חיפה, אוגוסט 2014

משרד הפנים מחייב הפרדה בתאגידים עירוניים בין חבר דירקטוריון שהוא "נציג עירייה" (כלומר חבר או עובד מועצה) לבין חבר דירקטוריון שהוא "נציג ציבור". על-פי החוק, נישליס היה אמור להתפטר מתפקידו כיו"ר דירקטוריון אתו"ס מטעם המועצה ולהגיש מועמדות נפרדת כ"נציג ציבור" (ואז לקבל אישור נפרד של ועדת המינויים במשרד הפנים). כך נכתב בסעיף 8 לתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד עירוני) 2006: "נציג עירייה בגוף המנהל של תאגיד עירוני יחדל לכהן [...] אם הוא חבר מועצת העירייה – במועד סיום כהונתה של המועצה שבחרה בו או במועד סיום כהונתו כחבר מועצה, לפי המוקדם". במקום זאת בחרו נישליס וראש העירייה יונה יהב בטקטיקה של השהיה, נמנעו מלהביא את הסוגיה לדיון בפני המועצה, השאירו את נישליס בתפקידו, ובמקביל העבירו החלטה במועצה להגיש בקשה למנותו כנציג ציבור, בלי שכל חברי המועצה הספיקו להצביע.

במשרד הפנים התעלמו עד כה משורה של פניות בנושא מ"העין השביעית" ומחברת מועצת עיריית חיפה עינת קליש-רותם, שפנתה לרותי שמואלי, מרכזת הוועדה לבדיקת מינויים בתאגידים מקומיים ביולי האחרון, וטענה כי המשך כהונתו של נישליס אינו תקין, וכי מועמדותו החדשה התקבלה במחטף. "יומיים לאחר עזיבתו של מר נישליס את מועצת העיר, ביום 1.7.14, התקיימה ישיבת מועצת עיר נוספת בה התבקשנו, חברי מועצת העיר, להצביע על מינויו ליו"ר תאגיד אתו"ס, הפעם כנציג ציבור", כותבת קליש-רותם.

חברת מועצת עיריית חיפה עינת קליש-רותם (צילום: חיים-בחיפה)

חברת מועצת עיריית חיפה עינת קליש-רותם (צילום: חיים-בחיפה)

"כשביקשתי לשאת דברים לפני ההצבעה ולהציג את השגותי, הושתקתי על-ידי ראש העיר מר יהב באמצע המשפט הראשון [...] הרוחות התלהטו באולם המליאה, עד כדי כך שראש העיר בחר להעביר את ההצבעה בלי שחברים רבים הספיקו להצביע, כמעט במחטף, אף על פי שלדברי היועץ המשפטי של העירייה, התנהלותו זו היתה חוקית. גם אם היתה חוקית – היא שיקפה לחץ גדול לרדת מהנושא ורצון לעבור לסדר היום במהירות". קליש-רותם לא קיבלה כל מענה לפנייה זו.

כאמור, במשרד הפנים סירבו עד השבוע להשיב לכמה פניות של "העין השביעית" בשאלה מדוע לא טרח המשרד לבחון את המשך העסקתו של נישליס בתפקיד, בהתאם להוראות החוק, ומדוע התעלם מהפניות של חברת המועצה קליש-רותם בעניין זה. השבוע ניאותה דוברת המשרד אפרת אורבך להשיב רק זאת: "הוועדה לבחינת כשירות מינוי נציגים בתאגידים עירוניים דנה במועמדותו של מר נישליס וטרם התקבלה החלטה סופית בעניינו. הוועדה בוחנת סוגיות שונות בנושא ובקרוב תדון בנושא ותתקבל החלטה".

מתשובת משרד הפנים עולה כי בוועדה לבחינת כשירות נציגים בתאגידים עירוניים כבר דנים ב"מועמדותו" של נישליס כאיש ציבור, בלי שנידונה כלל התפטרותו הנדרשת כחוק כנציג העירייה. משמעות ההודעה הזאת היא כי עד פרסום החלטתה של הוועדה, ימשיך נישליס לחלוש על אתו"ס, אחד הגופים העירוניים בעלי העוצמה הגדולה ביותר בחיפה, שדרכו עוברים קרוב ל-50 מיליון שקל בשנה.

כפי שחשפנו בעבר, כהונתו של נישליס כיו"ר אתו"ס בצד הניהול והבעלות על הרדיו יוצרת סבך של ניגודי עניינים אפשריים. בישיבת המועצה האחרונה ניסה ראש עיריית חיפה יונה יהב להעלות להצבעה את חידוש העברת חוזי הפרסום השנתיים לרדיו חיפה, בעלות של 100 אלף עד רבע מיליון שקל, אך ההצעה נפלה. במהלך הדיון ביקשה קליש-רותם לדעת מדוע מתנוסס לוגו של רדיו חיפה מעל שלטי חוצות של אירוע "עיר הבירה" לצד הלוגו של אתו"ס ושל עיריית חיפה, למרות הצהרות העירייה על הפסקת ההתקשרות העסקית בין הרדיו לעירייה. תשובת היועץ המשפטי של עיריית חיפה היתה: "לא יודע לענות לך על כך". אגב, את האירוע הנחה בנו של נישליס, דולב, העובד כאחד ממנהלי תחנת הרדיו של אביו.

דני נישליס, מתוך סרטון בחירות, אוגוסט 2013 (צילום מסך)

דני נישליס, מתוך סרטון בחירות, אוגוסט 2013 (צילום מסך)

האם נישליס נמנע מלהתפטר מאתו"ס ואוחז בקרנות המזבח כיוון שהוא חושש שוועדת המינויים של משרד הפנים תפסול את מינויו כ"נציג הציבור"? על-פי התקנות, קרבתו הפוליטית לראש העיר יונה יהב אכן אמורה להיות לו לרועץ: "מצאה ועדת המינויים כי למועמד לנציג העירייה בגוף המנהל של תאגיד עירוני מקרב הציבור יש זיקה אישית, עסקית או פוליטית לראש העירייה או למי מחברי מועצת העירייה, לא תאשר את מועמדותו אלא אם כן מצאה כי יש לו כישורים מיוחדים בתחומי פעולתו של התאגיד". נישליס, אם כן, צריך להוכיח "כישורים מיוחדים" המצדיקים את מינויו לדירקטוריון אתו"ס. לא נראה שפקעת ניגודי העניינים שהוא סוחב עימו נחשבת לכישור מיוחד לעניין זה.

מעיריית חיפה נמסר כי דני נישליס ממשיך לכהן כיו"ר אתו"ס, וכי בעירייה "ממתינים לדיון במועצת העיר בעניינו". לא נמסר מתי יתקיים דיון שכזה.