רסס פרשת חשבון הדולרים

חשיפה עיתונאית שתרמה למהפך הפוליטי בישראל ב-1977. באותה שנה כתב העיתונאי דן מרגלית שתי ידיעות, שהתפרסמו ב"הארץ", על אודות חשבון דולרים לא-חוקי שהחזיקו בארצות-הברית ראש הממשלה המכהן יצחק רבין ורעייתו לאה. בעקבות החקירה שנפתחה התפטר רבין. כמה חודשים אחר-כך הפסידה מפלגתו בבחירות, לראשונה מאז קום המדינהראו הרחבה