רסס פנזינים

שם גנרי לעיתון המיוצר בטכניקות זולות וזמינות, המופץ ללא כוונות רווח מיידיות ובמספר עותקים מצומצם. לעתים קרובות עשויים פנזינים להכיל תכנים בוטים, אישיים או כאלה שמחוץ לזרם המרכזי ראו הרחבה 

15.05.2017