רסס עין בינלאומית

מדור התקשורת הבינלאומית של "העין השביעית"

01.09.2002