רסס עין בינלאומית

מדור התקשורת הבינלאומית של "העין השביעית". רפי מן ואורחים