רסס מהפך

מונח שהפך למטבע לשון בעקבות הכרזתו של הקריין חיים יבין עם היוודע תוצאות הבחירות לכנסת התשיעית ב-17 במאי 1977 ראו הרחבה