המחלקה לדין בינלאומי של הפרקליטות הצבאית רסס - הכל