הועדה להתאמת המשפט לאתגרי החדשנות והאצת הטכנולוגיה (ועדת דוידי) רסס - הכל