רסס ארבע אמהות

תנועת מחאה. פעלה בעד יציאת צה"ל מלבנון וזכתה להד תקשורתי ניכר. ראה "הקיבוץ"