לקסיקון אנציקלופדי לתקשורת ועיתונות

י
יחד
דו-שבועון של התנועה הקיבוצית המאוחדת. נוסד ב-1979 כאיחוד העיתונים "בקיבוץ" ו"אגרת לחברים". הופק במרתף בית מזכירות התנועה הקיבוצית ברחוב דובנוב 10 בתל אביב. ב-1986 שונה שמו ל"קיבוץ" והחל להוציאו לאור בית ההוצאה "דבר". העורכת הראשית היתה דורית צמרת מקיבוץ בית השיטה