פעיל המחאה אופיר גוטלזון מבקש מבית-המשפט לדחות על הסף את הבקשה שהגיש יאיר נתניהו לקבלת צו למניעת הטרדה מאיימת. לדבריו, אין לבית-המשפט הישראלי כל סמכות לדון בעניין. מלבד זאת מכחיש גוטלזון את טענותיו של נתניהו ומציין כי לא סיפק להם שום הוכחה.

בשבוע שעבר הגיש בנו של ראש הממשלה בקשה לקבלת צו למניעת הטרדה מאיימת מצד גוטלזון, שפועל בארה"ב והינו אחד ממובילי UnXeptable, תנועת המחאה הבינלאומית נגד ההפיכה המשטרית בישראל. נתניהו טען, באמצעות עו"ד אוריאל (חור) ניזרי, כי גוטלזון רודף אחריו "בכל מקום בין אם בישראל ובין אם בעולם" וזאת תוך פגיעה בפרטיותו וסיכון ביטחונו האישי, אם כי לא תיקף זאת.

נתניהו הבן טען עוד כי מספר אנשים שהחלו לעקוב ולבלוש אחריו בשבועות האחרונים "הינם שליחים" של גוטלזון, שכן לאחרונה "התגלה" שהוא "נתן להם אף את כרטיס האשראי שלו בכדי שיוכלו לממן את שהייתם בסמוך למבקש בכל מקום בעולם". נתניהו הבן לא צירף גם לקביעה זו שום אסמכתא.

מחר אמור להתקיים דיון בבקשה ולקראתו הגיש היום גוטלזון את תגובתו, וזאת באמצעות עורכי-הדין גבי לסקי וגונן בן-יצחק (נגדו קיבל נתניהו הבן לפני כחודשיים צו הרחקה למניעת הטרדה מאיימת).

גוטלזון מבהיר כי הוא מתגורר ועובד בארה"ב ובעל אזרחות אמריקאית וכי נודע לו על הבקשה של נתניהו הבן "מתוך פרסומים בתקשורת". לדבריו, לנוכח העובדה שגם נתניהו הבן חי בימים אלה בארה"ב וכי המעשים שבגינם הוגשה הבקשה התרחשו בפוארטו-ריקו ובמיאמי, אין לבית-המשפט הישראלי כל סמכות לדון בבקשה ויש לדחותה על הסף.

בנוסף מציין גוטלזון כי נתניהו הבן "לא הביא ולו בדל ראייה לפיה קיימת אפשרות עתידית שמצדיקה מתן סעד לפי חוק למניעת הטרדה מאיימת" וכי ממילא הוא מכחיש מכל וכל את טענותיו.

"המשיב לא פירט מה הסעד שהוא מבקש, וטענתו המופרכת לפיה 'המבקש או מי מטעמו רודף אותו בכל העולם' הינה טענה שמקומה במסגרת הרפואית ולא במסגרת המשפטית", טוען גוטלזון.

51892-08-23