קיומו של חוזה סודי בין בנימין נתניהו לאשתו שרה במסגרתו מוענקות לה סמכויות שלטוניות היה בגדר שמועה, עד שאדם בשם דוד ארצי הצהיר בשנה שעברה כי ראה את החוזה במו עיניו. כעת מתברר כי לפני שיצא לציבור, קיבל התחייבות כי הוצאותיו המשפטיות במקרה של תביעה יכוסו, עד לגובה של 100 אלף דולר. מקור ההתחייבות עדיין אינו ידוע.

בשנה שעברה פרסם ארצי סרטון שבו הוא מתאר באזני דן רביב כיצד ב-1999 נפגש עם עו"ד דוד שמרון, קרוב משפחתו ומקורבו של נתניהו, והלה הראה לו חוזה שערך בין בני-הזוג נתניהו בעקבות החשיפה המתוקשרת של רומן מחוץ לנישואים שניהל נתניהו, עם אשה בשם רות בר. בחוזה, טען ארצי, התחייב נתניהו התחייבויות שונות, בין היתר לתת לאשתו זכות וטו במינויים בכירים במערכת הביטחון וזכות להשתתף בדיונים סודיים.

ארצי כבר הצהיר בעבר כי מאחורי הפצת הסרטון עומדת "קבוצה של קצינים לשעבר בצה"ל", המקורבים לרביב, וטען כי חתם עמם על חוזה המעניק לו "הגנה משפטית". כעת מתברר כי טרם פרסם ארצי את הסרטון ובו טענותיו לגבי החוזה בין בני-הזוג נתניהו הוא אכן קיבל לידיו, בפברואר 2021, מכתב ממשרד עורכי-הדין גלוזמן, חוברס, להט ושות', שבו מובהר כי המשרד "מחזיק בידיו כתב התחייבות בלתי חוזר אליו מצורף כתב הוראות" ולפיו המשרד מתחייב:

1. לממן הוצאות הגנה משפטית וכן שיפוי כל סכום שייפסק, ככל שייפסק, במסגרת תביעה אזרחית אשר תוגש, ככל שתוגש כנגדך בישראל, בגין גרסתך ביחס להסכם שערך עו"ד דוד שמרון בין בנימין נתניהו לבין שרה נתניהו (להלן: 'הגירסה') וזאת עד לתקרת השיפוי כהגדרתה להלן (להלן: 'השיפוי המשפטי'). ההתחייבות לשיפוי המשפטי ניתנה בכפוף לכך שהגרסה תיחשף לציבור עד ליום 31.12.2021.

2. השיפוי המשפטי מוגבל לסכום של עד 100,000 דולר (מאה אלף דולר) (לעיל ולהלן: 'תקרת השיפוי').

3. ככל שיידרשו סכומים נוספים מעבר לתקרת השיפוי, יפעלו לגיוס כספים מתורמים נוספים ו/או לפתיחת גיוס המונים אשר מטרתו גיוס תרומות נוספות מהציבור".

עו"ד דן להט, מהשותפים במשרד, חתום על המכתב שמוען לארצי.

כפי שניתן לראות, המשרד מתחייב בפני ארצי לא רק לשיפוי של 100 אלף דולר אלא גם לפעול לגיוס כספים נוספים במקרה שיחויב בפיצוי גבוה יותר. ההתחייבות מותנית בכך שארצי יפרסם את גרסתו עד סוף דצמבר 2021. בפועל, הוא המתין זמן קצר, פרסם כבר במרץ אשתקד, ומיד נתבע על-ידי שמרון, שדרש פיצוי של 425 אלף שקלים.

בכתב התביעה הכחיש שמרון, באמצעות עו"ד שאול שמרון, את קיומו של החוזה וטען כי הפרסום מוציא את דיבתו. בכתב ההגנה שהגיש, באמצעות עו"ד ליעד ורצהיזר, טען ארצי בין היתר להגנת אמת דיברתי ועמד על כך שגרסתו נכונה.

עוד עולה מתצהיר התשובות לשאלון שהעביר ארצי לשמרון כי צילומי הסרטון נערכו ב-24.12.2019 וב-1.1.2020. כמו כן מצהיר ארצי כי נפגש עם שמרון בתחילת 2020 וכי עמד בקשר עם העיתונאי בן כספית בנוגע לפגישה זו. כספית חשף בעבר כי שוחח עם ארצי על החוזה עוד קודם לפרסם ואף שלח אותו בתחילת 2019 לבדיקת פוליגרף, שמצאה כי הוא דובר אמת.

כתב השיפוי נחשף כעת, במסגרת הליכי גילוי מסמכים, לקראת דיון בהליך שהתקיים היום (11.9). לפי פרוטוקול הדיון טענה עו"ד ורצהיזר כי ארצי אינו יודע ממי כתב השיפוי. השופט זכריה ימיני פנה אליה בשאלה "האם ארצי הוא למעשה 'קוף'?" ועל כך השיבה באת-כוחו בשלילה.

השופט ימיני קבע כי "אכן מוזר הדבר שצד ג' מוכן להתחייב לשלם שכ"ט עו"ד לנתבע כאשר מדובר בתביעה נגד הנתבע עצמו ולא ידוע מה הקשר או מה העניין של אותו צד ג' עלום להליך". עם זאת החליט השופט כי לעו"ד שמרון תישמר הזכות לשאול את ארצי על כך בחקירה נגדית.

37977-03-21