עו"ד בעז בן-צור, סנגורו של ראש הממשלה לשעבר ונאשם מספר 1 במשפט המו"לים בנימין נתניהו, השלים היום (14.6) את חקירתו הנגדית של עד המדינה שלמה (מומו) פילבר, בשעתיים שהוקדשו ברובן להפרכת האפשרות כי "פגישת ההנחיה" של פילבר עם נתניהו התקיימה בשבועיים שקדמו לכניסתו לתפקיד מנכ"ל משרד התקשורת.

לפי כתב האישום, "זמן קצר מאוד לאחר אישור מינויו של פילבר" לתפקיד מנכ"ל משרד התקשורת, זימן אותו נתניהו לפגישה ובה הנחה אותו להיטיב עם שאול אלוביץ'. אלוביץ', אז בעל השליטה בחברת בזק וכיום נאשם מספר 2 במשפט המו"לים, התלונן בפני נתניהו על היחס של משרד התקשורת לחברת בזק ונתניהו ביקש מפילבר לשנות את הגישה. היחס המיטיב של פילבר לבזק הוא, לפי כתב האישום, התמורה שסיפק נתניהו לאלוביץ' בגין הזכות להתערב בתכנים ובמינויי בכירים באתר "וואלה", שהשתייך אז לקבוצת בזק והיה אף הוא בשליטתו של אלוביץ'.

כבר ביום החקירה הנגדית השני של עו"ד בן-צור, לפני מעט יותר מחודש, ריסק הסנגור את האפשרות ש"פגישת ההנחיה" התרחשה בימים שלאחר מינויו של פילבר לתפקיד, כפי שנטען בכתב האישום. לא רק פילבר השתכנע בכך, גם הפרקליטות ביקשה לתקן את כתב האישום ולמחוק את השורה בדבר מועד הפגישה, אך נדחתה על-ידי השופטים.

עו"ד בעז בן-צור, סניגורו של נתניהו (מימין) ועו"ד ז'ק חן, סניגורו של שאול אלוביץ', ביהמ"ש המחוזי בירושלים, 14.6.22 (צילום: יונתן זינדל)

עו"ד בעז בן-צור, סניגורו של נתניהו (מימין) ועו"ד ז'ק חן, סניגורו של שאול אלוביץ', ביהמ"ש המחוזי בירושלים, 14.6.22 (צילום: יונתן זינדל)

היום בחן עו"ד בן-צור את הימים שקדמו למועד הנקוב בכתב האישום, ועבר עליהם, יום אחר יום, מהרגע שבו נודע לפילבר כי נתניהו החליט על מינויו לתפקיד, ב-22.5.2015, ועד ליום שבו אושר מינויו רשמית, ב-7.6.2015.

בסיום יום החקירה אתמול נקב עו"ד בן-צור בתשעה סימנים שפילבר נתן לפגישת ההנחיה: היא התקיימה לאחר המינוי; היא כללה את החתמת נתניהו על מכתב שמתיר לו לצאת לחופשה (כלומר עדות נוספת לכך שהתקיימה לאחר המינוי ולא לאחר ההכרזה עליו); היא התקיימה לאחר ישיבת ההנהלה שכינס פילבר במשרד התקשורת ב-7.6; ראש הסגל של נתניהו נכנס ויצא ממנה; היא נערכה בחדרו של נתניהו בלשכת ראש הממשלה בירושלים; היא היתה פגישה מסודרת שאליה זומן פילבר מראש; היא התרחשה בשעות הערב; היא ארכה כ-10-20 דקות; והיא עסקה ברובה בעולם המדיה, כלומר בתקשורת במובן העיתונאי של המילה, ורק בסופה כללה את ההנחיה של נתניהו להיטיב עם אלוביץ'.

שלושת הסימנים הראשונים ממילא אינם מתקיימים אם הפגישה מתרחשת לפני המינוי הרשמי של פילבר לתפקיד, מה שגם שפילבר עדיין דבק בגרסתו כי הפגישה התקיימה לאחר המינוי הרשמי, ובכל זאת עבר עו"ד בן-צור על כל המועדים האפשריים כדי להראות שגם מרבית הסימנים האחרים אינם מעידים על קיומה של "פגישת ההנחיה" בשבועיים שלפני המינוי הרשמי.

נתניהו בלשכת ראש הממשלה, 30.12.2015 (צילום: מארק ישראל סלם)

רה"מ בנימין נתניהו בלשכת ראש הממשלה, 30.12.2015 (צילום: מארק ישראל סלם)

ביום שישי ה-22.5.15 פילבר נפגש עם נתניהו. עו"ד בן-צור הציג הודעה ששלח באותו היום פילבר לאורן הלמן, סמנכ"ל בחברת החשמל, ובה כתב: "הבוס זימן אותי היום והודיע לי פורמלית על המינוי. סוף מוצלח לשבוע סוער". לדברי עו"ד בן-צור זו אינה יכולה להיות "פגישת ההנחיה" שכן היא מתרחשת בצהריים ולא בערב, כפי שפילבר זכר. עו"ד בן-צור נסמך לצורך כך על העובדה שמדובר ביום שישי, אך גם על יומן נתניהו, שנחשף לציבור לאחר מאבק עיקש של שנים (שהובילו עיתון "הארץ" ועמותת הצלחה) וגם זאת כשהמידע שמופיע ביומן חלקי מראש ומושחר בדיעבד.

לפי היומן שנתניהו נאלץ לחשוף, בין השעות 11:30 ל-13:00 ב-22.5.15 נתקיימה פגישה בינו לבין פילבר ואופיר אקוניס, שנועד לקבל אז את הסמכויות על חוק רשות השידור. פילבר אישר לסנגור כי מרבית הסימנים שבהם נקב לא מאפיינים את הפגישה הזו, ועו"ד בן-צור המשיך הלאה.

ב-23-24 במאי, אמר עו"ד בן-צור, אין כל אינדיקציה לפגישה עם נתניהו וממילא מדובר ביום שבת ובחג השבועות. פילבר, יהודי שומר שבת, אישר כי לא היה מגיע לפגישה במועדים אלה.

לפי איכוני מכשיר הטלפון של פילבר, ב-25.5 אפשר שהיה באזור לשכת ראש הממשלה, אולם עו"ד בן-צור הציג התכתבויות של עד המדינה עם ראש הלשכה שרן מיום קודם לכן ומבוקרו של אותו היום ומהם עולה כי השניים קבעו להיפגש, ככל הנראה בכנסת.

רה"מ בנימין נתניהו במשרד ראש הממשלה, 7.12.2015 (צילום: הדס פרוש)

רה"מ בנימין נתניהו במשרד ראש הממשלה, 7.12.2015 (צילום: הדס פרוש)

עו"ד בן-צור הסתמך פעם נוספת על היומן החלקי והמושחר של נתניהו כדי להראות שאין בו כל עדות לפגישה עם פילבר. אחרי שהשופטים העירו כי היומן של נתניהו כמעט בלתי קריא התנצל בא-כוחו של נתניהו והבהיר כי העותק שנחשף באופן חלקי ומושחר לציבור, לאחר שראש הממשלה הערים קשיים מרובים כדי לדחות את החשיפה עד כמה שניתן, הוא היחיד שברשותו.

עו"ד בן-צור סייג והזכיר כי אפשר שתחת ההשחרות הרבות ביומן מסתתרת באותו היום פגישה עם פילבר אבל לדבריו גם כך מרבית הסימנים שבהם נקב עד המדינה לא מתממשים במועד זה. פילבר הסכים.

ב-26.5 מכשיר הטלפון של פילבר כלל לא אוכן באזור ירושלים אך ב-27.5 הנתונים מלמדים כי לא ניתן לשלול ששהה באזור לשכת ראש הממשלה בין שתיים בצהריים לתשע בערב. ואמנם, לפי היומן של ראש הממשלה פילבר נפגש איתו פעמיים באותו היום. פגישה אחת בין 17:30 ל-18:30 בהשתתפות אקוניס ושרן ופגישה נוספת בין 20:30 ל-21:00 בהשתתפות שרן ואמיר גילת, יו"ר רשות השידור לשעבר.

עו"ד בן-צור הציג מחקרי תקשורת המלמדים כי סביר ששתי הפגישות ביומן אכן התרחשו בפועל, שכן מכשיר הטלפון של פילבר דמם בין השעות 16:56 לבין 18:21. הודעות נכנסו, אך הוא לא השיב. רק אחרי 18:21 השיב ברצף להודעות שקיבל. באופן דומה הופסק השימוש במכשיר בין 20:30 ל-21:00, מועדי הפגישה השנייה באותו היום. עו"ד בן-צור אף הציג לפילבר התכתבות שלו עם בתו דנה בקבוצה המשפחתית שבה היא מתלוננת שהוא לא חוזר אליה ("ממש מעליב העניין הזה שאתה לא עונה"), וכשבסופו של דבר השיב לה הסביר כי היה בפגישה עם נתניהו.

פילבר אישר לשאלת הסנגור כי לאור זהות המשתתפים האחרים שהוזכרו ביומן הרי ש"בסבירות גבוהה" שהפגישות במועד זה עסקו ברשות השידור, כלומר לא בשוק המדיה באופן כללי כפי שזכר שהתרחש ב"פגישת ההנחיה".

רה"מ בנימין נתניהו במשרד ראש הממשלה, 14.6.2015 (צילום: הדס פרוש)

רה"מ בנימין נתניהו במשרד ראש הממשלה, 14.6.2015 (צילום: הדס פרוש)

בין ה-28.5 ל-31.5 מכשיר הטלפון של פילבר לא אוכן בירושלים, אך ב-1.6 שוב אוכן באזור בשעות הצהריים ואחר הצהריים המוקדמים. עו"ד בן-צור שב ונדרש ליומן החלקי והמושחר של נתניהו כדי להראות שלא מופיעה בו שום פגישה עם פילבר במועד זה. לעומת זאת, הוסיף, ישנן התכתבויות של פילבר עם איתן צפריר, ראש המטה של נתניהו במשרד התקשורת, שמעידות כי קבעו להיפגש במועד זה בירושלים.

ב-2.6 שוב לא אוכן מכשיר הטלפון של פילבר בירושלים אך ב-3.6 הוא מאוכן באזור לשכת ראש הממשלה בין השעות 19:34 ל-23:47. מחקרי התקשורת מעלים כי הטלפון של פילבר דמם באותו הערב במשך כ-4 שעות, בין 19:43 ל-23:25. עו"ד בן-צור הדגיש בפני העד כי פגישה של ארבע שעות אינה דומה לפגישה של כ-10-20 דקות כפי שזכר את "פגישת ההנחיה" אך השופטת רבקה פרידמן-פלדמן התערבה ושאלה: "זה אומר שיש פגישה אחת ארוכה?".

"כשנכנסים לאקווריום", כלומר לאזור הסטרילי שמקיף את נתניהו במשרדו, "משאירים את הטלפון בחוץ", השיב פילבר.

השופטת שוב שאלה האם הפסקת פעילות הטלפון ל-4 שעות מעידה על פגישה אחת ארוכה. "זה לא חייב להיות", השיב פילבר, "זה יכול להיות שהוא בפגישה ארוכה ואנחנו ממתינים בחוץ".

פילבר הסביר כי בעוד "כל אדם רגיל" מתבקש להשאיר את המכשיר הרחק מהישג יד בכניסתו לאקווריום, "המקורבים כן מכניסים טלפון לחדרו של ראש הלשכה"

תשובה זו של עד המדינה עוררה תכונה בקרב ספסלי הסנגורים, ולאחר שהשופטת פרידמן-פלדמן היסתה אותם ושבה ושאלה את העד את אותה השאלה הוא שינה את תשובתו. לדבריו, הפסקת פעילות של המכשיר לארבע שעות מעידה "לרוב" על פגישה אחת ארוכה "מסיבה אחת פשוטה, שאם אני ממתין והזמן עובר אתה כן יוצא החוצה וכן עונה לטלפונים". פילבר הסביר כי בעוד "כל אדם רגיל" מתבקש להשאיר את המכשיר הרחק מהישג יד בכניסתו לאקווריום, "המקורבים כן מכניסים טלפון לחדרו של ראש הלשכה", כך שהם יכולים בזמן ההמתנה לגשת ולהשתמש בו.

לאחר שאנשי צוותו של עו"ד בן-צור, עורכי-הדין כרמל בן-צור וישראל וולנרמן, לחשו על אוזנו, העיר הסנגור הבכיר כי בגרסתו של פילבר הפגישה שבה קיבל את ההנחיה היתה פגישה שבה נכנס ללשכת ראש הממשלה ויצא ממנה בתוך זמן קצר. פילבר אישר שכך הוא זוכר את הדברים.

"גברתי", פנה העד לשופטת, "אפשר לחדד ולהגיד שהפגישות ב-4 עיניים ביני לבין נתניהו הן תמיד מאוד קצרות ותכליתיות. בפגישות רחבות הוא מתנהל אחרת, הוא נותן לכולם לדבר, עושה סבב מסודר. פגישות בפורומים רחבים יכולים לקחת הרבה יותר זמן".

עו"ד בן-צור ניסה לשכנע את פילבר כי הפגישה הזו, הארוכה מאוד, עסקה בענייני התאגיד ורשות השידור וזאת על סמך הודעה ששלח יומיים לאחר מכן לדוד האן, המפרק של רשות השידור, שבה כתב "דיברתי עם רוהמ בנושא ביום רביעי. מקווה להיכנס פורמלית בראשון ולפעול בהקדם". פילבר הסכים כי סביר שהפגישה הארוכה עסקה בנושאי רשות השידור והתאגיד.

ביומן של נתניהו אין כל זכר לפגישות בנושאי רשות השידור, התאגיד, עולם המדיה או הטלקום באותו היום. למעשה, ביומן ראש הממשלה החלקי והמושחר לא מופיעה באותו היום כל פגישה עם פילבר. ב-16:45 נקבעה לנתניהו פגישה עם סגן השר יעקב ליצמן, ב-17:00 פגישה עם יו"ר הקונגרס של ברזיל, ב-18:15 פגישה עם היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט וב-19:30 פגישה עם ח"כ דוד ביטן.

בניגוד למקרים הקודמים, עו"ד בן-צור לא הציג לעד ולבית המשפט את העמוד הרלוונטי מיומנו החלקי והמושחר של מרשו. ממילא לא עלו טענות בדבר מהימנות ההסתמכות על היומן לגבי מועדי ומשתתפי הפגישות האחרות.

בימים שלאחר מכן, ה-4-6.6.15 לא אוכן מכשיר הטלפון של פילבר בירושלים, וב-7.6 כבר אושר מינויו באופן רשמי.

"לא היה שלב שאולי הסתודדתם בצד?", שאל השופט. "לא", השיב פילבר

במילים אחרות, ב-27.5 וב-3.6 נפגש פילבר עם נתניהו בלשכתו, כפי שתיאר בגרסתו ל"פגישת ההנחיה", אך בשני המקרים הביקורים שלו בלשכה היו, ככל הנראה, ממושכים, וזאת בניגוד לזיכרונו כי הוזמן לפגישה קצרה ויצא אחריה, וככל הנראה בשני המקרים נושא הדיון לא היה עולם המדיה באופן כללי אלא רשות השידור והתאגיד.

"האם היו פגישות אחרות, שאולי לא נשאלת עליהן, באותה תקופה?", שאל השופט משה בר-עם.

"לא שאני זוכר", השיב פילבר.

"בפגישות הללו תמיד נכח גורם נוסף?", שאל השופט.

"בדרך כלל כן", השיב פילבר.

"לא היה שלב שאולי הסתודדתם בצד?", שאל השופט.

"לא", השיב פילבר.

"אם היתה שיחה בינך לנתניהו באחת הפגישות אותו גורם היה שומע?", שאל השופט.

"כן", השיב פילבר.

"יותר מזה", הוסיף העד, "בפגישת ההנחיה אני זוכר שנכנסתי אליה כמוזמן לפגישה במועד מסוים, היתה את ההתנהלות של הדקות הראשונות ואחר כך עברנו לשבת. הייתי מוזמן לפגישה ב-4 עיניים, מה שנקרא פ.ע".

סוג של קיצור

בשולי הדיון שב וחקר עו"ד בן-צור את פילבר על יחסו של נתניהו למו"לים, הפעם עם דגש עם אלי עזור, בעל השליטה בקבוצת הג'רוזלם-פוסט, שכוללת בין היתר שלל תחנות רדיו אזוריות ואת העיתונים "ג'רוזלם פוסט" ו"מעריב", זאת לצד שליטתו בערוצי הספורט של חברת צ'רלטון.

"קצת יותר משמעותי מוואלה", הגדיר זאת עו"ד בן-צור ופילבר מיד אישר.

עו"ד בן-צור הפנה את פילבר לאחת מחקירותיו ברשות ניירות ערך, במועד לפני שהפך לעד מדינה, שבה סיפר בהקשר של אלי עזור כיצד נתניהו היה שולח אליו מפעם לפעם אנשים ש"באים אליו, משגעים לו את השכל". "הוא מדרדר אותם, הוא מגלגל אותם", אמר פילבר, והסביר כי האנשים המדורדרים והמגולגלים הללו היו מגיעים בסופו של דבר אליו.

אלי עזור (צילום: מרים אלסטר)

אלי עזור (צילום: מרים אלסטר)

"אלי הוא מו"ל", הסביר פילבר לחוקרים, "יש לו אינטרס עם משרד התקשורת, עכשיו נתניהו עושה את ההפרדה בדרך כלל ואז כשמתחילים להגיד לו 'תשמע, אני צריך ככה, אני צריך...' הוא אומר 'תיפגש עם מומו'".

בחקירתו בבית-המשפט, במענה לשאלת השופט בר-עם, שלל פילבר כי נתניהו שלח אליו אנשים עם הבטחה כלשהי ליחס מועדף. "הקוד ביני לבינו, אפרופו קודים", אמר פילבר תוך שהוא מכוון למילה שקיבלה משמעות יתרה באחד מימי הדיונים הקודמים, "הוא שברגע שהוא שולח מישהו שאומר לי 'דיברתי עם ראש הממשלה והוא ביקש שאדבר איתך' אני מבין שאני צריך לתת לו יחס טוב, להקשיב לו ,לתת לו את יומו".

השופט בר-עם תהה האם משמעות ההפניה היא שאותו גורם מקבל טיפול ממנכ"ל משרד התקשורת אישית ו"לא מפנים אותו לגורמים הרלוונטיים בתחתית הסקאלה".

"זה כל כך טיפוסי ישראלי הקטע הזה של הקשרים והפרוטקציות", השיב מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר, "וכן, זה קיים גם במערכת הממשלתית לא מעט פעמים. אנשים שמכירים פוליטיקאים או בכירים מנסים ללכת לבכיר ביותר".

"סוג של קיצור", אמר השופט בר-עם.

"קיצור תורים, או לטפל בזה קצת יותר עם תשומת לב", השיב פילבר.

"וזה שכיח", אמר ברעם.

"כן, זה מקובל", השיב פילבר. "עבדתי עם לא מעט שרים ולא היה אחד שלא ראיתי אצלו את זה".

פילבר הזכיר כי הרבה מאוד ממפוטרי רשות השידור פנו לראש הממשלה באותה תקופה בניסיון לשריין לעצמם עבודה בתאגיד השידור ונתניהו הפנה אותם אליו. "ישבתי עם כל אחד מהם, שמעתי את התלונות והעברתי למבקר המדינה", אמר פילבר.

"אני מדבר על גורמים בעלי השפעה במשק", הבהיר השופט בר-עם.

"ראינו את המקרה של חיים סבן", השיב פילבר, תוך שהוא נוקב בשמו של מי שהיה בתקופה הרלוונטית בעל השליטה בפרטנר, וניהל עם נתניהו ואיתו שיחות קבועות בניסיון לקדם את האינטרסים שלו במשרד. "דוגמה קלאסית של מישהו שמשתמש בנגישות שלו לרה"מ בשביל לטפל בעניינים העסקיים שלו", הגדיר פילבר את סבן.

עו"ד בן-צור, סנגורו של נתניהו, העיר בשלב זה כי המפוקחים של משרד התקשורת אינם כלל אזרחי מדינת ישראל אלא מספר מצומצם של חברות שמקבלות מהמשרד שירות. פילבר אישר.

"זה לא ניתוח לב פתוח שצריך לקדם מול שמונה מיליון איש", אמר פילבר, "גם העדתי שכשראש הממשלה מבקש ממך לטפל בסוגיה של מישהו זה עולה בעדיפות".

"זה לא אומר שהטיפול יהיה...", שאל השופט בר-עם.

"לא", השיב פילבר, "אני אף פעם לא חרגתי מהצד המקצועי".

"ולא התבקשת", שאל השופט בר-עם.

"ממש לא", השיב פילבר. "כשמישהו פנה לראש הממשלה והוא הפנה אותו אלי אני מבין שאני צריך לתת לו את יומו, להיפגש איתו פנים אל פנים ולא בשיחת טלפון, כן לוודא שמישהו מטפל ובודק ולתת לו תשובה עניינית וזה. אף פעם לא היה בשום מקרה, על זה הקפדתי, שבגלל שראש הממשלה אמר, עשיתי משהו שלא חשבתי שהוא נכון מקצועית".

בהמשך החקירה, בתשובה לשאלת עו"ד בן-צור על דבריו של פילבר ברשות ני"ע לפיהם נתניהו "עושה את ההפרדה" במקרים שפונים אליו גורמים שלהם הוא אומר "תיפגש עם מומו", הבהיר עד המדינה כי ההפרדה היא "בין זה שהוא קורא לעזור ויכול לתת לו על הראש ו'למה אתה לא עושה ככה וככה'" (בשבוע שעבר העיד פילבר כי שמע מעזור שנתניהו נזף בו על היחס הביקורתי אליו בכלי התקשורת שבבעלותו), "לבין כשעזור אומר לו 'יש לי בעיה עם המשדרים ברדיו האזורי' והוא אומר לו 'לך למומו'".

זו, בתמצית, מהות גרסת ההגנה בפרשה המכונה "תיק 4000". נתניהו אולי שמע תלונות מאלוביץ' על היחס של משרד התקשורת לבזק, אבל עשה הפרדה מלאה בין הטיפול בעניין זה לבין הדרישות שלו (ושל משפחתו) מבני הזוג אלוביץ', להטות את הסיקור באתר "וואלה" של בזק.

פילבר, שטען כי נתניהו עושה את ההפרדה הזו בחקירה שבה עדיין לא היה עד מדינה, התעקש על כך גם היום, בבית-המשפט, כשהוא לכאורה עד מטעם התביעה שנועד לסייע לה להוכיח את עסקת השוחד בין הנאשמים.

בסיומה של החקירה הנגדית של עו"ד בן-צור הודיעה עו"ד יהודית תירוש, מנהלת מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה, כי עליה להיערך מחדש לחקירתה החוזרת לאור העובדה שעו"ד בן-צור חקר על אותם הנושאים שבכוונתה לחקור את פילבר.

בשל זאת הסתיים הדיון כשעתיים לאחר שהחל עם החלטה כי עו"ד תירוש תתחיל לחקור את פילבר בחקירה חוזרת רק מחר.

67104-01-20

משפט המו"לים

להורדת הקובץ (PDF, 1022KB)