איגוד רופאי בריאות הציבור מצטרף למתנגדים לצעדים שבהם נקטה הממשלה לטיפול במשבר הקורונה. עד כה התמקדה הביקורת בפן הדמוקרטי והחוקי של האישור הרחב למעקב פולשני של המשטרה והשב"כ, ובאיזון בין הזכות לפרטיות והחובה למינהל תקין לבין הרצון להילחם במגפה, אולם כעת מסביר האיגוד, הפועל במסגרת ההסתדרות הרפואית (הר"י), כי צעדים אלו עלולים דווקא לסכן את בריאות הציבור.

בתחילת השבוע אישרה הממשלה למשטרה ולשב"כ לעקוב ולאסוף מידע על אזרחים חולים בקורונה או חייבים בבידוד, תוך שהיא עוקפת את הכנסת על-ידי שימוש בתקנות לשעת חירום. לפי התקנות שאושרו יכולה המשטרה לאסוף נתוני מיקום מחברות הסלולר ללא צו שופט, ואילו השב"כ יכול לאסוף נתונים דיגיטליים מגוונים, למעט תוכן שיחות, בכלים אגרסיביים שהיו מיועדים עד כה אך ורק למלחמה בטרור.

באמצעות שימוש בכלים אלו מתכוון משרד הבריאות לשרטט את מפות התנועה של חולים בקורונה כדי להודיע לכל מי ששהה בקרבתם כי עליו להיכנס לבידוד, וכדי לאכוף את הבידוד על מי שהורו לו לשהות בבידוד. שורה של ארגונים, פעילים ומומחים התנגדו לצעדים שנקטה הממשלה בטענה שהם פוגעים בפרטיות באופן בלתי מידתי, נעשים באופן בלתי שקוף וללא פיקוח פרלמנטרי, מייצרים מאגר מידע רגיש ומכשירים התנהלות דרקונית תקדימית.

פרופ' חגי לוין, יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור (צילום מסך)

פרופ' חגי לוין, יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור (צילום מסך)

מנגד טענו הממשלה, היועץ המשפטי לממשלה והשב"כ כי הצעדים נדרשים לצורך מלחמה בקורונה. אלא שלפי איגוד רופאי בריאות הציבור, בראשותו של פרופ' חגי לוין, חקירה אפידמיולוגית דיגיטלית דווקא עלולה לסכן את בריאות הציבור. לוין הוא מומחה לאפידמיולוגיה ולשעבר ראש מסלול בריאות וסביבה בבית-הספר לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית והדסה, וראש מדור אפידמיולוגיה בענף בריאות הצבא.

ועד איגוד רופאי בריאות הציבור מזהיר כי "שימוש בכלים דיגיטלים אוטומטים לחקירה אפידמיולוגית והטלת חובת הסגר על מגעים עלולה לסכן את בריאות הציבור". לפי הודעת האיגוד, "משרד הבריאות, בשיתוף השב"כ והמשטרה, עושה שימוש בכלים תקדימיים בעלי פוטנציאל נזק, ללא שהתקיים דיון מקצועי וציבורי נאות [...] השימוש בכלים דיגיטלים מעלה לא רק שאלות אתיות קשות שיש ללבנן, אלא גם שאלות מקצועיות".

הודעת האיגוד נשלחת על רקע התחלת השימוש בכלי המעקב והודעת דובר משרד הבריאות מהערב שלפיה נשלחו למעלה מ-400 הודעות אוטמטיות בקשר למגעים של מאובחני קורונה. לפי האיגוד, מדיניות הממשלה מולידה כמה סיכונים. ההתקשרות באמצעות הודעות פותחת פתח לכאוס של ממש בשל הקלות שבה ניתן לשלוח הודעות SMS כוזבות, וכפי שחווינו באופן מוחשי בעת מערכות הבחירות האחרונות.

בנוסף, נתוני המיקום מאתרים מכשירי טלפון, ולא בני אדם, כך שייתכן כי הודעה תישלח לאדם שאינו בהכרח מי שהחזיק במכשיר בזמן שהיה בקרבת אדם חולה. מה עוד שכלל לא ידוע אם הבדיקה שתתבצע מוכיחה שאדם כלשהו היה במגע הדוק עם חולה לפי ההגדרה האפידמיולוגית המקובלת. וממילא, הסגר למי שבא במגע לא הדוק עם חולה כלל אינו יעיל בשלב שבו אנחנו נמצאים, שבו כבר יש העברה בקהילה.

עוד מציינת הודעת האיגוד כי "האופן שבו הוטמע הכלי, במחטף ותוך התעלמות מהשגות של רופאים אפידמיולוגים וגורמים משפטיים, פוגע באמון הציבור. אנו מטילים ספק בשימוש בכלים חדשים ובלתי מוכחים, בעוד שדרך המלך המקובלת של חקירה אפידמיולוגית בעזרת כוח אדם מיומן איננה זוכה לקשב הראוי.

"הצעתנו לתגבור צוותי החקירה האפידמיולוגיים הנמצאים בעומס כבד, נענתה בשלילה בשל 'חוסר בתקציב'. יצוין כי עד אתמול, הנחיות משרד הבריאות עיכבו ללא צורך את החקירות האפידמיולוגיות כאשר התנו דיווח של התוצאה לרופא המחוז באישור מקדים של מנכ"ל משרד הבריאות (שאיננו רופא) ובעדכון שר הבריאות".