ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום בוועידת ישראל לעסקים של "גלובס" לבדיקה שכביכול בוצעה על-ידי אתר "העין השביעית". נתניהו טען כי הבדיקה מצאה שסיקורו באתר "וואלה" בתקופה שבה נשלט האתר על-ידי שאול אלוביץ' היה שלילי, בדיוק כפי שהסיקור היה שלילי בשנים שלפני שליטת אלוביץ'.

דבריו של נתניהו אינם נכונים. באתר "העין השביעית" לא בוצעה בדיקה מהסוג שנתניהו תיאר. האתר ביצע בדיקה אחרת, והיא לא העלתה את הממצאים שנתניהו ציין, אלא ממצאים שונים. באופן לא מקרי, הסילופים של נתניהו לאמת, הפערים בין מה שאמר לבין המציאות, משרתים אותו להצדקת הטענה כי אין כל בסיס להאשמות נגדו ב"תיק 4000".

"מה זה פרשת 4000? אני נתתי הטבות מיוחדות לאלוביץ', לבזק, וקיבלתי תמורת זה סיקור אוהד. יש רק בעיה אחת עם זה. לא זה נכון ולא זה נכון", אמר נתניהו בשיחה שקיים עם יו"ר "גלובס", אלונה בר-און. "קודם כל, לא קיבלתי סיקור אוהד. יש ביטאון ליכודי ידוע, 'העין השביעית', שעשה מחקר, ועבר על כמה אלפי כתבות ב'וואלה' לאורך השנים שאלוביץ' הוא... שולט בזה, והוא ראה שה... [סיקור] מאוד שלילי ורצוף. אין שום שינוי. אגב, שום שינוי מהזמן של עמוס שוקן, שהוא היה בעליו של האתר הזה לפני כן".

בהמשך הזכיר נתניהו גם בדיקות שבוצעו בכלי תקשורת אחרים וטען כי הממצא אחיד: "אין שום שיפור בסיקור העוין שאני מקבל". עם זאת, ציין, היה מקרה אחד שבו ניכר שינוי: "פעם אחת זה נהיה מאוד רע, וזה ערב הבחירות. באותו זמן שאמורים לעשות עסקה, דווקא אז זה מאוד רע. במאני טיים. אבל כללית זה רצוף, אין שום שינוי. אתה לא מקבל סיקור אוהד".

ראש הממשלה בנימין נתניהו בכנס "גלובס", 19.12.2018 (צילום: "העין השביעית")

ראש הממשלה בנימין נתניהו בכנס "גלובס", 19.12.2018 (צילום: "העין השביעית")

בניגוד לדברי נתניהו, הבדיקה שערכנו באתר "העין השביעית", בשיתוף קרן התחקירים, לא עסקה בכל התקופה שבה שלט אלוביץ' ב"וואלה", אלא התמקדה בחודשים שהובילו לבחירות 2015. חשוב מכך, וגם כן בניגוד לדברי נתניהו, הבדיקה לא הראתה כי הסיקור של נתניהו באתר היה שלילי, אלא דווקא מאוזן יחסית עם נטייה קלה לצד החיובי – לטובת נתניהו.

בנוסף, בדיקת עומק השוואתית של סיקור אירועי מפתח במערכת הבחירות העלתה כי "וואלה" נקט בקו שונה משל שאר כלי התקשורת שאינם קשורים לשלדון אדלסון, קו שהיטיב עם נתניהו.

לצד הבדיקה הסטטיסטית (כאן ניתן לקרוא בפירוט כיצד נעשתה) של הכותרות בדף הבית של "וואלה" (ולא של הכתבות עצמן, כפי שטען נתניהו) לווה תחקיר "העין השביעית" גם בעבודה עיתונאית שהעלתה כי האיזון היחסי לא היה תוצאה של מדיניות עריכה מסודרת, אלא מעין שוויון שנכפה על שני כוחות מרכזיים שפעלו מאחורי הקלעים של אתר החדשות – עיתונאים באתר מחד והנהלתו מאידך, שניסתה לכפות על העיתונאים הכתבות מלמעלה. בעוד העיתונאים ניסו לבצע את מלאכתם על-פי ראות עיניהם, הם נאלצו פעם אחר פעם להצניע ביקורת על נתניהו ולהבליט דברי שבח כלפיו (כאן ניתן לקרוא ראיון עם עורך לשעבר ב"וואלה" שמספר על כך).

מעבר לסילוף שבדברי נתניהו, טמונה בהם גם מניפולציה. מבחינה משפטית, אין חשיבות לאופן שבו עסקת השוחד לכאורה יצאה לפועל (כלומר, אם נתניהו קיבל מה שרצה), אלא לעצם קיומה של עסקה כזו. הסילוף והמניפולציה שבדברי נתניהו גם אינם בגדר פליטת פה: הוא השמיע דברים דומים בנאום שנשא במהלך חג החנוכה, באירוע של הליכוד בכפר המכבייה.