רסס תל חי

שם חלופי שניתן לעיתון הרביזיוניסטי "הירדן" כשיצא לאור חרף הוראת הצנזור הבריטי לסגור אותוראו הרחבה